Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Skilsmisse / samlivsbrudd

Advokat Nicolaisen skilsmisse samlivsbrudd
Geir-Krydsby-Kristiansen-5824
Skrevet av Geir Krydsby KristiansenSenioradvokat 
92 85 46 27 | E-post | Linkedin
Geir Krydsby Kristiansen

Nytt år – noen utfordringer – samlivsbrudd/skilsmisse  

Etter en lang jule- og nyttårshøytid er det erfaringsmessig en høy statistikk for samlivsbrudd. Det er ikke uvanlig at et nytt år innebærer et samlivsbrudd etter en lang periode sammen med sin partner. Vi har utarbeidet noen tips for hva man bør tenke på om man sitter og vurderer et samlivsbrudd for en ny start.  
 

Familieterapi og mekling

Det kan være fornuftig å ta en fot i bakken før man endelig bestemmer seg for et samlivsbrudd ved å forsøke familierådgivning. Er det noe partneren og du kan finne ut av sammen, eller er man allerede så langt fra hverandre at man ikke kan reparere forholdet? 
 
Er man gift og har barn under 16 år er det med få unntak obligatorisk med mekling hos familievernet for å få bevilling for separasjon. Også samboende med barn under 16 år vil i realiteten oppleve mekling som obligatorisk. Meklingen er ment som et verktøy for foreldre som har avklart at de går fra hverandre for å finne gode løsninger for barna. Meklingen er derfor ikke innrettet med sikte på at partene skal finne tilbake til hverandre, men de fleste meklere vil kunne henvise videre dersom det viser seg å være et mulig utfall. Mekling hos familievernet er gratis.
 

Vurder å få deg en god rådgiver

Når man har kommet frem til at det ikke er noen vei utenom et samlivsbrudd vil man måtte avklare delingen av økonomien (skilsmisseoppgjøret) og eventuelt avklaring rundt barn. I begge tilfeller gjør man lurt i å finne seg en god rådgiver som kan se det hele utenfra, og som vet hvordan reglene er å forstå. Å stole på venner som selv har opplevd samlivsbrudd tidligere, eller søke hjelp via ulike forum på internett og Facebook kan gi uheldige resultater. Alle personer og alle samlivsbrudd er ulike, og disse ulikhetene må vurderes.
 
Det er ingen hemmelighet at det å bruke en advokat som rådgiver i en skilsmisseprosess koster penger, men det kan likevel være verdt det på sikt. Dersom man har liten inntekt og lav formue vil man også kunne få dekket bistand hos advokat gjennom ordningen med fri rettshjelp.
 

Undersøk økonomien

I forbindelse med et samlivsbrudd skaper ofte delingen av økonomien konflikt, og man opplever at dette er noe som tar tid. Et klart råd vil være at man undersøker litt rundt egen og den andres økonomi for på den måten å få et inntrykk av hva som er situasjonen. Man kan også spare litt penger på en rådgiver ved å gjøre noe av arbeidet denne rådgiveren uansett ville ha gjort.
 
Er man gift følger det av ekteskapsloven § 39 at blant annet banker og skattemyndighetene har plikt til å gi opplysninger om den andre ektefellens økonomi på forespørsel. Plikten til å gi opplysninger gjelder selv om man er separert.  Man kan derfor med loven i hånd innhente skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteoppgjøret til den andre for flere år bakover, og man kan også be om å få opplyst saldo på et gitt tidspunkt. Den andre ektefellen blir vanligvis ikke varslet om at man har innhentet opplysningene, med mindre denne spør direkte.
 
Å kartlegge økonomien skaper et bedre grunnlag både for ens egne vurderinger og de rådene en eventuell rådgiver kan gi. 
 

Ting tar tid

Når man har bestemt seg for et samlivsbrudd, og man ønsker å komme seg videre, er det ofte med et ønske om en rask og effektiv prosess rundt økonomien og eventuelt fordelingen av barn. Imidlertid kan det være at en selv og eks'en er uenige om hva som er et rettferdig og riktig oppgjør, eller hva som er best for barna. I slike tilfeller vil man kunne oppleve at prosessene trekker ut i tid. Dette er uheldig, men man må altså være forberedt på at ønsket om en ny start tar noe lenger tid enn forventet.
 

Vær ryddig

I en situasjon med samlivsbrudd opplever mange at den ene man tidligere hadde varme og sterke følelser for plutselig blir en helt annen. Eks'en viser seg kanskje å være både urimelig og smålig, og man får kanskje et behov for å gi tilbake med samme mynt. Erfaringsmessig er det ofte i slike situasjoner at det oppstår konflikter som resulterer i langvarige prosesser.
 
Det er absolutt å anbefale at man forholder seg ryddig og saklig til samlivsbruddet. Har man gjort sine undersøkelser og innledet et samarbeid med en god rådgiver vil man som regel finne gode løsninger uten å fremstå som konfliktskapende og uryddig. Å kunne gå ut av et samlivsbrudd med god samvittighet er alltid å foretrekke, og dersom man har barn sammen vil også dette kunne være viktig for det fremtidig samarbeidet rundt barna. 
 
Familierettsdvokatene hos Advokatfirmaet Nicolaisen har lang erfaring med denne type saker, og du vil kunne være trygg på å få solid rådgivning både før og igjennom en prosess med samlivsbrudd. Ta gjerne kontakt med oss!  
Ta kontakt med oss

Ring oss 64 83 00 00

Kontakt oss
Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat
Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen
Senioradvokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Senioradvokat
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Kristoffer Berg

Kristoffer Berg

Kristoffer Berg
Advokatfullmektig
Mia Bratlund

Mia Bratlund

Mia Bratlund
Senioradvokat
Donya Alizadeh

Donya Alizadeh

Donya Alizadeh
Advokatfullmektig
Del på:
facebook
in