Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Fremtidsfullmakt | Advokat Nicolaisen

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt


De fleste opplever en vanskelig situasjon når et nært familiemedlem er i ferd med å utvikle en sykdom som kan redusere handleevnen, som f.eks. demens eller Alzheimer. I tillegg til å være en svært vanskelig emosjonell situasjon for de pårørende – ved at en nærstående mister mer og mer tilstedeværelse – er det en rekke juridiske problemer som kan oppstå i takt med at sykdomsbildet utvikler seg.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Typisk kan dette relatere seg til forvaltning av formue, enten i livet eller etter bortfall. I slike situasjoner bør man vurdere å opprette en fremtidsfullmakt for å sikre en trygg forvaltning etter de ønsker fullmaktsgiver har – mens vedkommende fremdeles er så uberørt av sykdommen at han eller hun kan gi uttrykk for sine ønsker.
 
Vi ser nå en utvikling i at også yngre mennesker tenker på dette og spesifiserer sine ønsker allerede i tidlig alder. Vår klare anbefaling er å tenke gjennom dette lenge før man kommer i en mer eller mindre akutt sykdomssituasjon.

Kanskje burde fremtidsfullmakter være noe alle vurderte, f.eks. i forbindelse med ekteskap, samliv, samboerskap, partnerskap, testamente, ektepakt og samboeravtaler. Det er ofte tidlig i livet man kan reflektere over hva man virkelig ønsker i en fremtidig situasjon – og har muligheten til å spesifisere dette på en tydelig måte.

Klikk deg frem til det du vil vite mer om innen avtalefrihet i ekteskap og ektepakt:
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen fremtidsfullmakt

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Daglig leder / Advokat / Partner
Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Senioradvokat
Mia Bratlund

Mia Bratlund

Mia Bratlund
Advokat
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Advokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00
Relaterte artikler innen Arv og skifte
gaver og forskudd på arv
gaver og forskudd på arv
arv - hva bør man tenke på når man skal opprette testament?
arv - hva bør man tenke på når man skal opprette testament?
arveavgift
arveavgift
Arveloven
Arveloven

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er "en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten"jf. vergemålsloven § 78.

Med andre ord er en fremtidsfullmakt en avtale om å overføre rettslig ansvar innenfor en viss økonomisk og/eller personlig anliggende – fra person A til person B når A ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser grunnet svekket sinnstilstand. Fullmaktsgiveren står fritt til å begrense fullmaktens innhold jf. § 83.

Hvem kan gi fremtidsfullmakt?

Alle personer over 18 år og som "har evne til å forstå fullmaktens betydning" kan gi fremtidsfullmakt. Den som blir fullmektig må være over 18 år og ikke være satt under vergemål jf. vergemålsloven § 78. Det er ingen krav til at det må være et familiemedlem som er fullmektig, selv om dette ofte er tilfelle. Det kan også godt være en advokat, dersom det er ønskelig. Fullmakt må gis frivillig.

Når inntrer avtalen?

Fullmakten trer i kraft når fullmaktsgiveren er i en slik tilstand at denne ikke lenger kan ivareta sine interesser. Frem til den tid forvalter fullmaktsgiver sine affærer selv, jf. vergemålsloven § 83.
 

Fordelen med fremtidsfullmakt

Som pårørende kan det være svært vanskelig å foreslå en fremtidsfullmakt. Personer som er tilstrekkelig svekket vil ofte settes under vergemål. Fordelen med fremtidsfullmakter er at man unngår at en person blir satt under vergemål med tvang og de rettslige prosessene det innebærer – som kan være svært belastende og forvirrende både for den det gjelder og for de pårørende.

Før man rekker å få satt noen under vergemål, kan også vedkommende ha hatt tid til å forvalte sine økonomiske midler eller ta rettslige avgjørelser om arv, kjøp og salg på en ugunstig måte. En fremtidsfullmakt innebærer at fullmaktsgiveren kan bevisstgjøres sine ønsker og muligheter til å påvirke håndteringen av sine interesser i fremtiden. 

Ved opprettelse av en fullmakt må en følge en viss rettslig prosedyre og forholde seg til regler om formkrav og vitnehabilitet. I tillegg er det viktig å formulere en fremtidsfullmakt, slik at det fremgår tydelig hva fullmaktsgiver ønsker og at det ikke oppstår tvil i ettertid. 

Med lang erfaring og høy juridisk kompetanse kan vi i advokatfirmaet Nicolaisen bistå gjennom hele den rettslige prosessen og svare på de rettslige spørsmålene i tilknytning til en fremtidsfullmakt.