Logo-liggende-2
search
menubar

Aurora Wulvik

Advokat
portrettbilde_aurora_wulvik-min
Pålitelig, engasjert og rasjonell

Telefon: 64 83 11 06
Mobil:     91 36 67 12
E-post: aurora@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
  • Arbeidsrett
  • Familie- og arverett
  • Fast eiendom
  • Utlendingsrett
  • Barnerett
  • Erstatningsrett
  • Tvangsfullbyrdelse


Yrkeserfaring:

2020-dd Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokat
Arbeidsrett, familie- og arverett, fast eiendom,
utlendingsrett, barnerett, erstatningsrett
2018-2020 Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokatfullmektig
Arbeidsrett, familie- og arverett, fast eiendom,
utlendingsrett, barnerett, erstatningsrett
2017-2018 Statens helsetilsyn
Rådgiver
Avdeling for spesialisthelsetjeneste
2015-2017 Namsfogden i Skedsmo
Konsulent/Førstekonsulent
Namsfullmektig
2011-2016 Diverse deltidsstillinger
Prosjektstilling i NHO
Praksisopphold og vikariat i UDI
Sekretær i Advokatfirmaet Grette
2009-2011 Forsvarets personelltjenester
Grenader


Verv:

2017 Oslo kommune
Valgmedarbeider
2015-2018 Solhøgda borettslag
Styremedlem
2017-2018 Borgarting lagmannsrett
Meddommer/lagrettemedlem
2011-2017 Forsvarsdepartementet
Ungdomsrepresentant i Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd
   

 

Utdannelse:

2017 Master i rettsvitenskap
Universitetet i Oslo
2008 Førstegangstjeneste
Hæren


Kurs:

2018 Gjeldsfradrag. Ny rettspraksis om grensen
livs-/dødsdisposisjoner, skifte av uskiftet bo, sjekkliste
ved opprettelse av testamenter, praktiske konsekvenser
av ny eierseksjonslov.


Publikasjoner:

2017 Masteroppgave
"Arbeidstakers religionsfrihet som begrensning
for arbeidsgivers styringsrett. Med fokus på
bruk av religiøse symbol i arbeidstiden."


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 
Aurora er ansatt som advokat og arbeider hovedsakelig med problemstillinger innenfor privatretten. Hun har erfaring fra ulike rettsområder i både privat og offentlig sektor fra tidligere stillinger. Før hun ble ansatt i vårt firma har hun arbeidet som jurist i Statens helsetilsyn.

Fra studiet har Aurora fordypning innen arbeidsrett, barnerett, menneskerettigheter og utlendingsrett. Hun skrev sin masteravhandling innenfor området arbeidsrett og menneskerettigheter.

Aurora er oppvokst i Trøndelag, og er per dags dato bosatt på Blaker i Sørum kommune.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Del på:
facebook
in