Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Samboerkontrakt | Advokat Nicolaisen

Samboerkontrakt

Samboerkontrakt

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) lever ett av fire par i Norge i såkalt ugift samliv, dvs. samboerforhold. For noen er tiden som samboer kun en fase før man inngår ekteskap, mens for noen er samboerskap en bevisst valgt samlivsform. Og da gir en samboerkontrakt ekstra trygghet.
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Det finnes ingen alminnelig lov om samboere i norsk rett. Dette kan være med på å skape usikkerhet i samboerforholdet med hensyn til løpende utgifter og dermed være en kilde til konflikt. Uenighet i denne forbindelse kan unngås, og en samboerkontrakt vil medføre en trygghet for begge parter.
 

Unngå konflikter – opprett samboerkontrakt

Ved et samlivsbrudd kan konsekvensene bli store, og det vil lett kunne oppstå tvist om eiendomsretten til felles bolig, hvem som er ansvarlig for gjeld mv. dersom man ikke har en samboerkontrakt. Formålet med en samboerkontrakt er å avklare rettigheter og forpliktelser underveis i samboerforholdet, og hvordan fordelingen av formuesgodene skal skje ved et eventuelt brudd. Man kan enkelt unngå konflikter mellom partene ved å opprette en samboerkontrakt. 

For å unngå konflikter i forbindelse med et eventuelt økonomisk oppgjør ved opphør av ugift samliv (samlivsbrudd) anbefaler vi at man utarbeider en samboeravtale, også kalt samboerkontrakt. Selv om mange synes det er lite romantisk å planlegge for et hypotetisk brudd allerede tidlig i forholdet, er det vår erfaring at det er bedre å planlegge for dårlige dager i gode dager.

 

Klikk deg frem til det du vil vite mer om innen samboerkontrakt:

Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen samboerkontrakt

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Senioradvokat
Espen Larsen

Espen Larsen

Espen Larsen
Advokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Advokat
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Advokat
Mia Bratlund

Mia Bratlund

Mia Bratlund
Advokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00
Samboerkontrakt advokat Sofie Lemona
En samboerkontrakt kan utformes slik at den passer akkurat dere, men hensikten med avtalen er å regulere den økonomiske siden av samlivet.

Jane Kongtorp Lier // Advokat
45 13 12 52
sofie@advonico.no​
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no

Samboerkontrakt og økonomi

Behovet for en samboerkontrakt er langt på vei sammenfallende med tidspunktet for når samboere involverer seg sammen i forpliktelser av større økonomisk karakter, slik som kjøp av bolig, bil og fritidseiendom. For de tilfeller samboere starter med helt adskilt økonomi, men senere bestemmer seg for at den ene skal kjøpe seg inn i den andres bolig vil dette være tidspunktet for å inngå en avtale i form av en samboerkontrakt. Dersom den ene eller begge samboere har barn bør man alltid inngå samboerkontrakt. Det samme gjelder dersom man er enige om å dele de løpende utgifter som husleie, strøm, telefon – herunder opprette en felles konto hvor begge setter inn et avtalt beløp hver måned.

Dersom dere har totalt adskilt økonomi, ikke deler på faste løpende utgifter, ikke eier noe av vesentlig verdi sammen, eller ikke har barn, vil det normalt være hensiktsmessig med en enkel samboerkontrakt som sier nettopp dette.

Det finnes ingen formkrav for å opprette en gyldig samboerkontrakt. En samboerkontrakt bør imidlertid alltid inngås skriftlig av hensyn til etterprøvbarheten. Ved et eventuelt brudd vil det kunne være vanskelig å avklare hva som faktisk ble avtalt, dersom man ikke har en skriftlig samboerkontrakt å forholde seg til. Det vil også ofte være praktisk å involvere en tredjepart, eksempelvis en advokat, som vitne. Dette er imidlertid ikke et krav for en samboerkontrakt.
 
Samboerkontrakt advokat Sofie Lemona
Samboerkontrakt er viktig  når samboere involverer seg sammen i forpliktelser av større økonomisk karakter, slik som kjøp av bolig.

Har du spørsmål om oppsett av samboerkontrakt? Kontakt oss

Revidering av samboerkontrakt

Problemet med en samboerkontrakt er ofte at den er ufullstendig, eller at det skjer en endring i den ene eller begge parters økonomiske situasjon, slik at de faktiske forhold forandres. For å unngå senere konflikt ved et eventuelt brudd er det derfor sentralt at en samboerkontrakt revideres etter hvert som samlivet består og utvikler seg. Det står ingenting i veien for å foreta endringer, eller tegne en helt ny samboerkontrakt. Vi anbefaler likevel at endringer kan legges inn som vedlegg i en opprinnelig samboerkontrakt, slik at det ved et eventuelt brudd er enkelt å få fullstendig bilde av hva partene har avtalt underveis. Dette tillegget i en samboerkontrakt vil også være kostnadseffektivt og spare partene for unødige utgifter.

En samboerkontrakt kan ikke tinglyses eller registreres. Det er derfor viktig at en samboerkontrakt oppbevares på et trygt og sikkert sted. Et sentralt unntak gjelder imidlertid her; dersom den ene skal kjøpe seg inn i den andre samboerens bolig, er det viktig at dette registreres hos statens kartverk, slik at grunnboken viser det riktige eierforholdet.

Verdt å merke seg er at samboere har begrensede arverettigheter etter hverandre. Dette innebærer at man i tillegg til en samboerkontrakt bør opprette testament dersom man som samboere ønsker å sikre lengstlevende, ved den ene samboerens bortgang. Det er derfor å anbefale at man oppretter testament samtidig som man oppretter samboerkontrakt. En samboerkontrakt er særlig aktuelt i de tilfeller samboerne ikke har barn, men har kjøpt felles bolig sammen. Dersom man ikke har opprettet testament, risikerer man at lengstlevende må løse ut avdødes arvinger med et beløp som er av en slik størrelse at boligen må selges.
 
Relaterte artikler innen Familierett
Barnevern
Barnevern
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
Skilsmisse
Skilsmisse
familierett - deling av verdier ved opphør av samboerskap
familierett - deling av verdier ved opphør av samboerskap
familierett - hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?
familierett - hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse