Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Oppsigelse | Advokat Nicolaisen

Konkursbeskyttelse

Konkursbeskyttelse


Konkursbeskyttelse – og oppdatert lov om rekonstruksjon av bedrifter

For å unngå unødvendige konkurser som følge av COVID-pandemien, er det nå vedtatt en midlertidig lov om rekonstruksjon. Denne loven gjør det enklere for bedrifter å få anledningen til å forhandle om konkursbeskyttelse.

 
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
Loven legger opp til en forbedret rettslig rekonstruksjons-prosess og refinansiering for bedrifter i økonomisk uføre. Dette skjer ved å innføre flere virkemidler enn vanlige regler om konkursbeskyttelse og gjeldsforhandlinger.

Loven innebærer en formalisering av det som i dag har vært en utenomrettslig prosess, og vil gjøre det enklere for bedrifter med økonomiske problemer å få konkursbeskyttelse.

 

Oppsummert angående nyinnført konkursbeskyttelse:

  • Det blir enklere å få vedtatt en rekonstruksjons-plan
  • Det åpnes for konvertering av gjeld til aksjer
  • Rekonstruksjons-planen kan innebære salg av virksomheten – helt eller delvis
  • Det gis hjemmel til å gjøre midlertidige unntak fra fortrinnsretten for skatte- og avgiftskrav
  • En rekonstruksjons-plan kan settes i gang på et tidligere tidspunkt enn i det tidligere systemet for gjeldsforhandlinger. Bedrifter trenger ikke ha kommet i situasjoner der den ikke fortløpende kan betjene sin gjeld.


Frem til nå har det ikke vært mulig å starte gjeldsforhandlinger før bedriften kommer til det punkt der den ikke lenger er i stand til å dekke forpliktelsene sine når de forfaller. Dette har medført at konkurslovens regler om gjeldsforhandlinger i liten grad har vært benyttet. Bedrifter med økonomiske problemer har derfor heller inngått utenrettslige forhandlinger med sine kreditorer.

En bedrift som i utgangspunktet kanskje er levedyktig, men som er i ferd med å gå konkurs på grunn av uforutsette hendelser eller en midlertidig, vanskelig markedssituasjon, kan søke om konkursbeskyttelse.

Beskyttelsen kan innvilges av domstolene etter en begjæring fra bedriften som sliter. 

Konkursbeskyttelse benyttes for å gi bedrifter et pusterom fra kreditorer, slik at ledelsen i bedriften kan finne gode løsninger – som gjør at kreditorene vil få en vesentlig bedre dekning av sine krav, enn i tilfeller der bedriften hadde blitt slått konkurs.

 

Konkursbeskyttelse kan skape arbeidsro

I en beskyttelses-periode kan man drive videre under bedriftens eget navn, for bedriftens egen regning og under tilsyn av en gjeldsnemnd. I perioden vil gjelden som er tatt opp før begjæringen om tvangsakkord innvilges, være beskyttet. Bedriften vil også være beskyttet mot konkursbegjæringer og utleggs-forretninger fra de enkeltstående kreditorene.

Gjennom en vellykket prosess kan arbeidsplasser reddes, og leverandørene vil fortsatt ha en bedrift det er mulig å levere varer og tjenester til.

Ordningen med konkursbeskyttelse har eksistert siden 1980-tallet, men er tradisjonelt i svært liten grad benyttet i Norge. Dette kan raskt endre seg – i disse utradisjonelle tidene.

Angående de nyinnførte mulighetene for konkursbeskyttelse. så vil dette medføre forhandlingsprosesser for å finne gode løsninger som er tilpasset både aksjonærer og kreditorer. I den forbindelse vil det oppstå et behov for å dypdykke i likviditets-prognoser og balanser – for å skape et sannsynlig bilde av utfallet av de ulike scenarioene for kreditorene. Det vil sikre at det er troverdige tall som legges til grunn for å ta gode beslutninger, og vil kunne bidra til løsningsforslag som er til fordel for alle parter.

 

Konkursbeskyttelse og prosess

For å begjære åpnet konkursbeskyttelse og rekonstruksjons-forhandling for tingretten, må denne inkludere følgende:
  • En kort redegjørelse for økonomiske utfordringer og problemer.
  • En kort redegjørelse som beskriver hvordan en rekonstruksjon kan gjennomføres.
  • En skisse til løsning, og beskrivelse om hvordan kontakt med fordringshaverne følges opp.
  • En redegjørelse for finansiering av den videre driften av virksomheten under rekonstruksjons-forhandlingene.
  • En oppgave over virksomhetens eiendeler og gjeld. Denne skal også angi sikkerheter som hefter for gjelden.

Å få innvilget konkursbeskyttelse er en krevende og omfattende prosess, som vil stille store krav til en helhetlig tilnærming. Her avdekkes de ulike konsekvensene av en rekonstruksjon av selskapet – og det er påleggende at det planlegges deretter.

 

Kvalitetssikring av konkursbeskyttelse og rekonstruksjons-plan

For å styrke en begjæring om rekonstruksjon er det viktig med kvalitetssikring av alle selskapets finansielle analyser. En gjennomgang eksternt vil øke sannsynligheten for en godkjenning av konkursbeskyttelse, og dermed også at bedriften overlever gjennom en krevende og kritisk fase.

Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen Konkursbeskyttelse

Lars Baklund

Lars Baklund

Lars Baklund
Advokat / Partner
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Managing Partner
Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes
Senioradvokat
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen
Senioradvokat
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Senioradvokat
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00