Logo-liggende-2
search
menubar
Granskning | Advokat Nicolaisen

Granskning

Granskning


Private granskninger blir anvendt i større og større utstrekning. Det kan være granskning av økonomisk karakter og det kan være granskninger av arbeidsrettslig karakter.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
Hovedformålet er å få kjennskap til, eller å avdekke hva som har foregått, avklare ansvarsforhold og finne frem til tiltak som kan forbedre situasjonen. Et granskningsoppdrag leder i de fleste tilfeller frem til en rapport som fremlegges for oppdragsgiver.

Advokatfirmaet Nicolaisen kan tilby kvalifisert gransking. Flere av firmaets advokater har med sin bakgrunn som polititjenestemenn, i tillegg til øvrig bakgrunn fra politi- og påtalemyndighet, god etterforskningskompetanse. Videre har vi gjennom en stor mengde konkurs / bostyrer oppdrag tilegnet oss kompetanse knyttet til granskning av blant annet økonomiske misligheter.

Vi kan gi råd om hvorvidt granskning skal foretas, hvordan den skal foretas og vi kan gjennomføre granskningen.

Dersom det er hensiktsmessig samarbeider vi også med erfarne revisorer.

 
Granskning Advokatfirmaet Nicolaisen
Et granskningsoppdrag leder i de fleste tilfeller frem til en rapport som fremlegges for oppdragsgiver.

Har du spørsmål? Kontakt oss

 
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen granskning

Lars Baklund

Lars Baklund

Advokat / Partner
Terje Skåland

Terje Skåland

Advokat / Managing Partner
Sjur Ringstad

Sjur Ringstad

Advokat / Partner
Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes

Senioradvokat
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Senioradvokat
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Senioradvokat