Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Koronaviruset – Endringer i gjeldende regelverk for permittering

Corona viruset og permiteringer
portrettbilde_elin_b_myrset-min
Skrevet av Elin Brattbakk MyrsetDaglig leder / Advokat / Partner 
91 31 00 45 | E-post | Linkedin
Elin Brattbakk Myrset

Fredag 06.03.20 publiserte advokatfirmaet Nicolaisen en artikkel om hvilke problemstillinger arbeidsgivere står overfor i forbindelse med utbruddet av covid-19 (koronaviruset).
Artikkelen finner du her

Bakgrunnen for denne artikkelen er at det nå er vedtatt en rekke tiltak for å hindre ytterligere spredning av viruset. Dette er tiltak som i stor grad påvirker norsk nærings- og arbeidsliv. Disse tiltakene omfatter blant annet endringer i gjeldende regelverk for permittering av arbeidstakere. Denne artikkelen søker derfor å gi en oversikt over hvilke regler arbeidsgivere må forholde seg til i denne perioden.


Generelt om permittering

Permittering innebærer et midlertid opphold i arbeidsforholdet. Dette betyr at som utgangspunktet ved permittering er at arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt midlertidig opphører. En permittering kan gjøres helt eller delvis. Ved delvis permittering innebærer permitteringen en reduksjon i arbeidstid tilsvarende permitteringsgraden.

Arbeidsgiver har bare adgang til å permittere dersom det foreligger saklig grunn til det. Den saklige grunnen må også gjøre det nødvendig av hensyn til driften av virksomheten. Situasjonen vi nå er inne i med den pågående pandemien, sammenholdt med de tiltak som er iverksatt av myndighetene har allerede hatt store konsekvenser for norsk næringsliv. Mange bransjer merker en dramatisk nedgang i sin aktivitet og etterspørsel. Dette kan klart føre frem som saklig grunn til permittering.

Det rettslige grunnlaget for permittering er i stor grad ulovfestet. Dette gjør at adgangen og fremgangsmåten for permittering i stor grad styres av hvorvidt bedriften er bundet av tariffavtale eller ikke. For organiserte arbeidstakere og/eller arbeidsgivere følger adgangen til permittering som regel forankret i tariffavtale. For uorganiserte gjelder de ulovfestede regler slik disse er utviklet gjennom rettspraksis.
 

Endringer i permitteringsreglene

I normale tider er utgangspunktet for permitteringsvarsel 14 dager. Unntaket fra dette kan gjøres der hvor behovet for permittering skyldes uforutsette hendelser. I slike tilfeller er det tilstrekkelig med 2-dagers varsel.

Foreløpig er det ingen endringer i varslingsfristen, og unntak fra utgangspunktet på 14 dager må vurderes konkret fra bedrift til bedrift. Dette betyr at det ikke er noe automatikk i at pågående pandemien gir grunnlag for 2-dagers varslingsfrist.

Permitteringsvarsel skal under enhver omstendighet inneholde følgende opplysninger:
-       Dato
-       Angi varselfrist
-       Årsaken til permitteringen
-       Permitteringsgrad
-       Permitteringsperiode
-       Og hvilke dager arbeidsgiver er pålagt lønnsplikt
 
Med arbeidsgiverperioden menes de dager arbeidsgiver plikter å utbetale lønn. I normale tider er arbeidsgiverperioden satt til 16 dager. Etter de nå vedtatte endringer er arbeidsgiverperioden i dag nedjustert til 2 dager. Arbeidstakere oppfordres til å henvende seg til NAV dersom de får varsel om permittering. I forlengelsen av dette er karensdagene, dagene mellom der arbeidsgiver betaler lønn og der staten overtar lønnsbyrden, nå fjernet.

Det ble ikke foretatt endringer i begrensningen for hvor lenge arbeidsgiver kan permittere arbeidstakere. Dette betyr at begrensningen på 26 uker fremdeles gjelder. Dersom utviklingen av virusutbruddet ikke bremses, og tiltakene fortsetter å gjelde vil det være aktuelt med endringer også her. Dette gjenstår imidlertid å se.

Begrunnelsen for de hittil vedtatte endringene er i korte trekk at dette vil bedre virksomheters likviditet. Det ble imidlertid opplyst om at ytterligere tiltak kan iverksettes på kort varsel, og vi oppfordrer arbeidsgivere til å følge nøye med på de eventuelle tiltak som måtte komme.
 
Trenger du mer informasjon om permittering? Les mer her
Fri rettshjelp Advokatfirmaet Nicolaisen
Utbruddet av koronaviruset har begynt å påvirke og komplisere driften av norske virksomheter. Hvordan forholde seg til daglig drift, permitteringer og karantener? Vi gir deg råd.

Kristian Bredesen  // Advokatfullmektig
kristian.bredesen@advonico.no
   /   93 63 47 12
 
Ta kontakt med oss

Ring oss 64 83 00 00

Elin Brattbakk Myrset Senioradvokat
Elin Brattbakk Myrset
Senioradvokat
elin@advonico.no
Terje Skåland Advokat / Managing Partner Advokatfirmaet Nicolaisen
Terje Skåland
Advokat / Managing Partner
terje@advonico.no
Kontakt oss
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Daglig leder / Advokat / Partner
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Partner
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokat
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Del på:
facebook
in