Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Lars Baklund

Advokat / Partner
portrettbilde_lars_baklund_ny3-min
Lang erfaring og bred kompetanse

Telefon: 64 83 00 00
Mobil:     95 75 30 11
E-post: lars@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
 • Fast eiendom
 • Bygg – entreprise
 • Plan- og bygningsrett
 • Ekspropriasjon
 • Eiendomsutvikling – opsjonsavtaler
 • Jordskifte – skjønnsrett
 • Tingsrett – servitutter – vegrett – VA anlegg eller utbygging
 • Tomtefeste
 • Jordleie – forpaktning
 • Selskapsrett og forretningsjus – selskapsetableringer
 • Pant og sikkerhetsstillelser
 • Konkurs – gjeldsforhandlinger – restrukturering
 • Offentlige anskaffelser
 • IKT – varemerke – immaterialrett
 • Personvern – GDPR


Yrkeserfaring:

1999-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokat
IKT kontrakter, offentlige anskaffelser, selskapsrett, prosedyret
2015-d.d. Universitetslektor og foreleser NMBU
Foreleser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Masterveileder
Eksamenssensor
Selskapsrett
Pengekrav og kredittrett
Plan- og bygningsrett
1998-1999 Opplysningsvesenets fond
Rådgiver
Fast eiendoms rettsforhold og prosedyre
1997-1998 Kirke- og undervisningsdepartementet
Rådgiver
Fast eiendoms rettsforhold og offentlig forvaltning
1996-1997 Politi- og justisdepartementet
Konsulent
Offentlig forvaltning – politisaker
1994-1995 Foreleser BI
Foreleser
Fast eiendoms rettsforhold


Verv:

2015-d.d. Advokatforeningens Disiplinærutvalg
Medlem
Behandler og fatter avgjørelser vedrørende advokater
som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller
krevet for høyt salær.
2017-2018 Standard Digital AS
Styremedlem
2007-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Styremedlem/Styreleder
d.d. Nicolaisen Invest AS
Kontaktperson
2007-2017. Bostyrerverv
Bostyrer i konkursbo, tvangsavviklingsbo,
tvangsoppløsningsbo og dødsbo.

 

Utdannelse:

2001 Advokatbevilling
Advokatfirmaet Nicolaisen
1999-2001 Advokatfullmektig
Advokatfirmaet Nicolaisen
1995 Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet
Cand. jur.Spesialfelt innenfor opphavsrett og IKT kontrakter


Kurs:

2017 Konkursrett
2017 Hvitvasking
2016 BMW – Intensive driving – Valencia
2015 Konkursrett
2014 Konkursrett
2013 Forhandlingsteknikk
2013 Konkursrett
2012 Interessekonflikter og habilitet
2012 Konkursrett
2011 Konkursrett
2010 Gransking
2010 Konkursrett
2010 Tingsrett
2009 Konkursrett
2008 Konkursrett
2008 Tingsrett
2007 Tvisteloven
2007 Rettsmekling
2007 Boligprosjekter
2007 Ekspropriasjon
2006 Fast eiendom og skatt
2006 Opphavsrett og Open Source i IKT kontrakter
2006 Ekspropriasjon
2006 IKT kontraktsrett
2005 Ekspropriasjon
2003 Ekspropriasjon
2002 Ekspropriasjon
2001 Regnskap
2001 Ekspropriasjon
2000 Ekspropriasjon
2000 Husleieloven
1999 Skjevdeling og skifteoppgjør
1999 Mangler ved fast eiendom
1999 Byggekontrakter og
entrepriserett
1999 Tingsrett
1999 Ekspropriasjon


Foredrag - forelesninger:

2018 Foreleser NMBU – JUS 103
Inndrivelse av pengekrav
– gjeldsforhandlinger – konkurs
– økonomisk kriminalitet
2018 Foreleser NMBU – JUS 102
Selskapsrett – selskapsform
– selskapsetablering og forvaltning
2018 Hvaler hytteforening
Foredrag – arv og generasjonsskifte
– fast eiendom – tomtefeste
2017 Foredrag – GDPR
Personvern
2017 Foredrag – Offentlige anskaffelser
Egenregi, innkjøpssamarbeid,
terskelverdier, anskaffelsesformer
2017 Foreleser SEVU – NMBU
– Plan og bygningsrett

Kommuneplan, reguleringsplan,
saksbehandling, naborettslige forhold,
ekspropriasjon, tillatelser og tiltak,
strandsone, dispensasjon
2017 Foreleser – Tomtefeste
Innføring, innløsning, regulering
2017 Foreleser NMBU – JUS 103
Inndrivelse av pengekrav – gjeldsforhandlinger
– konkurs – økonomisk kriminalitet
2017 Foreleser NMBU – JUS 102
Selskapsrett – selskapsform
– selskapsetablering og forvaltning
2016 Foreleser SEVU – NMBU
– Plan og bygningsrett

Kommuneplan, reguleringsplan, saksbehandling,
naborettslige forhold, ekspropriasjon, tillatelser
og tiltak, strandsone, dispensasjon
2016 Foreleser NMBU – JUS 103
Inndrivelse av pengekrav – gjeldsforhandlinger
– konkurs – økonomisk kriminalitet
2016 Foreleser NMBU – JUS 102
Selskapsrett – selskapsform
– selskapsetablering og forvaltning
2015 Foreleser NMBU – JUS 103
Inndrivelse av pengekrav – gjeldsforhandlinger
– konkurs – økonomisk kriminalitet
2015 Foreleser NMBU – JUS 102
Selskapsrett – selskapsform
– selskapsetablering og forvaltning


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 
Lars Baklund har betydelig erfaring og kompetanse. Han arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene fast eiendom, IKT, offentlige anskaffelser og selskapsrett. Lars har praktisert som advokat siden 1999 og er i dag partner hos oss. Før advokatpraksisen arbeidet han i Justisdepartementet og deretter i Opplysningsvesenets fond (statens forvaltning av prestegårdene og en av Norges største grunneiere).

Ved siden av jobben som advokat er han medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalget, og foretar der vurderinger og avgjørelser i saker som gjelder klage på advokaters salær og etiske opptreden.

Lars er også universitetslektor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), institutt for eiendom og juss. Her arbeider han vesentlig med selskapsrett, insolvens/konkurs/gjeldsforhandling og plan- og bygningsrett. Han er i tillegg mastergradsveileder og eksamenssensor.

Lars er positiv og analytisk i sakstilnærming. Han er løsningsorientert og har arbeidet med flere store prosjekter innenfor sine fagområder.

Lars er født og oppvokst i Rælingen, og har siden blitt boende der. Han har en spesiell interesse for biler (dog ikke el-biler) og har sammen med en kollega pådratt seg litt flere biler enn man egentlig rekker å kjøre. En bildiskusjon er derfor aldri feil tema.

I tillegg til biler er Lars også litt mer enn gjennomsnittet interessert i ishockey, og spiller i dag litt "old boys" (sklir mest rundt på isen). Er også medlem i Leeds United supporterklubb. Sistnevnte har vel større sammenheng med alder (for de som husker storhetstiden tilbake på 70-tallet og deretter de dystre 80-årene).
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Medarbeidere
Del på:
facebook
in