Logo-liggende-2
search
menubar
Utlendingsrett | Advokat Nicolaisen

Utlendingsrett

Utlendingsrett


Kontakten med UDI og UNE kan være vanskelig og etatene kan oppleves utilgjengelige og regelverket komplisert. Våre advokater har bred erfaring innen utlendingsrett og har arbeidet i UDI, visumavdeling ved ambassade og forvaltningen.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no

Dersom du opplever noen av problemstillingene under, kan vår avdeling for utlendingsrett bistå deg:

  • Har du ønske om å gjenforenes med din familie fra hjemlandet? 
  • Har du giftet deg med en borger fra annet land? 
  • Har du tillatelse i Norge, men fått varsel eller vedtak om tilbakekall av tillatelse, utvisning eller bortvisning? 
  • Har du fått avslag på visumsøknad? 
  • Har du fått begrenset tillatelse på grunn av ID-tvil? 
  • Har du fått avslag på oppholdstillatelse, permanent opphold eller statsborgerskap? 
  • Har din familie fått karantene i bruk av au pair? 
  • Trenger du bistand til å følge opp en søknad du har inne hos UDI/UNE? 
  • Er du arbeidsgiver og ønsker å benytte arbeidskraft fra EU/EØS eller tredjeland? 

Vi kan bistå deg i søknadsprosesser, inngi tilsvar på forhåndsvarsel om tilbakekall eller utvisning eller klage på dine vegne på avslag. 

Vår avdeling for utlendingsrett står klar for å bistå deg. Vi tilbyr skreddersydd bistand hvor vi søker å finne den beste løsning for deg. Vi tilbyr også fri rettshjelpdersom du kvalifiserer for det. 
 
Fri rettshjelp Advokatfirmaet Nicolaisen
Ta kontakt med vår avdeling for utlendingsrett for en uforpliktende samtale. 

Elin Brattbakk Myrset // Advokat
 91 31 00 45 / elin@advonico.no
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen Utlendingsrett

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Senioradvokat
Sofie Lemona

Sofie Lemona

Advokat
Mia Bratlund

Mia Bratlund

Advokat
Manal Himmich

Manal Himmich

Advokatfullmektig