Arbeidsrett


Vi tilbyr juridisk bistand innen arbeidsrett – både for bedrifter og privatpersoner.
 

Vår avdeling for arbeidsrett står klar for å bistå både privatpersoner og bedrifter. Vårt kompetente og dyktige team har bred erfaring på alle felt innen arbeidsrett. Du skal vite at vi er der, og du skal vite hvor vi er!
  

Arbeidsrett for bedrifter

Advokatfirmaet Nicolaisen tilbyr trygg juridisk bistand. Vårt team har bred erfaring innen alle felt for arbeidsrett rettet mot bedrifter.
Gå til arbeidsrett for bedrifter >
 

Arbeidsrett for privatpersoner

Vi tilbyr juridisk bistand innen alle felt som gjelder for privatpersoners arbeidsrett. Våre solide og dyktige advokater har bred erfaring.
Gå til arbeidsrett for privatepersoner >


Permittering

Vi informerer og bistår juridisk i forbindelse med Korona-viruset og omfattende endringer i gjeldende regelverk.
Les mer om permittering og regelverk >
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
Advokater innen arbeidsrett  Advokat Nicolaisen
Våre advokater har bred kompetanse innen arbeidsrett for bedrifter og arbeidsrett for privatpersoner.

Ta kontakt 

Kort om bedrifter og arbeidsrett

Enhver bedrift vil på et eller annet tidspunkt møte vanskelige problemstillinger innen arbeidsrett. Er din bedriften i en vanskelig økonomisk situasjon? Har du  ansatte som ikke leverer forventede resultater? Har bedriften behov for omorganisering? Ønsker dere en gjennomgang av gamle arbeidsavtaler for å etterfølge arbeidsmiljølovens nye krav?
 
Våre advokater med arbeidsrett som fagfelt ser stadig behov for oppdatering og gjennomgang av eksisterende arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, arbeidstidsordninger, arbeidsinstrukser, personalhåndbok m.m.

Vi tilbyr kvalitetssikring av eksisterende – eller utarbeidelse av nye – avtaler og rutiner for arbeidsrett.
 

Omstilling- og nedbemanningsprosesser arbeidsrett

Disse er svært krevende – ikke bare for den ansatte dette angår, men for hele bedriften. Arbeidsrett krever grundige forberedelser og god gjennomføring. En grundig prosess er viktig for et best mulig resultat – med minst mulig støy og uro.

 

Arbeidsrett advokater
Omstilling og nedbemanning er krevende prosesser hvor det kan være avgjørende å ha kyndig bistand innenfor arbeidsrett.

Ta kontakt
 

Våre advokater bistår bedrifter ved oppsigelser og avskjed

I mange tilfeller bistår vi som sparringspartner tidlig – og gjennom hele prosessen, frem til oppsigelsen eller avskjeden. Noen ganger søkes bistand først ved mottak av stevning fra den ansatte – som kan hevde at oppsigelsen er usaklig og at arbeidsmiljøloven ikke er fulgt.
 

Tilstrekkelige og relevante rutiner for varsling

Vet de ansatte og bedriftens ledelse hva det kan varsles om, hvordan et eventuelt varsel skal håndteres? Vi bistår bedrifter med kurs, utarbeidelse av varslingsrutiner og organisering av varslingsorgan.
 

Arbeidsrett for utenlandske arbeidstakere

Våre advokater har erfaring fra UDI og fra behandlingen av søknader om oppholdstillatelse for faglærte EU/EØS-borgere, samt for tredjelandsborgere. Noen arbeidsgivere ønsker hjelp til papirarbeidet slike søknader kan medføre.
 

Oppkjøp og avvikling

Står bedriften midt i en prosess der oppkjøp eller avvikling kan være aktuelt? Da kan det være helt avgjørende å søke juridisk bistand tidlig – for å lande trygt.
 

Kort om privatpersoner og arbeidsrett:

En arbeidstakers rettigheter er grundig regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Det er likevel mange arbeidsgivere som ikke følger spillereglene innen arbeidsrett. Dette kan føre til svært krevende situasjoner for en arbeidstaker. Arbeidsgiver kan f.eks. ha tatt forhastede beslutninger, gitt oppsigelse uten gyldig grunnlag eller trukket den ansatte i lønn uten varsel eller ikke utbetalt overtid.
 
Problemstillinger innen arbeidsrett er mange og hver ansattes utfordringer ulike. Felles for alle arbeidstakere i denne type situasjoner, er at de ofte opplever de som en krevende – og at de er vanskelig å håndtere alene.
 

Ansettelsesprosessen

Mange arbeidstakere tar kontakt med oss først når de er i konflikt med arbeidsgiver om arbeidsavtalen, eller når arbeidsgiver oppdager at det er definert urimelige arbeidsvilkår. Det kan være vanskelig å forstå alle bestemmelsene i en arbeidsavtale – der man har fokusert på punktet om lønn og har ”tatt lett” på resten av avtalen.

 

Arbeisrett for bedrifter advokat Terje Skåland
Vi har bred erfaring innen forhandlinger og prosedyre, og vårt mål er å løse tvisten med best mulig resultat

Terje Skåland // Advokat / Managing Partner
23 28 28 00
/  terje@advonico.no

Lovverk innen arbeidsrett for oppsigelser og avskjed

Ansatte opplever en oppsigelse eller en avskjed som utfordrende – og en hendelse som kan sette ens liv på hodet. For mange ansatte oppleves det som vanskelig å stå i en slik prosess alene. Våre advokater innen arbeidsrett kan hjelpe deg gjennom en slik prosess.
 

Konkurranse- og rekrutteringsklausuler innen arbeidsrett

Har du en konkurranse- og eller rekrutteringsklausul i din avtale – og vurderer ansettelse hos en konkurrent? Våre advokater innen arbeidsrett vurderer gjerne avtalen din – opp mot de nye reguleringene i arbeidsmiljøloven på området, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 14 A.
 

Varsling på arbeidsplassen

Arbeidstakere er gjennom arbeidsmiljøloven kapittel 2A gitt en rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Den gir også beskyttelse mot gjengjeldelse ved varsling.
 

Sykemelding, dagpenger og forholdet til NAV

Vår avdeling for arbeidsrett har tett kontakt med vår forvaltningsrettslige gruppe, som omfatter en egen NAV-gruppe. Dette sikrer oppfølging også i etterkant av avsluttet arbeidsforhold og under sykemelding.
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Relaterte artikler innen arbeidsrett
oppsigelse
oppsigelse
permittering
permittering