Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Nabogrense

nabogrense
portrettbilde_lars_baklund_ny3-min
Skrevet av Lars BaklundAdvokat / Partner 
95 75 30 11 | E-post | Linkedin
Lars Baklund
Nabogrense – 4 meters krav til bygg – nabosamtykke
 
Mange kommer i den situasjonen at det er ønskelig å sette opp et bygg (garasje, bolig osv) nærmere naboen enn det som er hovedregel i plan- og bygningsloven.
 
Hovedregelen i plan- og bygningsloven § 29-4 er i dag at byggverk ikke skal settes opp nærmere nabogrensen enn 4 meter. Dette medfører at det som hovedregel skal være et "belte" mellom to eiendommer på totalt 8 meter (4 meter på hver side av grense). Denne regelen har vi hovedsakelig av branntekniske hensyn.
 
Det finnes en del unntak fra regelen for mindre byggverk og tiltak, men dersom byggverket er av litt størrelse så må man påregne at dette er 4 meter på hver side som gjelder.
 
Noen ganger kan det imidlertid være vanskelig å få dette til i praksis, eller det kan være andre forhold som medfører at det er ønskelig å anlegge byggverket nærmere naboen enn 4 meter. Det kan også tenkes at naboen er positivt innstilt til dette.
 
Det er i plan- og bygningsloven åpnet for at naboene kan bli enige om å sette opp byggverket nærmere enn 4 meter, men dette krever i så fall at naboen samtykker til dette. Konsekvensen for naboen er nemlig at han/hun må påregne at det som blir mindre hos naboen, medfører at det blir tilsvarende større avstandskrav på egen eiendom. Eksempelvis dersom man samtykker til at naboen bygger 2 meter fra nabogrense, så vil trolig avstandskravet på egen eiendom bli 6 meter (totalt 8 meter).
 
Samtykket fra naboen er en privatrettslig avtale og det er her viktig å være klar over at en generell avkrysning på nabovarsel skjemaet (dette er et standard skjema som brukes ved nabovarsling for byggverk) ikke er tilstrekkelig. Det må lages en egen avtale/erklæring i disse tilfellene. Dette følger av et rundskriv fra kommunaldepartementet. Det er viktig at denne avtalen/erklæringen er av tilstrekkelig klarhet og tydelighet, da det ellers ikke vil bli godtatt av bygningsmyndighetene og eventuelt medføre at søknaden ikke anses komplett, som igjen kan medføre lenger saksbehandlingstid enn ellers ordinært.
 
Ta gjerne kontakt dersom du trenger ytterligere informasjon eller hjelp med utforming av slik erklæring.
Kontakt oss
Lars Baklund

Lars Baklund

Lars Baklund
Advokat / Partner
Christian Halvorsen

Christian Halvorsen

Christian Halvorsen
Senioradvokat
Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen
Senioradvokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Senioradvokat
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokat
Del på:
facebook
in