Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Standardkontrakter / Norsk Standard (NS) | Advokat Nicolaisen

Standardkontrakter / Norsk Standard (NS)

Standardkontrakter / Norsk Standard (NS)


Våre eiendomsadvokater har lang og bred erfaring med bruk av ulike NS-kontrakter, og har håndtert flere prosesser der bruk og tolkning av kontrakten har vært tema. 
 

Entreprise – forholdet mellom byggherre og entreprenør

Entrepriseretten omhandler i all hovedsak det kontraktsrettslige forholdet mellom en som vil ha et bygge eller anleggsarbeid utført – byggherren – og den som utføre arbeidet – entreprenøren.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen standardkontrakter (NS)

John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Sjur Ringstad

Sjur Ringstad

Sjur Ringstad
Advokat / Partner
Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes
Senioradvokat
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen
Senioradvokat
Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Espen Larsen

Espen Larsen

Espen Larsen
Advokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Advokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00
Relaterte artikler
byggetiltak
byggetiltak

Entrepriserett og behov for juridisk bistand

Det er en rekke faktiske forhold som skiller entreprisekontrakter fra de mer ordinære kjøp- og leveranseavtaler. Disse forholdene gjør at det er tilknyttet til tider betydelig usikkerhet med hensyn til entreprenørens ytelse. Et kjennetegn ved entreprisekontrakter er at de gjennomgående er langsiktige. Videre er entreprisekontrakter mer utsatt for værforhold enn andre, mer ordinære type kontrakter.

Endelig er entreprenørens ytelse ofte en omfattende prestasjon, hvor det dreier seg om kompliserte og sammensatte ytelser. Med dette som bakteppe, er det tydelig at entrepriseretten er et rettsområde hvor fallgruvene er mange, og behovet for juridisk bistand ofte er stort.

For å redusere denne risikoen er det inngått standardkontrakter mellom bransjeorganisasjoner. De ulike standardene er igjen delt inn i ulike kategorier, alt ettersom hvilken type entreprise man står overfor i det konkrete tilfellet. Et gjennomgående skille går mellom utførelsesentrepriser og totalentrepriser. I den første kategorien skal entreprenøren utføre det byggherre/oppdragsgiver har prosjektert. I totalentrepriser har entreprenøren ansvar for prosjektering av det arbeidet han skal utføre.

 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Norsk Standards kontraktsvilkår
Vi anbefaler å benytte Norsk Standards utarbeidede kontraktsvilkår, men med de nødvendige særlige bestemmelser som gjør seg gjeldende i hvert enkelt tilfelle. Det er likevel sentralt at begge parter er kjent med de plikter og rettigheter som følger av standardene.

Ettersom NS-kontraktene er utformet med sikte på å utforme balanserte kontrakter som skal ivareta begge parters interesser, vil de avvik og unntak man fremforhandler gjerne bli gjort til fordel for oppdragsgiver/byggherre. Entreprenøren må i så fall vurdere om han ønsker oppdraget basert på de forutsetninger byggherre legger til grunn.


 
Ansvar og håndtering av regler
Feil håndtering, spesielt i relasjon til handleplikter kan medføre tap av rettigheter, samt gi motparten grunnlag for å fremme økonomiske krav. En korrekt håndtering av reglene vil sikre at partene får en rett fordeling med hensyn til rettigheter, plikter og risiko, samt korrekte sluttoppgjør.

Det er på bakgrunn av dette sentralt å ta stilling til hvilken entreprisetype du står overfor, da dette er av betydning for funksjonsfordelingen, herunder risikoplasseringen i de enkelte kontraktene. Det er den som faktisk prosjekterer som har ansvaret og således risikoen for at prosjekteringen er tilfredsstillende, selv om kontraktens navn tilsier at det er den annen part som skal prosjektere.


 
Entrepriseretten er nært tilknyttet andre rettsområder
Veien fra idè til ferdig konstruert bygg eller anlegg, forutsetter bruk av en rekke ulike innsatsfaktorer. Utførelsen av et bygge- eller anleggsprosjekt forusetter tilgang til en plass hvor arbeidet skal utføres. Entrepriseretten har altså en side til fast eiendom. Bygge- eller anleggsprosjekt kan normalt ikke igangsettes uten at man har fått tillatelse til igangsetting og gjennomføring av prosjektet. Entrepriseretten er altså nært tilknyttet plan- og bygningsretten. For å oppføre bygg eller anlegg, er det også nødvendig med arbeidskraft, som i hovedsak reguleres av arbeidsmiljøloven.

Med dette er det tydelig at entrepriseretten ikke lever i et vakuum, men er nært tilknyttet andre rettsområder, herunder plan- og bygningsrett, miljøretten, alminnelige avtale- og kontraktslovgivning, tingsretten, arbeidsretten og erstatningsretten.