Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Er du en part i NAV-skandalen?  
Feil praksis med kontantytelser til EU/EØS-land

Er du rammet av NAV-skandalen - hva er dine rettigheter? Advokat Nicolaisen
portrettbilde_terje_skaaland_ny3-min
Skrevet av Terje SkålandAdvokat / Partner 
92 41 54 88 | E-post | Linkedin
Terje Skåland
NAV har siden 2012 feilpraktisert regler om kontantytelser ved reise/opphold i EU/EØS-land. Dette har ført til at mange stønadsmottakere har fått avslått støtte, fått krav om tilbakebetaling, og i verste fall fått fengselsstraff. Per nå er det anslått at ca. 2 400 kan være rammet av feilen, og således være part i NAV-skandalen.
 
NAV har uttalt at alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger, og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land, kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

Etter Advokatfirmaet Nicolaisen sitt syn kan det også gjelde personer som har mottatt de samme ytelsene også før 2012.

 

Fri rettshjelp Advokatfirmaet Nicolaisen
Vi hjelper deg dersom du trenger bistand i forbindelse med NAV-skandalen!

Terje Skåland // Advokat / Managing Partner


Bistand i forbindelse med NAV-skandalen

NAV oppfordrer de personene som har opplevd å miste ovennevnte ytelser på grunn av retten til å oppholde seg i EU/EØS-land om å ta kontakt. Advokatfirmaet Nicolaisen har lang erfaring med trygderettslige problemstillinger og bistår gjerne i forbindelse med dette.
 
Som et utgangspunkt vil man ha rett på å få dekket utgifter til juridisk bistand dersom vedtaket blir omgjort til gunst for trygdemottakeren.
 
Ta gjerne kontakt med oss via vårt kontaktskjema eller på telefon 64 83 00 00.

Det er en stor fordel om man har vedtak og annen relevant dokumentasjon fra NAV klar når man tar kontakt med oss. Dette kan også skaffes ved å kontakte NAV.
Ta kontakt med oss

Ring oss 64 83 00 00

Terje Skåland Advokat/partner Nicolaisen
Terje Skåland
Advokat / Managing Partner
Kontakt oss
Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Kristoffer Østrem

Kristoffer Østrem

Kristoffer Østrem
Advokatfullmektig
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat
Mia Bratlund

Mia Bratlund

Mia Bratlund
Senioradvokat
Del på:
facebook
in