Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Hos Advokatfirmaet Nicolaisen treffer du engasjerte, målrettede advokater med høy kompetanse.

Vi har lang erfaring med juridisk bistand innenfor en rekke fagområder.

Fremtidsfullmakt

Det kan oppstå en del juridiske problemer når man blir eldre og ikke lenger kan ta vare på seg selv. Med en fremtidsfullmakt er man føre var, forteller vår senioradvokat Jane Kongtorp Lier.

Les mer
Fremtidsfullmakt Jane Lier Advokat Nicolaisen
oppsigelse
Rettsforsikring God Morgen Norge Ragnar Wiik
God Morgen Norge

Vår senioradvokat Ragnar Wiik var gjest hos God Morgen Norge og ga gode råd om rettshjelpsforsikring og vilkår for fri rettshjelp.

Se innlegget her >
Les artikkel på TV2.no her >

Oppsigelse

Oppsigelser må være saklig begrunnet, og avgjøres på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering. En advokat vil bistå med trygg juridisk rådgivning rundt stillingsvern og avskjedsprosesser.

Les mer om oppsigelse
Oppsigelse – trygg juridisk rådgivning. Advokat Nicolaisen
oppsigelse
Advokater Advokatfirmaet Nicolaisen

Våre advokater

Hos Advokatfirmaet Nicolaisen treffer du engasjerte, målrettede advokater med høy kompetanse.

Om oss

Advokatfirmaet Nicolaisen består av mennesker med et stort engasjement. Vi har fem avdelingskontorer – i Oslo, Skedsmo, Ullensaker, Bærum og Råholt.

Bred kompetanse

Advokatfirmaet Nicolaisen har bred kompetanse og solid erfaring. Vi tilbyr juridisk bistand innenfor en rekke fagområder.
Vi tilbyr juridisk bistand innenfor en rekke fagområder.
Kontakt oss gjerne dersom du har behov for spisskompetanse eller juridiske råd.
Aktuelt
Ny arvelov trer i kraft fra 1. januar 2021 – dette er endringene du må være klar over
Ny arvelov trer i kraft fra 1. januar 2021 – dette er endringene du må være klar over
Stortinget vedtok 15. mai 2019 ny arve- og skiftelov. Den nye loven innebærer en del endringer fra någjeldende lov. Denne artikkelen er ment å oppsummere de viktigste endringene.

Les mer
Ny arvelov trer i kraft fra 1. januar 2021 – dette er endringene du må være klar over

Fersk dom fra Høyesterett – rekkevidden av kontraktshjelperansvaret

En fersk dom fra Høyesterett tydeliggjør at hvorvidt kontraktshjelperansvaret gjør seg gjeldende, beror på en konkret vurdering – hvert tilfelle må vurderes for seg.

Les mer
Fersk dom fra Høyesterett – rekkevidden av kontraktshjelperansvaret
Fersk dom fra Høyesterett – rekkevidden av kontraktshjelperansvaret
Permittering Advokat Nicolaisen
Koronaviruset – Endringer i gjeldende regelverk for permittering
I normale tider er utgangspunktet for permitteringsvarsel 14 dager. Unntaket fra dette kan gjøres der hvor behovet for permittering skyldes uforutsette hendelser. I slike tilfeller er det tilstrekkelig med 2-dagers varsel.

Les mer
Koronaviruset – Endringer i gjeldende regelverk for permittering
Høyesterett avsa nylig en viktig og avklarende dom på entrepriserettens område. 
Det overordnede spørsmålet i saken var hvilke krav som skal stilles for at det skal foreligge en kvalifisert innsigelse mot underentreprenørens sluttoppstilling.

Les mer
Enterprise kontraktsrett Advokat Nicolaisen
Høyesterett avklarer – krav til innsigelser til sluttoppgjør
Er du rammet av NAV-skandalen? Advokat Nicolaisen
Er du rammet av NAV-skandalen?
 
NAV har uttalt at alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger, og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land, kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

Les mer
Er du rammet av NAV-skandalen?
Nedbemanning- ansiennitet er ikke en hovedregel! 
 I en fersk dom fra Høyesterett (publisert 28 . februar 2019) var det sentrale spørsmålet hvilken betydning eller vekt arbeidsgiver må tillegge ansiennitet i en nedbemanningsprosess.
Nedbemmaning og ansiennitet
 
Råderett over festetomt Advokat Nicolaisen
Nedbemanning- betydningen av ansiennitet, kompetanse og faglig dyktighet
Vedlikehold av vei Advokat Nicolaisen
Forbrukertilsynet ut mot markedsføring av leasingavtaler
 
Forbrukertilsynet konkluderer med at 10 av 13 aktører bryter loven og frykter at forbrukerne ikke får tilstrekkelig prisinformasjon før de inngår leasingavtaler.

Råd for leasing avtaler
Forbrukertilsynet ut mot markedsføring av leasingavtaler
En advokat kan forebygge konflikter
Det beste man kan gjøre er å forebygge konfliktene før de oppstår. Det er i mange tilfeller en billigere og bedre løsning å søke bistand fra advokat allerede før inngåelse av avtaler, utarbeidelse av standardbetingelser, generelle avtaler eller lignende. Det å ha en fast advokat som kjenner utgangspunktet, problemstillingen og virksomheten kan være svært nyttig i tilfeller som dette.
advokat Nicolaisen
Om å bruke advokat
Heldigvis blir de aller fleste konflikter løst uten at en advokat er involvert. Grunnen til at man kvier seg for å gå til advokat når en tvist oppstår, henger gjerne sammen med ett av følgende momenter:
  • Redsel for at en advokat skal sette konflikten på spissen.
  • Ønske om å løse konflikten selv.
  • Redsel for kostnadene ved bruk av advokat.
En advokat kan være en trygg bidragsyter
Det mest vanlige er at en advokat utarbeider avtaler. Større bedriftsklienter med noe erfaring, vil i enkelte tilfeller være i stand til å lage et utkast selv – og vil medføre at kostnadene med en gjennomgang av advokat i de aller fleste tilfeller vil bli redusert. Svært ofte er det uansett nyttig å få en utenforstående advokat til å se på avtalen med juridiske øyne – for å hindre eventuelle senere konflikter.
Advokat rådgivning Advokat Nicolaisen
advokat bistand Advokat Nicolaisen
Benytt deg av advokatens kompetanse
Dersom konflikter først oppstår, er det gjerne helt nødvendig å sjekke det juridiske ståstedet – og da står man på tryggere grunn med en advokat på laget. En advokat fra Advokatfirmaet Nicolaisen kan bistå med å utarbeide juridiske formaliteter i skriftlig form – slik at man, om ønskelig og i en tidlig fase, selv kan fronte motparten, uten at noen advokat er til stede.
En advokat kan spare deg for tid og kostnader
En viktig faktor for å begrense kostnadene ved bruk av advokat, er å være bevisst og tydelig på hva ens mål er. Det er også vesentlig at man har forberedt fremstillingen av saken, gjerne gjennom utarbeidelse av et kronologisk notat som beskriver saksgangen og der alle relevante vedlegg er med. På den måten blir gjerne mye tid og kostnader spart. Det er også viktig å gi en fremstilling av hele saken for en advokat. Da vil man lettere unngå at det oppstår ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt.
Eksempler på saker der bistand fra advokat er aktuelt:
Bistand vedrørende oppløsning av sameie – fast eiendom.
Det kan være mange ulike årsaker til at et sameie oppløses. Sameiet kan være tidsbegrenset, slik at etter et gitt antall år skal en av sameierne trekke seg ut. Dersom sameiegjenstanden går til grunne, vil sameiet opphøre. Den enkelte sameier har rett til å kreve oppløsning av sameiet, når han ønsker det, jf. sameieloven § 15. Men her, som ellers i sameieloven, er bestemmelsen deklaratorisk, slik at sameieloven § 15 kommer kun til anvendelse dersom ikke annet følger av ”avtale eller serlege rettshøve”

Advokatfirmaet Nicolaisen bistår med advokat – rådgivende og i rettslige prosesser – i forbindelse med varsling, tvangssalg og tvangsgrunnlag.  >>
Festers råderett over festetomt til bolig- eller hytteformål.
Som mange vet kan feste av tomt til f.eks. bolig- eller hytteformål beskrives som et leieforhold hvor leietakeren eller festeren betaler en årlig leie til grunneier for å ha sin bolig eller hytte på en nærmere angitt tomt. Hvordan fester kan disponere over tomten for øvrig, faktisk eller formelt, er gjerne tematikk som bare delvis – eller ikke i det hele tatt – er omtalt i en festeavtale. Av og til oppstår det derfor uklarheter eller uenighet mellom fester og grunneier rundt dette.
 
En advokat fra Advokatfirmaet Nicolaisen kan bistå både fester og grunneier juridisk og rettslig. >>
Private vann- og avløpsanlegg (VA anlegg) på hytter og fritidseiendommer.
 Temaet private vann- og avløpsanlegg har blitt mer og mer aktuelt, og da spesielt i forhold til fritidseiendommer og hytter. Det er nå stadig flere som ønsker vann og avløp på hyttene sine, og fokuset fra offentlige myndigheter har også økt med tanke på miljøhensyn.
 
En advokat fra Advokat Nicolaisen kan bistå i søknadsprosessen. >>
Hytter uten tilkobling til avløpsnett – betydelige kostnader kan plutselig tilkomme, med pålegg om å koble seg til vann- og avløpsanlegg.
Mange hytter har i dag utslippstillatelser for sitt avløpsvann på visse vilkår, men vi ser stadig oftere at hytteeiere mottar henvendelser fra sine respektive kommuner med pålegg om oppheving av tidligere gitte utslippstillatelser og oppgradering av private avløpsanlegg eller tilkobling til slike.
 
Advokatfirmaet Nicolaisen bistår med advokat i rettslige prosesser. >>
Drift og vedlikehold av privat vei med flere brukere – veiloven, kostnadsfordeling og rettslig avklaring.
Et stadig tilbakevendende tema for mange bolig- og hytteeiere er drift og vedlikehold av private veier som benyttes av flere, samt uklarhet om kostnadsfordeling i denne anledningen. Mange er til en viss grad klar over at man som bruker må regne med å måtte bidra til at veien ikke forringes, men kostnadsfordeling kan gjerne være et uklart punkt.
 
En advokat fra Advokatfirmaet Nicolaisen kan gi juridisk bistand. >>

 
Regler om nabogrense, med 4 meters krav til bygg og nabosamtykke.
Mange kommer i den situasjonen at det er ønskelig å sette opp et bygg (garasje, bolig osv) nærmere naboen enn det som er hovedregel i plan- og bygningsloven.
 
En advokat fra Advokat Nicolaisen kan bistå i disse sakene. >>


 
Hvilken advokat kan gi deg den riktige juridiske bistanden?

Hver advokat hos Advokatfirmaet Nicolaisen jobber med egne spesialområder og innenfor egne fagfelt. Vi yter juridisk bistand til privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, banker, organisasjoner, kommuner og offentlige instanser.
Uansett hvilket behov du har for juridisk bistand, så finnes det en advokat i vårt firma som kan bistå deg. Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere fordelt på flere avdelingskontorer. Du kan lese mer om hver enkelt advokat og deres kompetanse her:

Vi hjelper deg uansett med å finne riktig advokat – som kan bistå med juridisk bistand for akkurat ditt behov.
Ikke nøl med å kontakte oss – vi finner rett advokat! >

Lars Baklund, Advokat / Partner
Terje Skåland, Advokat / Partner
John Arne Dalby, Advokat / Partner
Sjur Ringstad, Advokat / Partner
Hans Christian Aarnes, Advokat
Andreas Engen Nilsen, Advokat
Jane Kongtorp Lier, Advokat
Elin Brattbakk Myrset,Advokat
Ole Sperre, Advokat
Ragnar Wiik, Advokat
 
Espen Larsen, Advokat
Rune Smestad Lindskog, Advokat
Christian Halvorsen, Advokat
Aurora Wulvik, Advokat
Mia Bratlund, Advokat
 
Bruk av advokat og juridisk bistand innen arbeidsrett – for bedrifter.

Ingen bedrifter er like, men alle vil på et tidspunkt oppleve krevende problemstillinger innen arbeidsrett som kan være utfordrende å manøvrere seg gjennom. Er din bedrift i en vanskelig økonomisk situasjon, har du en ansatt som ikke leverer forventede resultater, har dere behov for omorganisering eller trenger dere en gjennomgang av gamle arbeidsavtaler som ikke fyller arbeidsmiljølovens krav? Arbeidsrett omfatter mange felt og områder.

Trenger bedriften bistand fra en advokat innen arbeidsrett? Vi har et solid og dyktig team med bred erfaring innen alle arbeidsrettslige felt.

Les mer om arbeidsrett for bedrifter her.  >>
 
Bruk av advokat og juridisk bistand innen arbeidsrett – for private.

Arbeidstakeres rettigheter er regulert gjennom arbeidsmiljøloven. Dert er likevel mange arbeidsgivere som ikke følger spillereglene innen arbeidsrett. Dette kan medføre vanskelige og krevende situasjoner for arbeidstakere. Arbeidsgiver kan i enkelte tilfeller ha tatt forhastede slutninger, gitt oppsigelse i affekt og uten gyldig grunnlag, gitt den ansatte gjengjeldelse etter varsling, trukket den ansatte i lønn uten varsel eller ikke utbetalt lønn for overtid.

Problemstillinger innen arbeidsrett er mange og hver persons bekymring ulik. Felles for alle arbeidstakere i denne type situasjoner er imidlertid at de opplever disse som krevende og at de er vanskelig å håndtere alene.

Vi tilbyr skreddersydd bistand fra en advokat med spesialkompetanse på arbeidsrett. Vi tilbyr også fri rettshjelp, dersom du kvalifiserer for det.

Les mer om arbeidsrett for private her. >>
Del på:
facebook
in