Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Advokat Oslo, Advokatfirmaet Nicolaisen på Solli Plass

For juridisk bistand fra en advokat Oslo, kontakt oss!

Solli, Oslo

Besøksadresse advokatfirma Oslo:
Henrik Ibsens gate 90, 3 etg.
0255 Oslo

Postadresse:
Hvamstubben 17, 2013 Skjetten
Telefon: 23 28 28 00
Telefaks: 63 84 34 64

firmapost@advonico.no

Våre avdelingskontorer: LillestrømBærum, JessheimRåholt 
Les mer om firmaet, våre fagområder og våre medarbeidere – eller se vår hovedside.
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss 64 83 00 00
Kontakt oss

Våre advokater

Advokater Advokatfirmaet Nicolaisen

Våre advokater

Hos vårt advokatfirma Oslo treffer du engasjerte, målrettede advokater med høy kompetanse.

Advokat tilgjengelig, sentralt og der du bor

Advokatfirmaet Nicolaisen har avdelingskontorer sentralt og tilgjengelig. Vi har fem ulike avdelinger for de som trenger bistand og hjelp fra en advokat. Våre lokasjoner: Oslo, Lillestrøm, Romerike, Råholt, Asker og Bærum 

Advokatfirma Oslo med kompetanse og erfaring

Vårt advokatfirma Oslo kan tilby både solid kompetanse og erfaring – innenfor en rekke fagområder.  Er du usikker på hvilken advokat du bør velge, oppfordrer vi deg til å fylle inn vårt kontaktskjema, og kort beskrive hva temaet og saken inneholder. Da vil vi vurdere hvilken advokat som har best kunnskap og innsikt, slik at  vi kan hjelpe deg. Vi setter deg deretter i kontakt med rette vedkommende.
Vi tilbyr juridisk bistand innenfor en rekke fagområder. Kontakt oss gjerne dersom du har behov for spisskompetanse eller juridiske råd fra et advokatfirma Oslo.
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Storgata 11 A, 3 etg,
2050 Jessheim

Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00


Behov for advokat Oslo?

Vårt advokatfirma Oslo tilbyr juridisk assistanse innenfor de fleste fagområder. Vi har siden 1988 vært et av Akershus og Romerikes ledende advokatfirmaer. I 2008 startet vi i Bærum, og det er med glede vi nå kan meddele at vi også har startet opp advokatfirma Oslo.
 
Vi holder til sentralt på Solli Plass i Oslo – i nye og moderne lokaler. Du har enkel tilgang til oss med kollektiv-transport – og dersom du ankommer med bil, er det flere gode parkeringsmuligheter like i nærheten.
 
Våre advokater har god kompetanse innen alle sivile rettsområder – og dersom du har behov for en advokat Oslo, så ikke nøl med å kontakte oss. Vi bistår med glede både innenfor generell forretningsjus, arbeidsrett og de fleste private rettsområder.
 
Advokatfirmaet Nicolaisen yter juridisk bistand til privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, banker, organisasjoner, kommuner og offentlige instanser.
 

En god advokat bidrar til å forebygge konflikter

Det er alltid mest lønnsomt å forebygge konflikter før de oppstår. I de aller fleste  tilfellene er det en billigere og bedre løsning å søke bistand fra advokat allerede før man inngår avtaler, utarbeider standardbetingelser, inngår generelle avtaler m.m. Det å ha din faste advokat Oslo som kjenner historien, problemstillingen og bedriften, kan gjøre veien inn i fremtiden langt enklere – uten at konflikter oppstår.
 

Når advokaten er en trygg støttespiller

De fleste bedrifter benytter seg av en advokat for å utarbeide avtaler. Noen av de større bedriftsklientene – med en viss juridisk erfaring – vil i enkelte situasjoner være i stand til å utforme et avtaleutkast selv. Dette kan bidra til at kostnadene i forbindelse med en gjennomgang med advokat i de aller fleste tilfellene reduseres.
 
Det vil uansett være nyttig – og i noen tilfeller nødvendig – å få en utenforstående advokat til å se gjennom avtalen med juridiske øyne. Dette vil være den tryggeste fremgangsmåten for hindre eventuelle senere konflikter.
 
Dersom man kommer til et punkt der konflikter oppstår, er det helt avgjørende å sjekke det juridiske ståstedet – og da er man langt tryggere med en advokat på laget. En advokat fra Advokatfirmaet Nicolaisen kan bistå med å utarbeide de juridiske formalitetene skriftlig. På denne måten kan man – dersom ønskelig og gjerne i en tidlig fase – selv oppsøke motparten på trygt grunnlag, uten en advokat til stede.
 

En bevisst bruk av advokat kan redusere både tidsbruk og kostnader

Dersom man ønsker å begrense kostnadene ved bruk av advokat, er viktig å være bevisst og tydelig på hva målsettingen med saken er. Det er også avgjørende at man er godt forbedt med fremstillingen av saken – gjerne der det foreligger et notat som beskriver den kronologiske saksgangen, sammen med alle nødvendige og viktige saksvedlegg. Slike rutiner og arbeidsprosesser vil kunne spare både tid og kostnader i samarbeidet med en advokat.

Det er også viktig å gi en fullstendig fremstilling av saken for en advokat Oslo. Dette vil sikre at man unngår ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt.
 
For ytterligere informasjon om advokat Oslo, kan du lese mer om firmaet, våre fagområder og våre medarbeidere.


Eksempler på saker en advokat Oslo kan bistå: 

 

Bistand vedrørende oppløsning av sameie – fast eiendom.

Det kan være flere ulike årsaker til at et sameie oppløses. Sameiet kan for eksempel være tidsbegrenset, og at etter et visst antall år skal en av sameierne trekke seg ut. Dersom sameiegjenstanden går til grunne, vil sameiet opphøre.
 
Advokatfirmaet Nicolaisen bistår med advokat Oslo i rådgivende og i rettslige prosesser – i forbindelse med varsling, tvangssalg og tvangsgrunnlag.  >>
 

Betydelige kostnader kan plutselig tilkomme for hytteeier, med pålegg om tilkobling til vann- og avløpsanlegg.

Mange hytter har i dag utslippstillatelser for avløpsvannet på særskilte vilkår, men stadig oftere mottar hytteeiere henvendelser fra sine kommuner med pålegg om oppheving av gitte utslippstillatelser – med krav om oppgradering av private avløpsanlegg eller tilkobling.
 
Advokatfirmaet Nicolaisen bistår med advokat Oslo i rettslige prosesser. >>
  

Festers råderett over festetomt til bolig- eller hytteformål.

Feste av tomt til f.eks. bolig- eller hytteformål kan beskrives som et leieforhold der leietakeren eller festeren betaler årlig leie til grunneier for sin bolig eller hytte på en angitt tomt. Det oppstår ofte uklarheter eller uenighet mellom fester og grunneier rundt dette.
 
En advokat Oslo fra Advokatfirmaet Nicolaisen kan bistå både fester og grunneier juridisk og rettslig. >>
 

Drift og vedlikehold av privat vei som brukes av flere – kostnadsfordeling og rettslig avklaring i henhold til veiloven.

Et konfiktområde for mange bolig- og hytteeiere, er drift og vedlikehold av privat vei som benyttes av flere – samt uenighet om kostnadsfordeling i denne type saker.
 
En advokat Oslo fra Advokatfirmaet Nicolaisen kan gi juridisk bistand. >>
 

Private vann- og avløpsanlegg på hytter og fritidseiendommer.

Private vann- og avløpsanlegg har blitt et stadig mer aktuelt tema, og da spesielt når det gjelder fritidseiendommer og hytter. Stadig flere ønsker vann og avløp på hyttene sine, og offentlige myndigheter har også økt fokuset på dette – med tanke på miljøet.
 
En advokat Oslo fra Advokatfirmaet Nicolaisen kan bistå i søknadsprosessen. >>


Motforestillinger mot å bruke en advokat? Vi avliver noen myter!

 
Heldigvis blir de aller fleste konflikter løst uten at en advokat er involvert. Grunnen til at mange kvier seg for å kontakte en advokat når en tvist oppstår, henger gjerne sammen med ett eller flere av momentene under. Advokatfirmaet Nicolaisen ønsker å fjerne noen motforestillinger og å avlive noen myter i den sammenheng:
 

Frykt for at en advokat skal sette konflikten ytterligere på spissen.

Våre advokater er særdeles løsningsorienterte og har som prinsipp å løse konflikter raskest mulig – og gjerne før de oppstår. Juridisk rådgivning gir en klient muligheten til å være bevisst hvilke rettigheter denne har og eventuelle utfordringer en tvist kan medføre. Advokatens oppgave vil primært være å reversere en konflikt eller å avslutte den på en rask og enkel måte – på vegne av klienten og til dennes fordel.

Kontakt vårt advokatfirma Oslo, så gir vi deg gode juridiske råd.
 

Ønske om å løse konflikten på egenhånd.

Mange tvister og konflikter lar seg løse uten bistand fra advokat. Men det finnes også utallige eksempler der konflikter har eskalert og utviklet seg til å bli mer kompliserte enn man trodde i utgangspunktet. I mange av disse konfliktene har det vist seg at manglende juridisk innsikt og kunnskap har vært årsaken, og at konflikten kunne ha vært unngått og løst på et tidlig tidspunkt med bistand fra en advokat Oslo.

Kontakt vårt advokatfirma Oslo, så gir vi deg en kvalifisert vurdering og tips.
 

Redsel for høye kostnader ved bruk av advokat.

Det har ofte vist seg at kostnadene har blitt høye i tilfeller der en konflikt har fått utvikle seg, og en advokat har blitt engasjert på et sent tidspunkt. Ved å kontakte en advokat på et tidlig stadium, kan en konflikt avverges helt og frustrasjoner unngås og – ikke minst – penger kunne ha vært spart.

Kontakt vårt advokatfirma Oslo, så gir vi deg en juridisk vurdering på et tidlig stadium.
 

Behov for advokat Oslo?

Vi kan tilby spesialkompetanse og juridisk bistand fra en lokal advokat Oslo – innenfor følgende områder: