Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Jane Kongtorp Lier

Senioradvokat
portrettbilde_jane_lier-min
Forståelsesfull, blid og imøtekommende

Telefon: 64 83 00 00
Mobil:     98 60 70 60
E-post: jane@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
  • Familierett
  • Arverett
  • Fast eiendom
  • Eiendomsmegling
  • Trygderett
  • Barnerett
  • Pengekrav


Yrkeserfaring:

2019-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Senioradvokat
2014-2019 Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokat
Familie- og arverett, felleseie- og dødsboskifte,
fast eiendom, eiendomsmegling og trygderett
2013-2014 Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokatfullmektig
Familie- og arverett, felleseie- og dødsboskifte,
fast eiendom, eiendomsmegling og trygderett.
2010-2013 NAV Fet
Førstekonsulent
Ansvar for egen brukerportefølje med unge
arbeidssøkere mellom 16 og 24 år, og mottakere
av arbeidsavklaringspenger. Saksbehandling av
søknader og klager, samt generell oppfølging og
veiledning i trygdeytelsene.


Verv:

2017-d.d. Styremedlem og sekretær i Aurskog
Terrasse boligsameie
2011-2012 Plasstillitsvalgt Akademikerne

 

Utdannelse:

2014 Advokatbevilling
Advokatfirmaet Nicolaisen
2013-2014 Advokatfullmektig
Advokatfirmaet Nicolaisen
2011 Valgemne Arbeidsrett
Universitetet i Oslo
2009 Valgemne Barnerett
Universitetet i Oslo
2009 Master i Rettsvitenskap
Universitetet i Oslo


Kurs:

2018 Gjeldsfradrag, ny rettspraksis om grensen livs-/
dødsdisposisjoner, skifte av uskiftet bo, sjekkliste
ved opprettelse av testamenter, praktiske konsekvenser
av ny eierseksjonslov.
2018 Hvitvasking
2017 Strategiske forhandlinger
2017 Hvordan kan advokatene gjøre en enda bedre
jobb for tingretten under rettssaken
2017 Inndrivelse og unndragelse, fast eiendom, en
praktisk innføring i rollen som eiendomsadvokat,
generasjonsskifte.
2017 Etikk og risikohåndtering for advokater
2017 Det årlige trygderettskurset
2016 Foreldelse
2016 Båtførerprøven
2015 Grensen mellom formuerettslige avtaler og avtaler
om fremtidig skifte, skjevdeling i ekteskapsloven
§ 59, etteroppgjøret ved ugyldige disposisjoner
i arveretten. Særeiepåbud. Offentlig dødsboskifte.
Samboeravtaler og testamenter
2014 Generasjonsskifte etter bortfall av arveavgiften
2014 Arbeidsrett, gjensidige testamenter, vergemålsreformen,
avtaler om arv.
2013 Forhandlingsteknikk
2013 Advokatkurset
2013 Praktiske utfordringer med skifte, internasjonale
privatrettslige spørsmål, oppgjør i samboerforhold,
herunder vederlagskrav, utforming og tolkning av
ektepakter og skjevdeling og gjeldsavleggelse.
2013 Argumentasjon og prosedyreteknikk
2010-2013 Diverse kurs innenfor trygderettslige temaer og kommunikasjon
2003 Jegerprøven


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 
Jane Kongtorp Lier har siden hun startet hos oss i 2013 hovedsakelig jobbet innenfor rettsområdene familie- og arverett, med vekt på skifte av felleseier/samlivsbrudd og skifte av dødsbo, både privat og offentlig.

Jane har med sin bakgrunn fra NAV flere års erfaring med saker innenfor trygderettslig område. De siste årene hovedsakelig med klager til NAV eller anke til Trygderetten.

Jane har dessuten medvirket ved salg av en rekke boliger på Romerike og i Oslo de siste årene og har derfor god erfaring med salg av fast eiendom i åpent marked.

Jane er rett på sak og perfeksjonist, trives best når det skjer mye, og tar seg stort sett alltid tid til en prat eller gir et lyttende øre til hvem det skulle være.

Jane er ei odelsjente som er født og oppvokst i Aurskog-Høland og bor fortsatt der sammen med samboer og barn. Hun tok jegerprøven i 2003 og har elgjakt som hobby når tiden strekker til. Stor interesse for fotball, fine biler og sko med høye heler.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Medarbeidere
Del på:
facebook
in