Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Tomtefeste | Advokat Nicolaisen

Tomtefeste


Advokatfirmaet Nicolaisen har lang og bred erfaring med rådgivning til næringsdrivende aktører i eiendomsbransjen på Romerike, Oslo og Bærums-området.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
portrettbilde_lars_baklund_ny3-min
Skrevet av Lars BaklundAdvokat / Partner 
95 75 30 11 | E-post | Linkedin
Lars Baklund
Tomtefeste og festeavtaler er for mange viktige og aktuelle temaer, og kan være vanskelig å forholde seg til. Tomtefeste har de senere årene vært gjennom mange endringer i lovgivningen, og kan således gjøre det vanskelig å finne ut hva som egentlig gjelder for ens egen festetomt.

Tomtefeste kan gjelde både næringseiendommer og bolig-/fritidseiendommer, men det er som regel innenfor bolig- og fritidseiendommene de fleste problemstillingene oppstår. Det er også bolig og fritid som lovgivningen konsentrerer seg mest omkring. Vi skal derfor si litt om dette nedenfor – med utgangspunkt i nettopp bolig- og fritidseiendommer. Den sentrale loven for dette tema er tomtefesteloven av 1996.


De fleste spørsmålene og problemene rundt festeavtaler synes å være disse:

  • Hva skal jeg betale i festeavgift?
  • Hva kan grunneier regulere festeavgiften til og når kan grunneier gjøre dette (reguleringsintervallene)?
  • Kan jeg innløse (kjøpe ut) festetomten min slik at jeg blir "selveier", og eventuelt når kan jeg gjøre det?
  • I nyere tid er særlig det såkalte "landbruksunntaket" blitt et mulig tema.
  • Dersom jeg kan/skal innløse – hva skal jeg betale i kjøpesum (innløsningssum)?
  • Hvordan skal jeg gå frem for å kunne innløse?
  • Hva kan jeg gjøre eller ikke gjøre på festetomten min? Eksempelvis felle trær, bygge garasje osv.
  • Hva skjer når jeg eventuelt skal selge bolig- eller fritidseiendommen min til noen andre?
  • Hva med festetomt og dødsbo/arv


Klikk deg frem til det du vil vite mer om innen tomtefeste og festeavtaler:

Grunnleggende informasjon om tomtefeste og festeavtaler

Festeavgift

Innløsning av festetomt

Innløsningsrett og innløsningstid

Innløsningspris og kjøpesum

Landbruksunntaket

Juridisk bistand – innen tomtefeste og festeavtaler

Tomtefeste Advokatfirmaet Nicolaisen
Det er som regel innenfor bolig- og fritidseiendommene de fleste problemstillingene rundt tomtefeste oppstår.

Hans Christian Aarnes // Senioradvokat
64 83 11 17 /  hca@advonico.no

 
Lars Baklund

Lars Baklund

Lars Baklund
Advokat / Partner
Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen
Senioradvokat
Christian Halvorsen

Christian Halvorsen

Christian Halvorsen
Senioradvokat