Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Oppsigelse | Advokat Nicolaisen

Permitteringsregler


Endringer vedrørende permittering og dagpenger.
Korona-pandemien har medført en rekke endringer i lovverk og permitteringsregler som arbeidsgivere må forholde seg til. Her gir vi deg en oversikt over de viktigste lovendringene.

 
 
Kristian%20Bredesen
Skrevet av Kristian BredesenAdvokat 
93 63 47 12 | E-post | Linkedin
Kristian Bredesen
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no

Nå gjelder følgende permitteringsregler:

 • Arbeidsgiverperiode I består nå av 10 dager
 • Arbeidsgiverperiode II på 5 dager innføres
 • Perioden med fritak for lønnsplikt ved permittering forlenges midlertidig
 • Høyere utbetalinger til permitterte arbeidstakere og lærlinger
 • Ventetid før dagpenge-utbetaling er gjeninnført
 • Endring i inntektsgrensen for å ha rett til å motta dagpenger
 • Adgang til å kombinere utdanning med dagpenger
 • Krav til redusert arbeidstid for rett til å motta dagpenger endres
 

Permittering og endring av arbeidsgiverperioden

En arbeidsgiver er forpliktet til å betale lønn i et bestemt antall dager etter at permitteringen har trått i kraft. Dette omtales som arbeidsgiverperiode. Fra 1. september 2020 har arbeidsgiverperioden ved permitteringer vært 10 dager. Det betyr at arbeidsgivere må betale lønn til den ansatte i 10 dager når varslingsfristen (normalt 14 dager) er ute, og permitteringen trer i kraft.

Fra 1. mars 2021 endres permitteringsregler og det innføres en arbeidsgiverperiode II for permitteringer utover 30 uker. Arbeidsgiverperiode II består av fem dager med lønnsplikt for arbeidsgiver. Dette betyr at en arbeidsgiver som har permittert arbeidstakere i 30 uker eller mer per 1. mars, må betale lønn for fem arbeidsdager til de permitterte.

Regjeringen har foreslått at innføring av arbeidsgiverperiode II utsettes fra 1. mars til 1. juni 2021, slik at alle tilfeller som har overskredet 30 uker med permittering per 1. juni da får fem dagers lønnsplikt. 

 

Midlertidig forlengelse av fritak for lønnsplikt og dagpenge-perioden

En arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt ved permittering (hel eller delvis) i inntil 49 uker i løpet av en 18 måneders periode. Når perioden på 49 uker er tilbakelagt, gjenopptas arbeidsgivers normale lønnsplikt – uavhengig av hvordan situasjonen i arbeidsmarkedet er.

Dette innebærer i praksis endringer i permitteringsregler som gjør at arbeidstaker maksimalt kan være permittert i 52 uker (arbeidsgiverperiode I og II, i tillegg til fritaket for lønnsplikt i 49 uker) i løpet av en 18 måneders periode.

Stortinget har bedt Regjeringen om å utvide den maksimale permitteringsperioden (52 uker) til 1. oktober.

 

Dagpenge-grunnlaget er økt

Endringer i permitteringsregler gjør at når arbeidsgiverperioden på 10 dager er avsluttet, får den permitterte:
 • 80 % av dagpengegrunnlaget opptil 3 G
 • 62,4 % av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G og 6 G
 • 0 % av lønn utover 6 G

Ordningen opphører 1. april 2021, men Stortinget har bedt Regjeringen om å forlenge en forhøyet sats frem til 01. oktober 2021.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Daglig leder / Advokat / Partner
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokat
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Partner
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Storgata 11 A, 3 etg,
2050 Jessheim

Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00

Gjeninnføring av ventetid før dagpenge-utbetaling

Arbeidstakere må vente i tre dager før man har rett til dagpenger fra Nav. Dette er en "egenandel" for arbeidstaker.

Ordningen med tre dagers ventetid, før permitterte arbeidstakere har rett til dagpenger, var opphevet i perioden mellom 20. mars 2020 og 31.12.2020.

Stortinget har bedt Regjeringen om å oppheve ventetiden på tre dager til 1. oktober 2021. 

 

Dagpenger og endring av krav til minsteinntekt

For å ha rett til å motta dagpenger, er det krav om at man må ha hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid. Endringer i permitteringsregler medførte at kravet til denne minsteinntekten ble nedjustert som følge av korona-pandemien, men ble fra 1. november 2020 justert noe opp:

Gjeldende før 1. november 2020:
Ansatte må ha hatt en arbeidsinntekt som tilsvarer minimum 76 013 kroner (0,75 G) de siste 12 månedene, eller 228 040 kroner (2,25 G) de siste 36 månedene.

Gjeldende fra og med 1. november 2020:
Ansatte må ha hatt en arbeidsinntekt som tilsvarer minimum 152 027 kroner (1,5 G) de siste 12 månedene, eller 304 053 kroner (3 G) de siste 36 månedene.

 

Adgang til å kombinere utdanning med dagpenger

Det ytes vanligvis ikke dagpenger til ansatte som er i utdanning eller under opplæring, jf. folketrygdloven § 4-6.

Endringer i permitteringsregler medfører at det er innført en midlertidig ordning frem til 1. juli 2021, der ansatte kan kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring.

 

Endring av krav til redusert arbeidstid – for fortsatt rett til å motta dagpenger

En permittering kan være hel eller delvis. Størrelsen på arbeidstidsreduksjonen kan påvirke om arbeidstaker fortsatt har rett til å motta dagpenger.

Ansatte permittert før 1. november 2020:
Ansatte må ha fått redusert arbeidstid med minst 40 % for å ha rett til å motta dagpenger.

Ansatte permittert fra og med 1. november 2020:
Arnsatte må ha fått redusert arbeidstid med minst 50 % for å ha rett til å motta dagpenger.

Reduksjonen forholder seg til den stillingsprosenten man er ansatt i.

 

Arbeid under meldeperiode

Fra 1. januar 2021 ble det endringer i permitteringsregler med kravet om at ansattes arbeidstid er redusert med minst 50 % av dennes vanlige arbeidstid i meldekortperioden, for å få rett til å motta dagpenger.

Endringer i permitteringsregler vil også gjelde for ansatte som var permitterte før 1. november. Det betyr i realiteten at permitteringsgraden må økes for arbeidstakere med mindre enn 50 % permitteringsgrad – dersom disse fortsatt skal ha rett til å motta dagpenger for de respektive meldekortperiodene.