Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Offentlige anskaffelser | Advokat Nicolaisen

Offentlige anskaffelser


For å sikre både oppdragsgivers og interessent/leverandørs interesser på en god måte er det viktig å gjennomføre en effektiv og god anskaffelsesprosess. Dette krever god oversikt over anskaffelsesregelverket.
 
portrettbilde_sjur_ringstad_ny3-min
Skrevet av Sjur RingstadAdvokat / Partner 
91 79 76 73 | E-post | Linkedin
Sjur Ringstad
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Rådgivere med riktig kompetanse som evner å kommunisere med alle relevante fagområder er viktige bidragsytere for å sikre gjennomføringen av en god anskaffelsesprosess. Oppdragsgiver og leverandører bør velge rådgivere som har slik kompetanse.

Advokatfirmaet Nicolaisen har gjennom deltakelse i mange anskaffelsesprosesser på vegne av oppdragsgivere og som rådgivere/prosessfullmektig for leverandører som mener de er forbigått i konkurransen, opparbeidet seg spesialkompetanse innen rettsområdet. Vi kan således tilby god bistand i alle faser av en anskaffelsesprosess enten du er en oppdragsgiver eller leverandør.
offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokat Nicolaisen har spesialkompetanse innen rettsområdet offentlige anskaffelser. Spør om oss om råd

Lars Baklund // Advokat /Partner
95 75 30 11 / lars@advonico.no

Vi bistår tilbyder med:

 • Gjennomgang/vurdering av konkurransegrunnlag for avklaring på eventuelle feil, mangler og uklarheter i konkurransegrunnlaget
 • Opplæring i anskaffelsesregelverket tilpasset tilbyders/leverandørs behov
 • Opplæring i regelverket og rådgivning med hensyn til hvordan virksomheten kan profesjonalisere sin besvarelse og dermed øke sine sjanser til å vinne frem i konkurransen
 • Bidra til å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget
 • Kvalitetssikring av tilbud, herunder rådgivning mht profesjonalisering med det mål å øke sjansen for å vinne frem i konkurransen og redusere risikoen for avvisning av eget tilbud/anbud
 • Bistand i forhandlinger ved konkurranse med forhandling
 • Vurdering av eventuell klagesak etter avvisning eller ikke-tildeling
 • Klage over eventuelt avvisningsvedtak og/eller manglende tildeling
 • For øvrig gi bistand til å vurdere tilbyders krav om begrunnelse
 • Bistand til å utarbeide begjæring om innsyn
 • Eventuell bistand til klage på tildeling (klage enten til KOFA eller til oppdragsgiver
 • Øvrige rettslige prosesser i forbindelse med anskaffelsesprosessen
   

Vi bistår oppdragsgiver med:

 • Deltakelse i anskaffelsesprosesser på vegne av oppdragsgiver
 • Rådgivning i forbindelse med gjennomføring av anskaffelser, herunder rådgivning med hensyn til valg av anskaffelsesprosedyre
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og kontraktsvilkår
 • Bistand i forbindelse med kunngjøring av konkurranser
 • Opplæring tilpasset oppdragsgivers behov
 • Fasilitere gjennomføringen av selve anskaffelsesprosessen som kontaktperson og ved å besvare spørsmål til kunngjøring og konkurransegrunnlag
 • Gjennomføring av konkurranse med forhandling/forhandlingsbistand
 • Evaluering av tilbud
 • Vurdering av om tilbud/anbud skal/kan avvises
 • Utarbeidelse av nødvendige tilbakemeldinger til leverandører, herunder tildelingsbrev med begrunnelse og kommunikasjon med tilbydere
 • Behandling av begjæringer om innsyn
 • Utarbeide endelige kontraktsdokumenter og bistå ved kontrahering av valgt leverandør
 • Klagebehandling og tvister (KOFA-klager og ordinær tvistebehandling)
 • Øvrige rettslige prosesser i forbindelse med anskaffelsesprosessen
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in
Lars Baklund

Lars Baklund

Lars Baklund
Advokat / Partner
Sjur Ringstad

Sjur Ringstad

Sjur Ringstad
Advokat / Partner
Mikael Eriksen

Mikael Eriksen

Mikael Eriksen
Advokat
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat
Tom Carsten Troberg

Tom Carsten Troberg

Tom Carsten Troberg
Advokat / Partner