Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Reklamasjonsrett | Advokat Nicolaisen

Reklamasjonsrett


Reklamasjonsrett betyr at du har muligheten til å kreve en form for utbedring, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet. Dette kan være på grunn av feil eller mangler som eksisterte på tidspunktet for kjøpet.
 
portrettbilde_christian_halvorsen-min
Skrevet av Christian HalvorsenSenioradvokat 
95 83 70 17 | E-post | Linkedin
Christian Halvorsen
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Når du skal reklamere på et produkt eller en tjeneste, innebærer det at du gjør selger eller formidler oppmerksom på at du mener du ikke har fått levert varen eller tjenesten – helt eller delvis  – i henhold til avtale.

Når man benytter seg av reklamasjonsrett og selger mottar en reklamasjon, plikter denne å undersøke saken og eventuelt utbedre eller erstatte gjenstanden. Reklamasjonsrett er sikret gjennom norsk lovgivning.
 

Årsaken til feil eller mangler påvirker reklamasjonsrett

Er det en fabrikasjonsfeil på produktet? Eller er det et kjøp der du har ikke fått det du har betalt for? I så fall er selgeren forpliktet til å ordne opp. Alt vedrørende kjøpet skal tilsvare det selger har formidlet gjennom annonsering, i butikk eller i kjøpsøyeblikket, samt via kommunikasjon i andre kanaler. Du skal ha mottatt all nødvendig og viktig informasjon vedrørende anskaffelsen.

Dersom du kjente til feilen ved anskaffelsen, eller feil eller mangler skyldes noe du selv har bidratt til, ved eksempelvis uhell, må du ta kostnadene for utbedringen selv. Du bør i disse tilfellene sjekke om du har en forsikring du kan benytte, for å dekke hendelsen.

 

Reklamasjonsfrist er normalt 2 eller 5 år

Reklamasjonsfrist er den tidsfristen man har på å klage på en vare eller tjeneste ovenfor selger eller formidler. Fristen for reklamasjonsrett er normalt mellom 2 og 5 år. Man er imidlertid forpliktet til å rette reklamasjonen til selger/formidler snarest mulig – etter at en feil eller mangel oppdages.
  • Du har alltid 2 års reklamasjonsfrist når du kjøper noe av en profesjonell selger. For varer som ved normal bruk er ment å ha lenger levetid, har du reklamasjonsrett i inntil 5 år. 
Eksempler: Et par løpesko, en bukse eller barneleker har typisk 2 års reklamasjonsfrist, mens møbler, elektronikk og mobiltelefoner gjerne har en reklamasjonsfrist på 5 år .
  • Du har normalt 2 års reklamasjonsfrist når du kjøper noe av en privatperson.
  • I lovgivning og kontrakts-standarder er det vanlig å spesifisere et definert antall år som et lengste tidsrom etter en overlevering, der reklamasjonsrett kan benyttes. Ved større og omfattende ytelser er det vanlig med 5 års reklamasjonsrett. Det er bare i enkelte unntakstilfeller at det er mulig å fremme krav etter den lengste fristen for reklamasjonsrett.
 
Forholdet mellom reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister kan oppleves uoversiktlig og komplisert. I kontrakter inngått etter Norsk Standard (NS), nevnes ikke foreldelsesloven særskilt. Dette til tross for at foreldelseslovens frister og bestemmelser kan forhindre eventuelle krav om reklamasjon. I en del av forbrukerlovgivningen er imidlertid foreldelsesloven nå nevnt særskilt.
 
Vi hjelper deg med alt innen reklamasjonsrett. Kontakt oss her.
Arbeisrett for bedrifter advokat Jane Kongtorp Lier
Advokat Nicolaisen har lang erfaring med erstatning og kan bistå deg gjennom hele prosessen

Jane Kongtorp Lier // Senioradvokat
98 60 70 60
/  jane@advonico.no

Reklamasjonsrett og krav

Når det er fastslått at feilen er selgers ansvar, skal denne enten tilby reparasjon eller ny vare. Det skal du motta eller få gjennomført innen rimelig tid. Denne perioden skal ikke være til vesentlig ulempe for deg, og selger kan normalt ikke forsøke å reparere den samme feilen mer enn to ganger.

Dersom selgeren ikke klarer å reparere varen eller å gi deg en ny, kan du kreve å få et prisavslag eller kjøpesummen tilbake i sin helhet. Du kan da også be om forsinkelsesrente. Men vær klar over at selgeren også kan redusere beløpet for den tiden du eventuelt har kunnet bruke varen.

Hvis du har fått ekstra utgifter på grunn av feil eller mangler, kan du også be om erstatning for disse. Utgiftene må i så fall ha vært av nødvendig karakter.

Hvis du ønsker å benytte deg av reklamasjonsrett, må du som nevnt først ta saken opp med selger. Blir du ikke enig med selger, kan du klage saken videre inn for Forbrukertilsynet eller annen klagenemnd.
 

Reklamasjonsrett på bil

For at du skal ha reklamasjonsrett på kjøp av en ny eller brukt bil, må det foreligge en mangel ved bilen. Dette innebærer at bilen ikke er i samsvar med det du er informert om og kan forvente – ut fra avtalen som er inngått.

Foreligger det en mangel vil du potensielt ha en rekke alternative beføyelser mot selger. Mulige alternativer innen reklamasjonsrett er krav om at selger reparerer feil eller mangler, gir deg en ny bil, gir deg et prisavslag eller lar deg returnere bilen og gir deg pengene tilbake.

Det er også et krav om at du benytter deg av reklamasjonsrett innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen, og det er også en absolutt grense for hvor lenge etter bilkjøpet du kan benytte din reklamasjonsrett.

Vi hjelper deg med reklamasjonsrett på bil. Kontakt oss!
 

Hva innebærer det at «varen selges som den er» – i forhold til reklamasjonsrett?

Når du kjøper noe som er brukt, står det ofte at varen «selges som den er». Det begrenser rettighetene dine i forhold til reklamasjonsrett noe – men selgeren må fremdeles ha informert deg om alt som er viktig og vesentlig. Denne må holde det som er lovet i kjøpsfasen, og varen skal være slik som du er forespeilet og kan forvente deg.

Har du kjøpt noe av en privatperson, må varen være vesentlig dårligere enn hva du kunne forventet deg, for at du skal ha grunn til å klage.

 

Garantiavtale eller reklamasjonsrett?

Reklamasjon eller garanti ved kjøp av varer og tjenester? I noen tilfeller tilbyr selger også en garanti med varighet i en begrenset periode. De to begrepene benyttes ofte feil og er lett å forveksle. For å vite hva du har rett på og hvordan du skal gå frem, er det viktig å kjenne til forskjellene.

Er du usikker på hva en garantiavtale gir deg rett på, om du bør klage eller om reklamasjonsvilkårene er oppfylte?
 
Kontakt oss, så hjelper vi deg med avklaringer i forbindelse med reklamasjonsrett og garantiavtale.

 
Christian Halvorsen

Christian Halvorsen

Christian Halvorsen
Senioradvokat
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokat
Mikael Eriksen

Mikael Eriksen

Mikael Eriksen
Advokat
Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen
Senioradvokat
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat