Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Forretningsjus | Advokat Nicolaisen

Advokatmekling

Advokatmekling


Advokatfirmaet Nicolaisen har i 35 år hatt fokus på å løse sakene til det beste for sine klienter på en mest mulig effektiv måte – og til en lavest mulig kostnad.
 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Vårt motto har helt fra starten av vært kvalitet, service og løsninger.

Mange saker havner i dag i rettsapparatet fordi konflikter har låst seg. Disse kunne i mange tilfeller vært løst ved at partene snakket sammen. Men – når ting har låst seg, er ikke alltid dette like enkelt.
Advokatfirmaet Nicolaisen ønsker å bidra til å finne kostnadseffektive løsninger og tilbyr derfor advokatmekling. Mekling er en alternativ tvisteløsningsform hvor advokater med god erfaring fra aktuelle fagområder forsøker å hjelpe partene til å finne en løsning begge kan akseptere – og leve godt med. Ofte ligger løsningen i at hver av partene må gi og ta litt. Mange konflikter eller rettslige tvister innenfor de fleste saksområder er egnet for mekling. 


Vi har erfaring med at konflikter innenfor følgende fagområder er særlig egnet for mekling:

 • Eiendomssaker
  • Naboforhold
  • Tvister knyttet til kjøp og salg av eiendom - både næringseiendom og bolig
  • Konflikter knytet til entreprise og entrepriserett
 • Familiesaker
  • Skillsmisseoppgjør
  • Oppgjør etter samlivsbrudd
  • Arv og skifteoppgjør
 • Arbeidsrett
  • Konflikter knyttet til oppsigelse og avskjed
  • Konflikter knyttet til permittering
  • Tvister i forbindelse med omstilling og nedbemanning
  • Tvister knyttet til konkurranseklausul og rekrutteringsklausul
 • Kontraktsrett
  • Mekling i forbindelse med utarbeidelse og inngåelse av kontrakt
  • Uenighet om tolkning, oppfyllelse eller gjennomføring av kontrakt
 • Pengekravsrett
  • Konflikter knyttet til økonomiske krav
Forretningsjus for bedrifter advokat Terje Skåland
For tiden tilbys advokatmekling av advokat/partner Terje Skåland. Terje har lang erfaring som privatpraktiserende advokat, og har også bakgrunn som advokat og forhandler fra NHO-systemet. Han ble sertifisert mekler høsten 2021.

Terje Skåland // Advokat / Partner
92 41 54 88 / terje@advonico.no

Mer om mekling

Fordeler ved advokatmekling

Mekling kan utføres på alle våre kontorer


Har du havnet i en konflikt, hvorfor ikke prøve advokatmekling?
Det er verdt et forsøk – og sparer deg for tid, penger og energi.
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen Advokatmekling

logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00

Forretningsjus og interessenter

Det er svært mange ulike interessenter knyttet til forretningsjus. Eksempelvis gjelder dette ansatte, investorer, kreditorer og leverandører. Advokatfirmaet Nicolaisen bistår og har bistått alle typer interessentgrupper innenfor forretningsjus.

Forretningsjus i forbindelse med fisjon/fusjon

Ved sammenslåing (fusjon) eller oppdeling (fisjon) av aksjeselskaper oppstår det ofte behov for bistand. Det er relativt omfattende regler knyttet til hvordan fusjoner og fisjoner skal gjennomføres og det er oftest hensiktsmessig å innhente ekspertise knyttet til forretningsjus og slike transaksjoner. Eksempelvis vil det normalt i en fusjon være behov for å foreta en selskapsgjennomgang (due dilligence) fra både overdragende og overtakende foretak, slik at eksempelvis bytteforholdet mellom partene blir korrekt. Det er heller ikke sjelden at partene etter selskapsgjennomgangen finner at det ikke er grunnlag for å gå videre med sammenslåingen eller oppdelingen. Vi bistår med forretningsjus i forbindelse med  både fisjoner og fusjoner, herunder knyttet til selskapsgjennomgang.
 
adv-nic-0587
Forretningsjus omfatter også hensyn som skal ivaretas ved avviklingen av et selskap og forpliktelsene til selskapets kreditorer.

Kontakt oss

Forretningsjus i forbindelse med oppløsning og avvikling

Videre har Advokatfirmaet Nicolaisen god kompetanse på forretningsjus knyttet til oppløsning/avvikling av virksomhet, blant annet gjennom å påta seg verv som styreleder/styremedlem i avviklingsstyrer.
 
Avvikling av selskap må gjennomføres etter forretningsjus med egne prosessuelle bestemmelser i selskapsloven og aksjeloven.
 
Etter at det er besluttet at et selskap skal avvikles går selskapet over i en såkalt "avviklingsfase". Selskapets virksomhet endres da fra mer eller mindre normal drift, til en type drift hvor fokus i all hovedsak er avvikling innen relativt kort tid.
 
Hvilket organ som forestår avviklingen avhenger av selskapsformen, men i all hovedsak er det enten selskapsmøtet (tilsvarende styremøte) eller avviklingsstyret. Ved avvikling av et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er det selskapets generalforsamling som velger avviklingsstyret.
 
Et vesentlig hensyn som skal ivaretas ved avviklingen av et selskap er forpliktelsene til selskapets kreditorer. Som følge av gjeldende forretningsjus er det lovfestede plikter i selskapsloven og aksjelovgivningen som har til formål å ivareta kreditorenes interesser. Spesielt kan det være verdt å merke seg at et selskap ikke kan foreta økonomiske utdelinger til deltakerne før kreditorene har fått dekket sine krav.  
 
Forretningsjus i forbindelse med hvilket ansvar man fortsatt kan inneha ovenfor kreditorene etter en avvikling, avhenger av hvilken selskapsform det avviklede selskap har hatt.
 
Likevel så hefter også aksjeeiere i aksje- og allmennaksjeselskap solidarisk for forpliktelser ovenfor kreditorer som ikke er innfridd ved tidspunktet for avvikling/oppløsning, men man kan ikke hefte for mer enn den verdi man har mottatt i forbindelse med avviklingen.  
 
Har du behov for bistand med forretningsjus i forbindelse med avvikling av et selskap, eller rådgivning med hensyn til om avvikling er den beste løsningen for deg, ta kontakt med Advokatfirmaet Nicolaisen.
 
Forretningsjus for bedrifter advokat Lars Baklund
Har du behov for bistand knyttet til forretningsjus og selskapsrett kan vi bistå med dette

Lars Baklund // Advokat / Partner
95 75 30 11 / lars@advonico.no

Forretningsjus i forholdet til konkurranseretten

Konkurranseretten må hensyntas i forhold til de rene selskapsrettslige problemstillingene da konkurranseretten kan begrense friheten som selskapene har til å sikre profitt der dette kan skade den frie konkurransen i markedet. Eksempel på ulovlige konkurransebegrensninger er avtaler mellom foretak som har til hensikt å begrense konkurransen og større fusjoner/oppkjøp av foretak i den hensikt å begrense konkurransen på en måte som vil være i strid med konkurranserettslovgivningen. Før slike avtaler inngås bør det brukes juridisk kompetanse innenfor forretningsjus, for å avklare om avtalen kan stride mot konkurranserettslige regler.

 Har du behov for bistand knyttet til forretningsjus og selskapsrett, kan vi bistå med dette.  Vi har flere advokater med forretningsjus som spesialområde, tilgjengelige i Lillestrøm, Nittedal, Lørenskog, Strømmen, Gjerdrum, Jessheim, Eidsvoll, Råholt eller andre steder på Romerike og i Oslo.