Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Varslingsreglene i ulike NS-standarder / Norsk Standard (NS) | Advokat Nicolaisen

Varslingsreglene i ulike NS-standarder


Kort innføring i prosedyrer for entreprenørens varsling ved byggherre-initierte endringer:
NS 8405, NS 8406 og NS 8407

 
Eirik-moseng-7249
Skrevet av Eirik MosengAdvokatfullmektig 
468 60 566 | E-post | Linkedin
Eirik Moseng

Varslingsreglene i de ulike NS-standardene er et sentralt og hyppig omtvistet tema i norsk entrepriserett. I en stadig mer presset byggebransje, vil det for entreprenøren være særlig viktig å ha kontroll på varslingsmekanismene i det avtalte kontraktsformular som benyttes – både for å unngå tap av berettigede krav og potensielle kostnadskrevende tvister.


NS-standardene har et dynamisk preg. NS 8405, NS 8406 og NS 8407 gir derfor en omfattende regulering av hvordan byggherre-initierte endringer håndteres. Byggherre sin hovedinteresse i kontraktsforholdet er til syvende og sist å få «riktig ting til riktig tid». Entreprenøren på sin side ønsker å få betalt. Disse til dels kryssende hensynene har ført til et velregulert endringssystem, med strenge varslingsregler.

For at entreprenøren skal kunne ivareta sin hovedinteresse i kontraktsforholdet, å få betalt, er det følgelig viktig å ha kontroll på varslingsprosedyrene ved byggherre-initierte endringer. Varsler entreprenøren om en endring for sent, vil hans krav kunne være tapt. Dette gjelder selv om byggherren rent faktisk har pålagt entreprenøren endringen, og endringsarbeidet er utført slik byggherren ønsket.


Varslingsprosedyrer og frister etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407:

NS 8405 og NS 8407:

NS 8406:

Innholdet i varselet

Som denne innføringen viser, er det avgjørende for entreprenøren å ha gode og korrekte prosedyrer for varsling etter de ulike NS standardene. Oversittes fristene vil et berettiget krav kunne være tapt – og entreprenøren risikerer å ikke få betalt for utførte arbeider.

Som det kan utledes av ovenstående, vil valg av entrepriseform og tilhørende standardavtale, også ha betydning for styringen av det konkrete prosjektet. NS 8406 er best egnet for de mindre prosjektene med enklere prosjektstyring og mindre rigide formalkrav. Motsatt vil NS 8405 / NS 8407 være mer egnet å benytte i de mer komplekse prosjektene hvor partene har høyere prosjektstyringskompetanse.

Denne innføringen er ikke ment å gi noen uttømmende oversikt over varslingsreglene i NS 8405, NS 8406 og NS 8407.

Ta gjerne kontakt med oss dersom din bedrift har spørsmål eller behov for rådgivning eller bistand.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis samtale

Sjur Ringstad

Sjur Ringstad

Sjur Ringstad
Advokat / Partner
John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Lars Baklund

Lars Baklund

Lars Baklund
Advokat / Partner
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen
Advokat / Partner
Christian Halvorsen

Christian Halvorsen

Christian Halvorsen
Senioradvokat
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokat
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Mikael Eriksen

Mikael Eriksen

Mikael Eriksen
Advokat
Eirik Moseng

Eirik Moseng

Eirik Moseng
Advokatfullmektig