Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Oppsigelse | Advokat Nicolaisen

Konkurskarantene

Konkurskarantene


Konkurskarantene betyr at en person, som er tatt under konkursbehandling, kan forbys å stifte et nytt selskap eller en bedrift – og heller ikke kan inneha bestemte posisjoner i et selskap.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Konkurskarantene et et preventivt tiltak som har som mål å forhindre at useriøse aktører og næringsdrivende – herunder særlig «konkurs-ryttere» – kan fortsette å drive næringsvirksomhet, med eventuelle påfølgende og nye konkurser. Reglene har også som formål å skjerpe den alminnelige aktsomheten hos næringsdrivende.

Noen ganger kan kombinasjoner av uheldige omstendigheter ligge til grunn for en konkurs. Det er altså ikke straffbart å bli slått konkurs, og en konkurs innebærer ikke nødvendigvis straffbare eller kritikkverdige forhold fra en skyldners side. I noen tilfeller kan imidlertid det økonomiske uføret tilbakeføres til kritikkverdige forhold hos en skyldner eller hos en ledelse av en bedrift som er blitt slått konkurs.

Dersom bobehandlingen avdekker slike forhold, kan det i personlige bo være aktuelt å ilegge skyldner konkurskarantene. I tilfeller der skyldneren er et selskap eller en bedrift, kan sentrale personer i selskapet ilegges konkurskarantene.

 

Hva konkurskarantene innebærer

Reglene som omhandler konkurskarantene finnes i konkursloven §§ 142 og 143. En skyldner med bo som er tatt under konkursbehandling, kan bli ilagt konkurskarantene for et tidsrom på to år. Dette innebærer at vedkommende ikke kan være ansatt som styremedlem eller være daglig leder i et aksjeselskap, i næringsdrivende stiftelser eller en del andre selskapsformer.

Konkurskarantene kan også gjelde for enkelte verv, som innebærer at personen ikke kan utøve slike verv uten å være formelt registrert i Foretaksregisteret.

Konkurskarantene kan ilegges i tilfeller der vedkommende – med skjellig grunn kan mistenkes for å kunne utføre en straffbar handling, eller der det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel, er uskikket til å stifte eller å være medeier i et nytt selskap. Beslutning om konkurskarantene treffes av tingretten.

Boet og påtalemyndigheten har rett til å opptre som part i saken. Kjennelser om konkurskarantene registreres i Konkursregisteret – og er åpent for fullt, offentlig innsyn.

Det er mulig å søke i Brønnøysundregistrene for å finne personer som er ilagt konkurskarantene.

Når et selskap eller en stiftelse blir slått konkurs, kan personer som i løpet av det siste året før konkursen har vært medansvarlige deltakere i et ansvarlig selskap eller kommandittselskap settes i konkurskarantene.

Konkurskarantene kan også ilegges personer som formelt eller reelt sett har vært styremedlem, varamedlem i styret eller administrerende direktør i et aksjeselskap, en næringsdrivende stiftelse, et boligbyggelag, et borettslag eller et samvirkelag. En skyldner som har blitt slått personlig konkurs kan også ilegges konkurskarantene.

Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen Konkurskarantene

Lars Baklund

Lars Baklund

Lars Baklund
Advokat / Partner
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Managing Partner
Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes
Senioradvokat
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen
Senioradvokat
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Senioradvokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00