Offentlige anskaffelser


For å sikre både oppdragsgivers og interessent/leverandørs interesser på en god måte er det viktig å gjennomføre en effektiv og god anskaffelsesprosess. Dette krever god oversikt over anskaffelsesregelverket.
 
Rådgivere med riktig kompetanse som evner å kommunisere med alle relevante fagområder er viktige bidragsytere for å sikre gjennomføringen av en god anskaffelsesprosess. Oppdragsgiver og leverandører bør velge rådgivere som har slik kompetanse.

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS har gjennom deltakelse i mange anskaffelsesprosesser på vegne av oppdragsgivere og som rådgivere/prosessfullmektig for leverandører som mener de er forbigått i konkurransen, opparbeidet seg spesialkompetanse innen rettsområdet. Vi kan således tilby god bistand i alle faser av en anskaffelsesprosess enten du er en oppdragsgiver eller leverandør.
Advokat Nicolaisen har spesialkompetanse innen rettsområdet offentlige anskaffelser. Spør om oss om råd

Lars Baklund // Advokat /Partner

Vi bistår tilbyder med:

 • Gjennomgang/vurdering av konkurransegrunnlag for avklaring på eventuelle feil, mangler og uklarheter i konkurransegrunnlaget
 • Opplæring i anskaffelsesregelverket tilpasset tilbyders/leverandørs behov
 • Opplæring i regelverket og rådgivning med hensyn til hvordan virksomheten kan profesjonalisere sin besvarelse og dermed øke sine sjanser til å vinne frem i konkurransen
 • Bidra til å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget
 • Kvalitetssikring av tilbud, herunder rådgivning mht profesjonalisering med det mål å øke sjansen for å vinne frem i konkurransen og redusere risikoen for avvisning av eget tilbud/anbud
 • Bistand i forhandlinger ved konkurranse med forhandling
 • Vurdering av eventuell klagesak etter avvisning eller ikke-tildeling
 • Klage over eventuelt avvisningsvedtak og/eller manglende tildeling
 • For øvrig gi bistand til å vurdere tilbyders krav om begrunnelse
 • Bistand til å utarbeide begjæring om innsyn
 • Eventuell bistand til klage på tildeling (klage enten til KOFA eller til oppdragsgiver
 • Øvrige rettslige prosesser i forbindelse med anskaffelsesprosessen
   

Vi bistår oppdragsgiver med:

 • Deltakelse i anskaffelsesprosesser på vegne av oppdragsgiver
 • Rådgivning i forbindelse med gjennomføring av anskaffelser, herunder rådgivning med hensyn til valg av anskaffelsesprosedyre
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og kontraktsvilkår
 • Bistand i forbindelse med kunngjøring av konkurranser
 • Opplæring tilpasset oppdragsgivers behov
 • Fasilitere gjennomføringen av selve anskaffelsesprosessen som kontaktperson og ved å besvare spørsmål til kunngjøring og konkurransegrunnlag
 • Gjennomføring av konkurranse med forhandling/forhandlingsbistand
 • Evaluering av tilbud
 • Vurdering av om tilbud/anbud skal/kan avvises
 • Utarbeidelse av nødvendige tilbakemeldinger til leverandører, herunder tildelingsbrev med begrunnelse og kommunikasjon med tilbydere
 • Behandling av begjæringer om innsyn
 • Utarbeide endelige kontraktsdokumenter og bistå ved kontrahering av valgt leverandør
 • Klagebehandling og tvister (KOFA-klager og ordinær tvistebehandling)
 • Øvrige rettslige prosesser i forbindelse med anskaffelsesprosessen
Kontakt oss 64 83 00 00
Send oss en forespørsel