Arbeidsrett | Advokat Nicolaisen

Arbeidsrett

Arbeidsrett

Vi tilbyr juridisk bistand innen arbeidsrett – både for bedrifter og privatpersoner.
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
Problemstillinger innen arbeidsrett er mange  – både for bedrifter og ansatte. Alle utfordringer er forskjellige og unike, men felles for de alle er at de kan oppleves som krevende og er vanskelig å håndtere alene. Vår avdeling for arbeidsrett står klar for å bistå dere. Vårt solide og dyktige team har bred erfaring innen alle arbeidsrettslige felt.

Arbeidsrett for bedrifter

Advokatfirmaet Nicolaisen tilbyr trygg juridisk bistand. Vårt team har bred erfaring innen alle felt for arbeidsrett rettet mot bedrifter.

Arbeidsrett for privatpersoner

Vi tilbyr juridisk bistand innen alle felt som gjelder for privatpersoners arbeidsrett. Våre solide og dyktige advokater har bred erfaring.
Relaterte artikler innen Arbeidsrett
permittering
permittering
oppsigelse
oppsigelse
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:

Våre advokater innen arbeidsrett

Terje Skåland

Terje Skåland

Advokat / Managing Partner
John Arne Dalby

John Arne Dalby

Advokat / Partner
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Senioradvokat
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Senioradvokat
Ole Sperre

Ole Sperre

Senioradvokat
Umar Ajaz

Umar Ajaz

Advokatfullmektig
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Advokatfullmektig
Håvard Kaasen

Håvard Kaasen

Advokatfullmektig
Julie Sophie Braathen

Julie Sophie Braathen

Advokatfullmektig
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00

Kort om bedrifter og arbeidsrett

Enhver bedrift vil på et eller annet tidspunkt møte vanskelige problemstillinger innen arbeidsrett. Er din bedriften i en vanskelig økonomisk situasjon? Har du  ansatte som ikke leverer forventede resultater? Har bedriften behov for omorganisering? Ønsker dere en gjennomgang av gamle arbeidsavtaler for å etterfølge arbeidsmiljølovens nye krav?
 
Våre advokater med arbeidsrett som fagfelt ser stadig behov for oppdatering og gjennomgang av eksisterende arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, arbeidstidsordninger, arbeidsinstrukser, personalhåndbok m.m.

Vi tilbyr kvalitetssikring av eksisterende – eller utarbeidelse av nye – avtaler og rutiner for arbeidsrett.
 

Omstillings- og nedbemanningsprosesser arbeidsrett

Disse er svært krevende – ikke bare for den ansatte dette angår, men for hele bedriften. Arbeidsrett krever grundige forberedelser og god gjennomføring. En grundig prosess er viktig for et best mulig resultat – med minst mulig støy og uro.

 

Arbeidsrett advokater
Omstilling og nedbemanning er krevende prosesser hvor det kan være avgjørende å ha kyndig bistand innenfor arbeidsrett.

Ta kontakt
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
 

Våre advokater bistår bedrifter ved oppsigelser og avskjed

I mange tilfeller bistår vi som sparringspartner tidlig – og gjennom hele prosessen, frem til oppsigelsen eller avskjeden. Noen ganger søkes bistand først ved mottak av stevning fra den ansatte – som kan hevde at oppsigelsen er usaklig og at arbeidsmiljøloven ikke er fulgt.
 

Tilstrekkelige og relevante rutiner for varsling

Vet de ansatte og bedriftens ledelse hva det kan varsles om, hvordan et eventuelt varsel skal håndteres? Vi bistår bedrifter med kurs, utarbeidelse av varslingsrutiner og organisering av varslingsorgan.
 

Arbeidsrett for utenlandske arbeidstakere

Våre advokater har erfaring fra UDI og fra behandlingen av søknader om oppholdstillatelse for faglærte EU/EØS-borgere, samt for tredjelandsborgere. Noen arbeidsgivere ønsker hjelp til papirarbeidet slike søknader kan medføre.
 

Oppkjøp og avvikling

Står bedriften midt i en prosess der oppkjøp eller avvikling kan være aktuelt? Da kan det være helt avgjørende å søke juridisk bistand tidlig – for å lande trygt.
 

Kort om privatpersoner og arbeidsrett

En arbeidstakers rettigheter er grundig regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Det er likevel mange arbeidsgivere som ikke følger spillereglene innen arbeidsrett. Dette kan føre til svært krevende situasjoner for en arbeidstaker. Arbeidsgiver kan f.eks. ha tatt forhastede beslutninger, gitt oppsigelse uten gyldig grunnlag eller trukket den ansatte i lønn uten varsel eller ikke utbetalt overtid.
 
Problemstillinger innen arbeidsrett er mange og hver ansattes utfordringer ulike. Felles for alle arbeidstakere i denne type situasjoner, er at de ofte opplever de som en krevende – og at de er vanskelig å håndtere alene.
 

Ansettelsesprosessen

Mange arbeidstakere tar kontakt med oss først når de er i konflikt med arbeidsgiver om arbeidsavtalen, eller når arbeidsgiver oppdager at det er definert urimelige arbeidsvilkår. Det kan være vanskelig å forstå alle bestemmelsene i en arbeidsavtale – der man har fokusert på punktet om lønn og har ”tatt lett” på resten av avtalen.

 

Arbeisrett for bedrifter advokat Terje Skåland
Vi har bred erfaring innen forhandlinger og prosedyre, og vårt mål er å løse tvisten med best mulig resultat

Terje Skåland // Advokat / Managing Partner
23 28 28 00
/  terje@advonico.no

Lovverk innen arbeidsrett for oppsigelser og avskjed

Ansatte opplever en oppsigelse eller en avskjed som utfordrende – og en hendelse som kan sette ens liv på hodet. For mange ansatte oppleves det som vanskelig å stå i en slik prosess alene. Våre advokater innen arbeidsrett kan hjelpe deg gjennom en slik prosess.
 

Konkurranse- og rekrutteringsklausuler innen arbeidsrett

Har du en konkurranse- og eller rekrutteringsklausul i din avtale – og vurderer ansettelse hos en konkurrent? Våre advokater innen arbeidsrett vurderer gjerne avtalen din – opp mot de nye reguleringene i arbeidsmiljøloven på området, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 14 A.
 

Varsling på arbeidsplassen

Arbeidstakere er gjennom arbeidsmiljøloven kapittel 2A gitt en rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Den gir også beskyttelse mot gjengjeldelse ved varsling.
 

Sykemelding, dagpenger og forholdet til NAV

Vår avdeling for arbeidsrett har tett kontakt med vår forvaltningsrettslige gruppe, som omfatter en egen NAV-gruppe. Dette sikrer oppfølging også i etterkant av avsluttet arbeidsforhold og under sykemelding.