Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Arveavgift | Advokat Nicolaisen

Arveavgift

Arveavgift

Arveavgift er en skattlegging av verdiene som går over fra avdøde til dennes arvinger i forbindelse med skifte av dødsboet. For å unngå spekulasjon i å overføre verdiene mens man er i live er det vanlig at arveavgift også omfatter gaver som overføres til personer som i henhold til lov også har arverett.
portrettbilde_jane_lier-min
Skrevet av Jane Kongtorp LierSenioradvokat 
98 60 70 60 | E-post | Linkedin
Jane Kongtorp Lier
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no

Endring arveavgift med virkning fra 1. januar 2014

Med virkning fra 1. januar 2014 opphørte arveavgift i Norge, slik at arv- og gaveoverføringer ikke lenger skattlegges. Når midlene er mottatt av mottaker må det imidlertid på vanlig måte svares formuesskatt dersom resultatet av arven eller gaven er at man passerer grensene for slik beskatning.
 
I forbindelse med vedtakelse av bortfall av arveavgift ble det bestemt at det var dødsdato som var avgjørende for om det var arveavgift eller ikke. Dermed er det arveavgift for arv etter en person som døde helt på slutten av 2013, mens det ikke ble arveavgift for arv fra en person døde helt i starten av 2014. Mest praktisk nå, noen år senere, er at det også ble bestemt at det ved skifte av uskiftet bo ikke skal beregnes arveavgift for noen del av boet selv om førstavdøde gikk bort før 1. januar 2014. Dette gjelder uavhengig av om skifte av uskifteboet skjer mens lengstlevende er i live, eller som en følge av at lengstlevende har gått bort.
 

Arveavgift i Norge ble avskaffet fra 1. januar 2014, men det er snakk om at arveavgift kanskje vil gjeninnføres


Klikk deg frem til det du vil vite mer om innen arveavgift:

Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in
Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat
Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen
Senioradvokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Senioradvokat
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Kristoffer Berg

Kristoffer Berg

Kristoffer Berg
Advokatfullmektig
Mia Bratlund

Mia Bratlund

Mia Bratlund
Senioradvokat
Donya Alizadeh

Donya Alizadeh

Donya Alizadeh
Advokatfullmektig
Ingrid Bjerke

Ingrid Bjerke

Ingrid Bjerke
Advokatfullmektig
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00
Relaterte artikler innen arv og skifte
gaver og forskudd på arv
gaver og forskudd på arv
arv - hva bør man tenke på når man skal opprette testament?
arv - hva bør man tenke på når man skal opprette testament?
fremtidsfullmakt
fremtidsfullmakt
arveavgift
arveavgift
Arveloven
Arveloven
Arv og skifte Advokat Nicolaisen
Man bør være oppmerksom på at selv om arveavgiften har bortfalt i Norge er det fremdeles mange land hvor nordmenn har betydelige interesser som har en form av arveavgift.

Ta kontakt med oss om arveavgift

Trygg juridisk bistand

Selv om arveavgiften har bortfalt i Norge, er det fremdeles mange land hvor nordmenn har betydelige interesser som har en form for arveavgift. Endringene medfører også at man selv må sørge for dokumentasjon rundt hva man har mottatt i arv og gave.

Våre advokater bistår med å finne løsninger med skreddersøm tilpasset de ulike behovene vedrørende arv, generasjonsskifte, testament, gaver og arveplanlegging – både for privatpersoner og næringsdrivende.

En viktig endring som følge av bortfallet av arveavgift er at det ikke lenger skal innleveres arveavgiftskjema til Skatteetaten. Dette innebærer at man selv må sørge for dokumentasjon rundt hva man har mottatt i arv og gave, for eksempel med tanke på skjevdeling ved en eventuell skilsmisse eller andre lignende situasjoner.

En annen endring i forbindelse med bortfall av arveavgift er at man for enkelte formuesobjekter innførte det såkalte kontinuitetsprinsippet.

Enkelt fortalt innebærer dette prinsippet at gave- eller arvemottaker for slike formuesobjekter også overtar givers skatteposisjon. Dermed kan et fremtidig salg av objektet innebære en skattemessig overraskelse, siden givers inngangsverdi var langt lavere enn hva markedsverdien er nå.
 
Det er imidlertid enkelte unntak fra kontinuitetsprinsippet knyttet til bolig og fritidsbolig som arvelater/gavegiver selv kunne solgt skattefritt i medhold av skattelovens regler.

I slike tilfeller skal antatt markedsverdi av eiendommen på overføringstidspunktet settes som en ny inngangsverdi for den som overtar eiendommen. I praksis kan dette by på utfordringer dersom den som overtar eiendommen ikke er bevisst på regelen allerede ved overtakelse, og vi anbefaler derfor at man rådfører seg med en advokat rundt disse spørsmålene for å sikre sine interesser.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no


Arveavift i utlandet

I Storbritannia og Danmark opereres det eksempelvis med en boavgift, dvs. en skatt som legges på dødsboet før utdeling til arvingene, mens det i Spania er regionale variasjoner i reglene om arveavgift. Selv om avdøde er permanent bosatt i Norge vil det i alminnelighet kreves arveavgift for de verdier vedkommende hadde i andre land, dersom dette er aktuelt. 
 
Det er verdt å merke seg at spørsmålet om arveavgift er en pågående diskusjon i det politiske ordskiftet. Dette innebærer at man ikke er sikret mot at arveavgift blir gjeninnført i en eller annen form i fremtid. Imidlertid vil grunnlovens vern mot å gi lover tilbakevirkende kraft sikre mot at de overføringer som har skjedd mens det ikke har vært arveavgift blir avgiftsbelagt i ettertid ved en eventuell gjeninnføring. Erfaringsmessig vil en varslet endring i gjeldende lovgivningen medføre et press på juridisk rådgivning, og det kan derfor være nyttig å rådføre seg med advokat om arveplanlegging og generasjonsskifte så snart som mulig.
 
Advokatfirmaet Nicolaisen har lang og bred erfaring med arv og generasjonsskifte både for privatpersoner og næringsdrivende.

Våre advokater bistår med å finne løsninger med skreddersøm tilpasset de ulike behovene våre klienter har. Ta kontakt med oss her!
 
arverett advokat Jane Kongtorp Lier
Konflikter kan unngås ved at man gjennom testament, gaver og arveplanlegging letter arbeidet for de etterlatte i forbindelse med arv og skifte.

Jane Kongtorp Lier // Advokat
98 60 70 60 / jane@advonico.no