Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Arbeidsrett bedrift | Advokat Nicolaisen

Arbeidsrett bedrift

Arbeidsrett bedrift


Vi tilbyr juridisk bistand innen arbeidsrett. Vårt solide og dyktige team har bred erfaring innen alle arbeidsrettslige felt rettet mot bedrifter.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Ingen bedrifter er like, men alle vil på et tidspunkt komme innom vanskelige problemstillinger innen arbeidsrett som kan være krevende å manøvrere seg gjennom. Er din virksomhet i en vanskelig økonomisk situasjon, har du en ansatt som ikke leverer de forventede resultater, har dere behov for omorganisering eller trenger dere en gjennomgang av gamle arbeidsavtaler som ikke fyller arbeidsmiljølovens krav? Arbeidsrett omfatter mange felt og områder.
 

Vår avdeling for arbeidsrett står klar for å bistå dere. Vårt solide og dyktige team har bred erfaring innen alle arbeidsrettslige felt. Du skal vite at vi er der, og du skal vite hvor vi er!


Permittering og regelverk
I disse tider informerer og bistår vi juridisk i forbindelse med Korona-viruset og omfattende endringer i gjeldende regelverk.
Les mer om permittering og regelverk >


Klikk deg frem til det du vil vite mer om innen arbeidsrett:

Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen Arbeidsrett bedrift

Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Managing Partner
John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Senioradvokat
Ole Sperre

Ole Sperre

Ole Sperre
Senioradvokat
Ragnar Wiik

Ragnar Wiik

Ragnar Wiik
Senioradvokat
Andreas Østby

Andreas Østby

Andreas Østby
Advokat
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokatfullmektig med advokatbevilling
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00
Relaterte artikler innen Arbeidsrett
permittering
permittering
oppsigelse
oppsigelse


Problemstillinger innen arbeidsrett

Våre advokater som arbeider med arbeidsrett ser at mange bedrifter har behov for oppdatering og gjennomgang av eksisterende arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, arbeidstidsordninger, maler, varslingsrutiner, arbeidsinstrukser, personalhåndbok mv. Vi tilbyr kvalitetssikring av eksisterende avtaler og rutiner – eller utarbeidelse av nye avtaler og rutiner.

Ved ansettelse er det avgjørende at virksomheten er kjent med de begrensningene som ligger i arbeidsmiljøloven når det gjelder bruken av midlertidige ansatte, prøvetid og deltidsstillinger. Slike ordninger sikrer virksomheten fleksibilitet og forutsigbarhet – men ordningene må benyttes riktig.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
nedbemanning
Arbeidsrett er et omfattende område. Våre advokater har erfaring innen alle personalmessige utfordringer arbeidsrett kan by på.

Kontakt oss

Har du spørsmål om arbeidstid, reisetid, overtid, permisjoner, utdanning, sykefravær, forholdet til NAV, pensjon, forsikringer, ferie og feriepenger så bistår vi gjerne.Vi gir gode råd og trygg oppfølging på alle felt en virksomhet kan møte innen arbeidsrett.


Alle bedrifter plikter å ha rutiner og et bevisst forhold til håndtering av personopplysninger. Vi tilbyr en kvalitetssikring av bedriftens oppbevaring av slike opplysninger slik at dere opptrer i tråd med kravene som følger av GDPR.


Omstilling og nedbemanning

Omstilling- og nedbemanningsprosesser er svært krevende, ikke bare for den ansatte som blir rammet, men for hele virksomheten. Arbeidsrett krever dermed grundige forberedelser og kvalitet i gjennomføringen. En grundig prosess er avgjørende for å sikre et best mulig resultat og minimere støy og uro som vil ta fokus vekk fra inntjening og produksjon.

Vi anbefaler at bedrifter som ønsker å bedre marginene eller som er i presset økonomisk situasjon tidligst mulig søker bistand innen arbeidsrett. Kun gjennom grundig forarbeid legger man grunnlaget for ansatte som forstår prosessen og medarbeidere som slår seg til ro med de vanskelige avgjørelsene som blir tatt.

Det er avgjørende å forankre avgjørelsen om omstilling og/eller nedbemanning i virksomhetens ledelse samt søke enighet om prosessen hos de tillitsvalgte. Virksomheten må vurdere om det kan benyttes andre mindre inngripende virkemiddel enn oppsigelse, herunder permittering, endringsoppsigelser, naturlige avganger, frivillige avganger med videre.

Dernest må virksomheten finne riktig utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier. Virksomheten må så foreta en samvittighetsfull og transparent utvelgelse mellom de ansatte. Dette er krevende prosesser hvor det kan være avgjørende å ha kyndig bistand innenfor arbeidsrett.
Arbeidsrett advokat Nicolaisen
Omstilling og nedbemanning er krevende prosesser hvor det kan være avgjørende å ha kyndig bistand innenfor arbeidsrett.

Kontakt oss om arbeidsrett

Oppsigelse og avskjed

Våre advokater bistår bedrifter ved oppsigelser og avskjed. I mange tilfeller bistår vi som sparringspartner tidlig i prosessen og gjennom hele forløpet frem til oppsigelse/avskjed. I andre tilfeller søkes bistand først ved mottak av stevning fra ansatt som hevder oppsigelsen er usaklig og at arbeidsmiljølovens formregler ikke er fulgt.

Vurderingen av hvilke grep en arbeidsgiver skal benytte dersom arbeidstakers ansettelsesforhold er til vurdering er en krevende og omfattende prosess. Skal arbeidsgiver gå direkte til avskjed av den ansatte eller bør det gis advarsel, suspensjon, endringsoppsigelse eller oppsigelse.

Det er avgjørende at arbeidsgiver er kjent med de formregler som følger av arbeidsmiljøloven i prosessen rundt oppsigelse og avskjed, herunder innkalling til drøftelsesmøte, gjennomføring av drøftelsesmøte, vekting av sosiale forhold mv. Våre advokater innen arbeidsrett bistår gjerne i en slik prosess.

Har det gått for fort i svingene og oppsigelse eller avskjed er gitt uten nevnte fremgangsmåte og den ansatte har bestridt oppsigelsen/avskjeden, ikke fortvil. Vi har forståelser for at slike situasjoner kan oppstå. For arbeidsgivere flest er arbeidsdagen hektisk og kontakten med de ansatte skjer kanskje i gangen med en kaffekopp eller i garasjedøra på vei ut på nytt oppdrag. De fleste har ikke nødvendigvis arbeidsrett som daglig fokus. Situasjoner kan bli opphetet og avskjed/oppsigelse kan gis i affekt, enten muntlig eller skriblet ned i full fart på et A4-ark.

I slike situasjoner er det ikke alltid arbeidsgiver hadde fokus på formriktig innkalling til drøftelsesmøte i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser eller at advarselen var skriftlig og inneholdt alle relevante forhold. Våre advokater trer i slike situasjoner inn på kort varsel og bistår i den videre prosessen med den ansatte.

Vi har bred erfaring innen forhandlinger og prosedyre. Vårt mål er å løse tvisten med best mulig resultat for bedriften om dette innebærer en rettslig prosess, sluttavtale eller at den ansatte aksepterer gitt oppsigelse/avskjed.
Arbeisrett for bedrifter advokat Terje Skåland
Vi har bred erfaring innen forhandlinger og prosedyre, og vårt mål er å løse tvisten med best mulig resultat

Terje Skåland // Advokat / Managing Partner
23 28 28 00
/  terje@advonico.no

Varsling og granskning

Har bedriften utarbeidet tilstrekkelige og relevante rutiner for varsling? Har dere kurset de ansatte og bedriftens ledelse i hva det kan varsles om, hvordan varsel skal håndteres og arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelse? Vi bistår stadig flere bedrifter med kurs, utarbeidelse av varslingsrutiner og organisering av varslingsorgan. Vi fungerer også som eksternt varslingsorgan dersom bedriften ønsker dette. Vårt team bistår også i granskning dersom det har oppstått varslingssaker og/eller i tilfelle hvor det kan ha foregått gjengjeldelse.


Utenlandsk arbeidskraft

Vårt team har erfaring fra UDI og fra behandling av søknader om oppholdstillatelse for faglærte EU/EØS-borgere samt tredjelandsborgere. Enkelte arbeidsgivere kvier seg for papirarbeidet slike søknader kan medføre.

Vi kan bistå i søknadsprosessen overfor UDI og følge opp saken med utlendingsmyndighetene helt til den ansatte er i arbeid. Ta kontakt for en vurdering av ditt behov for arbeidskraft og hjelp innen arbeidsrett.


Virksomhetsoverdragelse – oppbud/konkurs

Står din bedrift oppe i en prosess hvor oppkjøp eller avvikling kan være aktuelt, kan det være avgjørende å søke juridisk bistand tidlig for å lande med begge beina på bakken.

Vi kan bistå i forhandlinger med mulig oppkjøper, gjennomgang av kontrakter, vurdering av eksisterende arbeidsforhold, oppsigelser/endringsoppsigelser mv. Vi har videre erfaring innen de krevende prosessene det innebærer å melde oppbud, motta konkursbegjæring samt kontakt med bostyrer ved konkurs.

Ta kontakt med vår avdeling for arbeidsrett for en uforpliktende samtale – så finner vi den løsningen akkurat din bedrift er ute etter og har behov for.