Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Arbeidsrett privat | Advokat Nicolaisen

Arbeidsrett privat

Arbeidsrett privat


Vi tilbyr juridisk bistand innen arbeidsrett for private. Våre solide og dyktige advokater har bred erfaring innen alle arbeidsrettslige felt.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Arbeidstakers rettigheter er grundig regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Til tross for dette er det mange arbeidsgivere som ikke følger spillereglene innen arbeidsrett. Dette kan føre til vanskelige og krevende situasjoner for arbeidstakere. Arbeidsgiver har kanskje tatt forhastede slutninger, gitt oppsigelse eller avskjed i affekt og uten gyldig grunnlag, gitt den ansatte gjengjeldelse etter varsling, trukket den ansatte i lønn uten varsel eller ikke utbetalt overtid.

Problemstillinger innen arbeidsrett er mange og hver ansatts bekymring ulik. Felles for alle arbeidstakere i slike og lignende situasjoner er imidlertid at de ofte opplever det som en krevende situasjon det kan være vanskelig å håndtere alene.

Vår avdeling for arbeidsrett står klar for å bistå deg. Vi tilbyr skreddersydd bistand hvor vi søker å finne den beste løsning for deg. Vi tilbyr også fri rettshjelp dersom du kvalifiserer for det.


Klikk deg frem til det du vil vite mer om innen arbeidsrett:

Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen arbeidsrett privat

Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Managing Partner
John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Senioradvokat
Ole Sperre

Ole Sperre

Ole Sperre
Senioradvokat
Ragnar Wiik

Ragnar Wiik

Ragnar Wiik
Senioradvokat
Espen Larsen

Espen Larsen

Espen Larsen
Advokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Advokat
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Advokat
Mia Bratlund

Mia Bratlund

Mia Bratlund
Advokat
Andreas Østby

Andreas Østby

Andreas Østby
Advokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00
Relaterte artikler innen Arbeidsrett
permittering
permittering
oppsigelse
oppsigelse

Før og under ansettelsesprosessen

Mange arbeidstakere tar kontakt med oss først når de er i en konflikt med arbeidsgiver om forståelsen av arbeidsavtalen eller når arbeidsgiver oppdager at det er satt urimelige vilkår. Det kan være vanskelig å forstå alle bestemmelsene i en arbeidsavtale og man ser kanskje nøye på punktet om lønn og skummer gjennom resten av avtalen.

Arbeidsmiljøloven gir tydelig svar på hva en arbeidsavtale skal inneholde. Dette er imidlertid minimumskrav og partene står utover dette fritt til å avtale de øvrige vilkår som skal være gjeldende. Det er før du signerer du bør ta en pust i bakken og forsikre deg om at avtalen dekker dine behov innen arbeidsrett og sikrer at du forstår hva den innebærer.
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Arbeidsrett Advokat Nicolaisen
Vi tar gjerne en gjennomgang av utkast til ansettelsesavtale før du signerer med ny arbeidsgiver for å sikre at avtalen er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser samt gir deg de vilkår som er viktige for deg.

Ta kontakt for et møte med oss

Oppsigelse og avskjed

Ansatte opplever det å motta en oppsigelse eller en avskjed som utfordrende og en hendelse som setter livet på hodet. For mange vil det være vanskelig å stå i en slik prosess alene.

Våre advokater bistår i henhold til arbeidsrett alle faser under en oppsigelses- og/eller avskjedsprosess og bistår ukentlig i drøftelses- og forhandlingsmøter med arbeidsgivere sammen med arbeidstakere.

Ta kontakt tidlig i en slik prosess slik at vi kan skreddersy bistanden for ditt tilfelle. Vår erfaring gir deg trygghet i en krevende og vanskelig situasjon hvor arbeidsgiver ofte opererer med korte frister og det mange arbeidstakere opplever som et press på raske avklaringer.

I en slik situasjon tilbyr vårt team personlig oppfølging og rådgivning innen arbeidsrett. Vi bistår ved mottak av advarsel, i drøftelsesmøte som din rådgiver eller forbereder deg slik at du går tryggere inn i slikt møte alene. Vi bistår i etterkant av mottatt oppsigelse med vurdering av om vilkårene for oppsigelse er til stede eller om det er grunnlag for å kreve forhandlingsmøte.

I forhandlingsmøtet kan partene komme frem til et utall løsninger. Man kan komme frem til at oppsigelsen trekkes tilbake, eventuelt erstattes av en advarsel, at man gis en endringsoppsigelse med tilbud om ny stilling eller man kan bli enige om en sluttavtale.

En sluttavtale er i mange tilfeller en god løsning for begge parter som gir den ansatte økonomisk trygghet i en usikker jobbsøkerperiode, og arbeidsgiver unngår en rettslig prosess.

Kommer man ikke frem til en enighet i forhandlingsmøtet om en avslutning på tvisten vil vi kunne bistå deg i en eventuell rettslig prosess mot arbeidsgiver hvor vi kan kreve dekket tapt arbeidsinntekt og oppreisning/erstatning.
Arbeisrett for bedrifter advokat TJohn Arne Dalby
Våre advokater bistår i henhold til arbeidsrett alle faser under en oppsigelses- og/eller avskjedsprosess

John Arne Dalby // Advokat / Partner
 92 83 81 13jad@advonico.no

Konkurranse- og rekrutteringsklausul

Har du en konkurranse- og eller rekrutteringsklausul i din avtale og vurderer å gå til konkurrerende virksomhet? Vi tar gjerne en vurdering av din avtale sett opp mot de nye reguleringene i arbeidsmiljøloven på området, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 14 A. Ikke alle arbeidsgivere har oppdatert sine konkurranse- og rekrutteringsklausuler i tråd med nytt regelverk for arbeidsrett – noe som gjør at nettopp din klausul kan ses bort fra eller forhandles bort.

Varsling

Arbeidstakere er gjennom arbeidsmiljøloven kapittel 2A gitt en rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen samt gitt beskyttelse mot gjengjeldelse ved slik varsling.

Vi ser likevel at gjengjeldelse fra arbeidsgiver i forbindelse med varsling skjer åpenlyst og i det skjulte. Det kan være åpenlyst gjennom oppsigelse, avskjed, advarsel og/eller suspensjon. Eller gjennom degradering, fratakelse av arbeidsoppgaver, forbigåelse ved naturlig opprykk, fratakelse av goder mv.

Ta gjerne kontakt dersom du vurderer å varsle, dersom ditt varsel ikke blir fulgt opp tilstrekkelig av arbeidsgiver eller dersom du er møtt med gjengjeldelse.

Sykemelding, dagpenger, forhold til NAV

Vår avdeling for arbeidsrett har tett kontakt med vår forvaltningsrettslige gruppe, herunder vår NAV-gruppe. Dette sikrer god oppfølging også i etterkant av avsluttet arbeidsforhold og under sykemelding. Vi har anledning til å bistå i alle felt innen arbeidsrett, i kontakten med NAV i forbindelse med avslag på dagpenger, karantene på dagpenger, utfordringer ved foreldrepermisjon, lønnsgaranti ved konkurs/oppbud, avslag sykepenger, avslag arbeidsavklaringspenger, avslag uføretrygd mv.

Ta kontakt med vår avdeling for arbeidsrett – for en uforpliktende samtale.