Advokat Lillestrøm

Advokatfirmaet Nicolaisen har kompetanse innenfor mange fagområder og en stab med lang og solid erfaring. For juridisk bistand fra advokat Lillestrøm, Nedre Romerike og Oslo Nord ta kontakt:
olavsgaard
Vårt avdelingskontor for advokat Lillestrøm er:
Olavsgaard
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64

firmapost@advonico.no

For mer informasjon om vårt firma, fagområder og medarbeidere  eller se vår hovedside
 

Om å bruke en lokal advokat Lillestrøm

De aller fleste konflikter kan la seg løse uten at en advokat involveres. Grunnene til at mange kvier seg for å gå til advokat kan være mange, men har som regel bakgrunn i en av følgende årsaker:
  • Redsel for at en advokat skal øke konfliktnivået.
  • Et ønske om selv å løse konflikten.
  • Redsel for kostnader ved bruk av en advokat. 

En lokal advokat Lillestrøm vil med sin lokalkunnskap og tilgjengelighet, kunne bidra til å holde både kostnader, tidsbruk og konfliktnivå lavt.
 

Din lokale advokat Lillestrøm – og forebygging av konflikter

Det optimale er å forebygge konflikter før de oppstår. I de fleste tilfellene er det en bedre og rimeligere løsning å søke bistand fra advokat før inngåelse av avtaler, utarbeidelse av standardbetingelser, generelle avtaler eller lignende. Det å ha en lokal advokat Lillestrøm som kjenner situasjonen, problemstillingen eller bedriften, kan være svært gunstig i mange tilfeller.
 

En lokal advokat Lillestrøm kan være en vesentlig bidragsyter

En lokal advokat Lillestrøm kan bidra bedrifter med å utarbeide avtaler. Store bedriftsklienter med en viss juridisk erfaring, vil i enkelte tilfeller kunne være i stand til å lage et utkast til en avtale selv – noe som også kan medføre en reduksjon av kostnadene ved en gjennomgang med advokat. Det kan uansett være nyttig å få en utenforstående og lokal advokat Lillestrøm til å se på avtalen med et juridiske blikk – for å unngå eventuelle konflikter på et senere tidspunkt.
 
Dersom – og når – konflikter oppstår, er det helt avgjørende å sjekke det juridiske ståstedet. Du står på tryggere grunn med en lokal advokat Lillestrøm ved din side. En advokat Lillestrøm fra Advokatfirmaet Nicolaisen kan bistå med å utarbeide juridiske formaliteter skriftlig. Dette kan gjøre at du – dersom ønskelig og på et tidlig tidspunkt – kan fronte motparten selv, uten at du tar advokaten med i møtet.
 

En lokal advokat Lillestrøm kan spare deg for tid og kostnader

En vesentlig faktor for å begrense kostnadene ved bruk av advokat, er å være bevisst på hva målsettingen for saken er. Det er også viktig at man grundig har forberedt fremstillingen av saken. Dette skjer gjennom å utarbeide kronologiske notater som beskriver saksgangen – der alle underbyggende og relevante vedlegg er med for å styrke saken. På denne måten blir både tid og kostnader redusert. 

Det er også viktig for en advokat å få fremlagt en fullstendig fremstilling av saken. Da vil man lettere kunne unngå ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt.
Del på: