Familierett


Innenfor fagfeltet familie og barn bistår Advokatfirmaet Nicolaisen med råd og veiledning og søker aktivt å finne gode løsninger for de berørte parter.
 
Noen ganger er en rettssak ikke til å unngå og vi utfører regelmessig prosedyre også innenfor dette saksområdet.
Relaterte artikler innen familierett
samboerkontrakt
samboerkontrakt
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
familierett - deling av verdier ved opphør av samboerskap
familierett - deling av verdier ved opphør av samboerskap
familierett - hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?
familierett - hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse
Skilsmisse
Skilsmisse
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss 64 83 00 00
Send oss en forespørsel