Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Regress etter produktansvar  | Advokat Nicolaisen

Regress etter produktansvar


For å kunne rette regresskrav mot produsent, importør eller forhandler vil en rekke forhold måtte vurderes.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
portrettbilde_christian_halvorsen-min
Skrevet av Christian HalvorsenSenioradvokat 
95 83 70 17 | E-post | Linkedin
Christian Halvorsen
Produkter lider noen ganger av mangler. Slike mangler kan påføre skade på andre ting eller produkter som kan bli relativt betydelige. Slik skade kan kreves dekket av forhandler, importør eller produsent dersom visse vilkår er oppfylt.

Generelle krav for å kunne kreve erstatning er at det må foreligge ansvarsgrunnlag, adekvat årsakssammenheng og et økonomisk tap. Det er i tillegg et vilkår at man har plikt til å begrense tapet mest mulig. Disse vilkårene gjelder også ved produktansvar. I tilfelle man har økonomisk tap kan dette under visse vilkår kreves dekket av forhandler, importør eller produsent. Mer vanlig er det imidlertid at forsikringsselskapet dekker tapet i første omgang for så å eventuelt kreve dette tapet dekket av den ansvarlige. Dette kalles et regresskrav.

Dersom et produkt lider av en "sikkerhetsmangel" påligger det den ansvarlige et objektivt ansvar. Begrepet "sikkerhetsmangel" er den mangel på et produkt som ikke har "…den sikkerhet som en bruker eller allmennheten med rimelighet kunne vente". Vurderingen om et produkt lider av "sikkerhetsmangel" er skjønnsmessig, men vurderingstemaet er om produktet har et uakseptabelt skadepotensiale og at det er høy risiko for å påføre slik skade. Hva den nærmere "sikkerhetsmangelen" er må vurderes konkret men fabrikasjons- eller konstruksjonsfeil kan være eksempler på dette.

Ansvarsgrunnlaget etter produktansvarsloven er objektivt som betyr i korte trekk at man er ansvarlig uavhengig av egen skyld.

Ansvaret etter produktansvarsloven kan bli betydelig og omfatter i tillegg til skade på selve produktet også eventuelle personskader. Det er flere unntak fra reglene, men det er produsent (eller de han identifiseres med) som må sannsynliggjøre at disse unntakene får anvendelse. Ansvaret kan også lempes i samsvar med de alminnelige erstatningsreglene.

Dersom du representerer en forhandler av et produkt bør du sikre deg best mulig mot produktansvaret ved å innta lovlige ansvarsfraskrivelser i avtalen med forhandler (ansvarsfraskrivelser for produktansvar er som utgangspunkt ikke lovlig), forsikre det ansvaret som kan forsikres og ikke minst sikre seg rett til å gå på din importør eller forhandler 1-1 dersom et produktansvar skulle materialiseres.

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS kan bistå ved vurdering av alle forhold knyttet til produktansvar.
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in
Christian Halvorsen

Christian Halvorsen

Christian Halvorsen
Senioradvokat
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokat
Mikael Eriksen

Mikael Eriksen

Mikael Eriksen
Advokat
Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen
Senioradvokat