Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Fagområder

Våre advokater er høyt kvalifiserte innenfor sine respektive spesialområder og fagfelt – og yter juridisk bistand til privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, banker, organisasjoner, kommuner og offentlige instanser.

FAGOMRÅDER BEDRIFT

FAGOMRÅDER PRIVAT

Arbeidsrett for bedrifter

Advokatfirmaet Nicolaisen tilbyr juridisk bistand. Vårt team har bred erfaring innen alle arbeidsrettslige felt rettet mot bedrifter.
Arbeidsrett for bedrifter >


Arbeidsrett for privatpersoner

Vi tilbyr juridisk bistand innen arbeidsrett for private. Våre solide og dyktige advokater har bred erfaring innen alle arbeidsrettslige felt.
Arbeidsrett for privatepersoner >


Arv og skifte

Advokatfirmaet Nicolaisen har omfattende og bred kompetanse innenfor ulike arverettslige sakstyper. Våre advokater bistår både med opprettelse av testament og rådgivning rundt generasjonsskifte, bistand til privat skifte av dødsbo, som bostyrer ved offentlig skifte av dødsbo, og ved ulike konflikter som tidvis oppstår i forbindelse med arveoppgjør.
Arv og skifte >


Avtalefrihet i ekteskap/ektepakt

Advokat Nicolaisen kan bistå med å skreddersy ordninger og avtaler tilpasset den enkeltes livssituasjon.
Avtalefrihet i ekteskap/ektepakt


Bygg / Bolig / Entreprise

Eiendomsadvokatene våre bistår både små og store aktører på ulike felt innenfor bygg, bolig og entreprise.
Bygg, bolig og entreprise >


Eiendomsmegling

Vurderer du å selge boligen din selv? Da er advokathjelp en kostnad som i det lange løp kan spare deg både tid og penger. Vi hjelper deg gjennom siste innspurt av salget for et smertefritt oppgjør for begge parter.
Eiendomsmegling >


Familierett

Innenfor fagfeltet familie og barn bistår Advokatfirmaet Nicolaisen med råd og veiledning og søker aktivt å finne gode løsninger for de berørte parter.
Familierett >


Fast eiendom

Advokatfirmaet Nicolaisen har lang og bred erfaring med rådgivning til næringsdrivende aktører i eiendomsbransjen
Fast eiendom >


Forbrukerjus

Vi tilbyr juridisk bistand til forbrukere og næringsdrivende, og har bred erfaring på alle typer forbrukersaker.
Forbrukerjus >


Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt er en avtale om å overføre rettslig ansvar – økonomisk eller personlig. Advokatfirmaet Nicolaisen og Co bistår i den rettslige prosessen.
Fremtidsfullmakt >


Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning hvor det offentlige dekker kostnader til advokatbistand. Les mer og kontakt oss for gjeldende vilkår og bistand.
Fri rettshjelp >


Granskning

Private granskninger blir anvendt i større og større utstrekning. Det kan være granskning av økonomisk karakter og det kan være granskninger av arbeidsrettslig karakter.
Granskning >


Offentlige anskaffelser

For å sikre både oppdragsgivers og interessent/leverandørs interesser på en god måte er det viktig å gjennomføre en effektiv og god anskaffelsesprosess. Dette krever god oversikt over anskaffelsesregelverket.
Offentlige anskaffelser >


Omstilling og nedbemanning

Vi tilbyr juridisk bistand innen arbeidsrett for private. Våre solide og dyktige advokater har bred erfaring innen alle arbeidsrettslige felt.
Omstilling og nedbemanning >


Konkurs

Konkurs, gjeldsforhandlinger og restrukturering – advokatfirmaet Nicolaisen og Co gir trygg juridisk bistand og hjelp til privatpersoner og bedrifter.
Konkurs >


Kontraktsrett

Advokatfirmaet Nicolaisen kjenner rettsreglene som gjelder som ramme for de ulike kontraktstypene, og sikrer deg god rådgivning.
Kontrakstrett >


Prosedyre og rettsforhandlinger

Advokatfirmaet Nicolaisen tilbyr juridisk bistand innen prosess, prosedyre og rettsforhandlinger. Våre advokater har solid erfaring på alle felt.
Prosedyre og rettsforhandlinger >


Samboeravtaler

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) lever ett av fire par i Norge i såkalt ugift samliv, For å unngå konflikter i forbindelse med et eventuelt økonomisk oppgjør ved opphør av ugift samliv (samlivsbrudd) anbefaler derfor vi at man utarbeider en samboeravtale, også kalt samboerkontrakt.
Samboeravtaler >


Utlendingsrett

Kontakten med UDI og UNE kan være vanskelig og etatene kan oppleves utilgjengelige og regelverket komplisert. Våre advokater har bred erfaring innen utlendingsrett og har arbeidet i UDI, visumavdeling ved ambassade og forvaltningen.
Utlendingsrett >
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in