Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Bygg / Bolig / Entreprise | Advokat Nicolaisen

Bygg / Bolig / Entreprise

Bygg / Bolig / Entreprise

 
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co har lang og bred erfaring med rådgivning innen bygg, eiendom og entreprise – til næringsdrivende aktører i eiendomsbransjen på Romerike, Oslo og Bærums-området.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Våre eiendomsadvokater bistår både små og store aktører tilknyttet ulike området innenfor fagområdet bygg, eiendom og entreprise. Vi har lang erfaring med arbeid innenfor en mengde felt og rettsområder.


Klikk deg frem til det du vil vite mer om innen bygg, eiendom og entreprise:

Relaterte artikler
byggetiltak
byggetiltak
standardkontrakter (NS)
standardkontrakter (NS)
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen Bygg / Bolig / Entreprise

Lars Baklund

Lars Baklund

Lars Baklund
Advokat / Partner
John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Sjur Ringstad

Sjur Ringstad

Sjur Ringstad
Advokat / Partner
Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes
Senioradvokat
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen
Senioradvokat
Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Ole Sperre

Ole Sperre

Ole Sperre
Senioradvokat
Ragnar Wiik

Ragnar Wiik

Ragnar Wiik
Senioradvokat
Espen Larsen

Espen Larsen

Espen Larsen
Advokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Advokat
Christian Halvorsen

Christian Halvorsen

Christian Halvorsen
Advokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no

Utbyggingsavtaler

 • Utbyggingsavtaler er avtaler av ulik art som inngås mellom en kommune og en grunneier eller utbygger i forbindelse med gjennomføringen av et prosjekt. Avtalene kan ha ulik oppbygging og kan omhandle mange ulike temaer. 

Opsjonsavtaler / eiendomsutvikling:

 • Våre erfarne advokater bistår gjerne i prosessen hvor en utbygger, eiendomsutvikler eller investor har påstartet arbeidet med kommunal regulering av din faste eiendom for utbyggingsformål og du er i en forhandling om mulig fremtidig salg av eiendommen til vedkommende. 
 • Flere av våre advokater har lang erfaring og grunnutdanning i forhandlinger og strategier og vil dermed kunne være en svært nyttig sparringspartner når du skal fremforhandle gode opsjonsavtaler, uavhengig av hvilken side "av bordet" du befinner deg. Vi har erfaring fra "begge sider av bordet".
   

Kjøp / Salg / Betinget kjøpsavtale

 • Våre eiendomsadvokater bistår både næringsdrivende og forbrukere i rådgiving i forkant og underveis i prosesser med kjøp og salg av eiendom, herunder ved gjennomgang og utarbeidelse av alminnelige kjøpekontrakter og også ved utarbeidelsen av betingede kjøpekontrakter som setter forutsetninger og vilkår for overdragelsen.
   

Konsesjon

 • Konsesjon innebærer at en erverver av fast eiendom må innhente samtykke fra kommunen til ervervet før overdragelsen gyldig kan tinglyses. 
 • Det benyttes ulike skjemaer for søknad om konsesjon i ulike kommuner, og utfylles på bakgrunn av forhold ved den enkelte eiendommen.
   

Bustadoppføringslova / boligutvikling

 • Våre erfarne advokater bistår deg gjerne i forbindelse med salg av ny bolig, der bustadoppføringslova kommer til anvendelse. Vi bistår med gjennomgang av kjøpekontrakter i forkant av avtaleinngåelsen, og også ved reklamasjoner og oppfølging av mangler dersom slike forhold dukker opp etter overtakelse av ny bolig.
   

Avhendingsloven / feil og mangler / reklamasjon

 • Ved kjøp av brukt bolig kommer avhendingslova til anvendelse. Våre advokater har lang og brev erfaring med problemstillinger og tvister etter avhendingsloven, og vi bistår våre klienter i alle faser av prosessen, herunder ved gjennomgang av kjøpekontrakter, ved oppfølging mot eierskifteforsikringsselskap, i dialog og forhandlinger med tidligere eier, og også ved tvisteløsning av avhendingsrettslige spørsmål for domstolene.
   

Husleierett

 • Våre erfarne advokater bistår deg gjerne i dialog med leietaker dersom du er utleier eller motsatt. Våre advokater bistår i alle ledd, som fremforhandling av leiekontrakt, justering av leiekontrakt, tolkning av leiekontrakt, oppsigelse og/eller heving av leiekontrakt og også utkastelse/tvangsfravikelse ved hjelp av namsmyndighetene. Våre advokater bistår selvfølgelig også med innkreving av selve leien, ved påkrav, inkasso og om nødvendig med forliksrådsklage eller stevning og oppmøte i forliksrådet eller de ordinære domstolene.
   

Jordskifte / grensegang / Urbant jordskifte

 • Jordskifte benyttes ofte ved tvister som omhandler fast eiendom, herunder uklare grenser, eiendomsforhold eller ved tvister om bruksretter. Jordskifteretten er en egen domstol som behandler tvistene etter denne loven.
 • Våre advokater har lang erfaring med prosedyre for jordskifteretten og ved anvendelse av regelsettet som kan benyttes for å finne løsninger på uhensiktsmessige eiendomsforhold etter jordskifteretten.
 • Jordskifteloven benyttes ofte av våre advokater for å finne gode løsninger i spørsmål som omhandler veg, bruksretter, grensespørsmål og også ved problemstillinger om deling av eiendom.
   
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no

Skjønnsrett

 • Skjønnsprosess har ofte en nær sammenheng med ekspropriasjonsretten, og en den prosessformen som benyttes i de tilfellene der parten ikke kommer til enighet om for eksempel størrelsen av erstatningen som skal svares ved ekspropriasjon.
   

Tingsrett / Servitutter / Vegrett / begrensede rettigheter

 • Våre erfarne advokater bistår deg gjerne i alle spørsmål og problemstillinger knyttet til tingrett, servitutter og vegretter. 
 • Fra tid til annen dukker det opp problemstillinger knyttet til eldre servitutter og veg rettigheter og også ved etablering av nye rettigheter i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Det kan for eksempel være spørsmål om vegretter som følger av eldre kontrakter, men hvor det aldri er anlagt vei, eller der kommunen stiller krav til ny tinglyst vegrett som følge av endret praksis med hensyn til krav til innhold av en vegrett. Det kan oppstå spørsmål knyttet til en veg som er anlagt, men hvor man er uenige om bruk, eventuelt omfang av bruken og hvor mange som skal få bruke den, særlig i områder med mange festetomter, eller tomter til fritidsboliger og hyttefelt. Om man er enige om bruk, kan man være uenige om kostnadsfordeling, vedlikehold etc. 
 • Vi bistår gjerne ved prosesser knyttet til stiftelse av rettigheter opprettelse av veglag og ved utarbeidelse av de der tilhørende dokumenter.
   

Tomtefeste / Festeavtaler

 • Tomtefeste er der den som eier bygget på eiendommen, leier grunnen som bygget står på. Det er da snakk om en festeavtale, dvs. en avtale om leie av tomten.
 • Tomtefeste har de senere årene vært et svært aktuelt rettsområde, der det har vært flere omfattende saker for Høyesterett.
 • Våre advokater har opparbeidet seg solid kunnskap om rettsområdet, og bistår både festere som ønsker bistand med innløsing og også bortfestere som ønsker veiledning med oppregulering og veiledning i regelverket.
 • Vi har inngått samarbeidsavtale med Norges Hytteforbund som gir medlemsfordeler og rabatter ved juridisk bistand. I tillegg har vi samarbeidsavtaler og rabatter med noen hytteforeninger. Ta gjerne kontakt for videre avklaring. 
   

Sameie

 • Sameierettslige problemstillinger oppstår dere flere eier eiendom sammen.
 • Problemstillinger vedrørende sameie kan oppstå både der det er sameie mellom flere i en enkelt bruksenhet, for eksempel mellom søsken i en hytte, eller mellom flere sameiere i et eierseksjonssameie i form av rekkehus.
 • Våre advokater bistår klienter med blant annet oppløsning av sameie, utarbeidelse av sameieavtaler og ved stiftelse av sameie ved seksjonering.
   

Næringsleie

 • Våre erfarne advokater bistår deg gjerne i dialog med leietaker dersom du er utleier eller motsatt. Våre advokater bistår i alle ledd, som fremforhandling av leiekontrakt, justering av leiekontrakt, tolkning av leiekontrakt, oppsigelse og/eller heving av leiekontrakt og også utkastelse/tvangsfravikelse ved hjelp av namsmyndighetene. Våre advokater bistår selvfølgelig også med innkreving av selve leien, ved påkrav, inkasso og om nødvendig med forliksrådsklage og oppmøte i forliksrådet. 
   

Jordskifte / grensegang / Urbant jordskifte

 • Våre advokater har lang erfaring fra håndtering av jordskiftesaker, herunder delingssaker, grensegang og vegrettsaker som behandles ved jordskifteretten. 
 • I mange tilfeller vil jordskifteretten være et godt verktøy i saker der det for eksempel er behov for å få en vegrett i forbindelse med utbyggingsprosjekter, eller ved håndtering av prosjekter der grensene mellom eiendommer er uklare og det derfor må foretas en avklaring i forhold til avstand til naboeiendom ved byggegrenser mm. 
   

Naborett

 • Våre erfarne advokater bistår i alle slags former for utfordringer mellom deg og din nabo, i alt fra grensespørsmål, eller til ulovlige tiltak på egen eller naboens eiendom eller støy, sjenerende atferd eller andre små og store utfordringer man møter på når man er naboer.  
   

Vegrett

 • Våre erfarne advokater bistår deg gjerne i alle spørsmål og problemstillinger knyttet til vegretter. Fra tid til annen dukker det opp problemstillinger knyttet til eldre vegrettigheter og også ved etablering av nye vegretter i forbindelse med utbyggingsprosjekter.  
 • Det kan for eksempel være spørsmål om vegretter som følger av eldre kontrakter, men hvor det aldri er anlagt vei, eller der kommunen stiller krav til ny tinglyst vegrett som følge av endret praksis med hensyn til krav til innhold av en vegrett.  
 • Det kan oppstå spørsmål knyttet til en veg som er anlagt, men hvor man er uenige om bruk, eventuelt omfang av bruken og hvor mange som skal få bruke den, særlig i områder med mange festetomter, eller tomter til fritidsboliger og hyttefelt. Om man er enige om bruk, kan man være uenige om kostnadsfordeling, vedlikehold etc.  
 • Vi bistår gjerne ved prosess knyttet til opprettelse av veglag og ved utarbeidelse av de der tilhørende dokumenter. 
   

Tinglysing

 • Våre advokater har god erfaring med sikring av rettsvern. Det vil si sikre rettsvern for deg eller din eiendom som rettighetshaver til for eksempel en vegrett, bruksrett eller øvrige rettigheter av personlig art. Rettsvern har betydning for framtidsutsiktene for dine rettigheter i årene framover. Rettigheter, herunder realservitutter eller personlige servitutter av alle typer kan bortfalle ved tredjemanns godtroerverv dersom dine rettigheter ikke er tinglyste. 
   

Eiendomsmegling

 • Funnet en kjøper til din faste eiendom? Vi hjelper deg med et trygt, effektivt og kostnadsbesparende oppgjør og sikrer både selger og kjøper sine rettigheter. Våre eiendomsadvokater har bred erfaring alt fra de store eiendomsmegleroppdragene med "full pakke" til de minste oppdragene som overføring av en halvdel av felles bolig mellom ektefeller eller mellom et dødsbo og boets arvinger. Våre advokater er også ressurspersoner for ulike eiendomsmeglere.