Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Byggetiltak | Advokat Nicolaisen

Byggetiltak

Byggetiltak


Advokatfirmaet Nicolaisen & Co har lang og bred erfaring med rådgivning innen bygg, eiendom og entreprise – til næringsdrivende aktører i eiendomsbransjen på Romerike, Oslo og Bærums-området.
 
Våre eiendomsadvokater bistår både små og store aktører tilknyttet ulike området innenfor fagområdet bygg, eiendom og entreprise. Vi har lang erfaring med arbeid innenfor en mengde felt og rettsområder.
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen byggetiltak

John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Sjur Ringstad

Sjur Ringstad

Sjur Ringstad
Advokat / Partner
Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes
Senioradvokat
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen
Senioradvokat
Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Espen Larsen

Espen Larsen

Espen Larsen
Advokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Advokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00
Relaterte artikler
standardkontrakter (NS)
standardkontrakter (NS)

Byggetiltak

 • Vi i Advokatfirmaet Nicolaisen & Co har ved våre eiendomsadvokater opparbeidet oss en betydelig erfaring med håndtering av ulike typer byggetiltak og søknadsprosesser mot kommune, herunder søknadsprosesser tilknyttet oppføring av bolig eller næringsbygg, påbygg/tilbygg eller søknad om bruksendring. 
 • Vi bistår våre klienter på alle stadier av prosessen, herunder ved innlevering av søknader, oppfølging med mangler eller ved klage på vedtak eller håndtering av naboklager/merknader. 
   

Søknadsplikt 

 • Våre advokater bistår gjerne med rådgivning innenfor byggesakslovgivningen, herunder plan- og bygningsloven samt byggesaksforskriften. Særlig i forhold til hvilke tiltak som må omsøkes og nabovarsles og hvilke tiltak dette ikke er nødvendig for. 
 • Vi opplever å ha en ryddig og konstruktiv dialog med den enkelte kommune dersom det har oppstått svikt i kommunikasjonen mellom deg som grunneier og tiltakshaver og kommunen og dette eventuelt har ført til umiddelbar stans, kommunen har trukket tilbake igangsettingstillatelsen eller andre tilfeller som kan oppstå i en byggesaksprosess. 
 • Vi bistår også med innhentet av informasjon i forhold til hva som mangler for å få midlertidig brukstillatelse eller sørge for at byggherre, den ansvarlige for tiltaket sørger for at kommunen utsteder ferdigattest. Jo tidligere vi er inne i prosessen, jo lettere kan vi opprette god dialog med mål om en god løsning for alle parter. 
   

Refusjon

 • Refusjon kan ha sitt grunnlag i kommunale vedtak som er truffet i medhold av plan og bygningsloven kapittel 18.
 • Refusjon har sitt grunnlag i at en grunneier kan ha blitt tilført en verdistigning på sin eiendom, som følge av et tiltak som er gjennomført og bekostet av kommunen. Grunneier kan da i enkelte tilfeller bli pålagt å betale tilbake til tiltakshaver en del av anleggskostnadene som følge av den nytten han har oppnådd grunnet tiltakshavers arbeid. 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no

Plan og bygningsrett 

 • Våre eiendomsadvokater bistår næringsdrivende klienter med problemstillinger tilknyttet plan- og bygningsrettslige spørsmål.
 • Vi opplever at en løsningsorientert dialog med kommunen som planmyndighet ofte er svært nyttig for et positivt og godt resultat i plan- og byggesaker. Våre eiendomsadvokater har lang og bred erfaring fra prosesser tilknyttet veiledning i forkant og underveis i prosjekter av både mindre og mer omfattende størrelse.
 • Fra vår tidligere erfaring i denne type prosesser opplever vi at mange aktører ofte avventer til sent i prosessen med å innhente advokatbistand. Vår anbefaling er at aktører på et tidligere tidspunkt innhenter en faglig vurdering, slik at man kommer i en sterkere posisjon dersom problemer skulle oppstå underveis i en regulerings- eller byggeprosess.
   

Regulering / Reguleringsplaner

 • Våre advokater bistår små og store aktører i forbindelse med politiske prosesser rundt nye planer på kommunalt nivå. Om du er nabo, grunneier, utbygger eller investor bistår vi gjerne i prosessene knyttet til kommunens arbeid med nye reguleringsplaner. Dette er svært dagsaktuelt da mange kommuner planlegger og iverksetter fortetting av sentrumsnære områder i de ulike kommunene, særlig på Øvre og Nedre Romerike.
   

Ekspropriasjon

 • Ekspropriasjon er et rettslig tema som er svært aktuelt, og der våre eiendomsadvokater har lang er bred erfaring. 
 • Ekspropriasjon er et tema der man ofte ser at det er nødvendig med juridisk bistand til å navigere seg igjennom regelverket, både for den skal ønsker å gjennomføre en ekspropriasjonssak og for den som blir utsatt for en grunnavståelse. 
 • Våre eiendomsadvokater har lang erfaring med både mindre og mer omfattende ekspropriasjons prosesser. Det er i denne type saker svært viktig at juridisk bistand innhentes på et tidlig tidspunkt i prosessen, slik at gjennomføringen blir mest mulig kostnadseffektiv og hensiktsmessig.
   

Forhåndstiltredelse

 • Forhåndstiltredelse innebærer en avtale om at en tiltakshaver kan igangsette sitt arbeid på grunneiers eiendom, uten at erstatning for bruken eller grunnavståelsen er endelig avklart. Forhåndstiltredelse er særlig aktuelt i ekspropriasjonssake.