Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Forbrukerjus | Advokat Nicolaisen

Oppsigelse i prøvetid


I de fleste arbeidsforhold gjøres det avtale om en bestemt prøvetid. Vanligvis utgjør prøvetiden seks måneder. Det er viktig å vite at en arbeidstaker også i prøvetiden har et stillingsvern mot oppsigelse. Oppsigelse i prøvetid kan medføre at arbeidstaker kan fremme krav om å få den kjent ugyldig eller kreve erstatning.
 
portrettbilde_elin_b_myrset-min
Skrevet av Elin Brattbakk MyrsetDaglig leder / Advokat / Partner 
91 31 00 45 | E-post | Linkedin
Elin Brattbakk Myrset
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
En del bedrifter tar lett på situasjonen og undervurderer ofte oppsigelsesvernet til en arbeidstaker under prøvetid. Det er definitivt ikke slik at en arbeidsgiver nærmest kan «ture fritt fram» vedrørende oppsigelse i prøvetid. Men når det gjelder hvilke regler som gjelder for bruk av prøvetid – og når en arbeidsgiver har lov til å gå til oppsigelse i prøvetid – kan oppleves som komplekst.

En arbeidsgiver må fortsatt begrunne at årsakene en oppsigelse i prøvetid bygger på, er både sannsynliggjort og dokumentert. Dersom en arbeidsgiver har feilet med tilrettelegging eller opplæring av den ansatte, kan ikke oppsigelse i prøvetid inngis uten at arbeidsgiver risikerer å måtte utbetale erstatning til arbeidstaker.
 

Hva er definisjonen på prøvetid?

Prøvetid er en definert periode som kan avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i en arbeidsavtale.

Dette er en periode der begge parter kan vurdere om stillingen passer for arbeidstaker, og som gir mulighet for en kortere og gjensidig oppsigelsesfrist.

 

Hvorfor prøvetid?

Formålet med en avtalt prøvetid er for å gi arbeidsgiver muligheten til å vurdere om arbeidstakeren oppfyller det som kreves av stillingen, hvordan arbeidstaker tilpasser seg arbeidet og arbeidstakerens kompetanse og pålitelighet.

Grunnen til at mange arbeidsgivere benytter muligheten til å avtale prøvetid, er at dette vil gjøre det enklere å benytte seg av oppsigelse i prøvetid – sammenlignet med etter at prøvetiden er over.

 

Regler om oppsigelse i prøvetid

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-6 at oppsigelse i prøvetid må begrunnes i minst ett av følgende punkter:
 • Arbeidstakerens tilpasning til stilling og arbeid
 • Arbeidstakerens faglige kompetanse
 • Arbeidstakerens pålitelighet
En prøvetid er til for å avdekke disse forholdene.

Kontakt oss angående oppsigelse i prøvetid.

 

Noen unntak vedrørende oppsigelse i prøvetid:

Det kan inngis oppsigelse med bakgrunn i andre årsaker. Eksempelvis kan oppsigelse i prøvetid begrunnes med dårlig økonomi i selskapet. I disse tilfellene vil den alminnelige oppsigelsesvern-bestemmelsen, arbeidsmiljøloven § 15-7, komme til anvendelse.

Det kan dessuten ikke stilles idealkrav til en arbeidstakers utførelse av dennes arbeidsoppgaver. Det normale er at det må kunne kreves et gjennomsnittlig nivå. Dersom den ansatte under prøvetid mangler arbeidserfaring, og arbeidsgiver var kjent med dette på forhånd, må dette tas hensyn til i en vurdering.

 

Det er enklere for en bedrift å benytte seg av oppsigelse i prøvetid

Begrunnelsen for at det har betydning om oppsigelsen skal bedømmes etter arbeidsmiljøloven § 15-7 eller § 15-6, er at kravet for en oppsigelse i prøvetid er lavere enn ved fast ansettelse. Det blir således en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvilket betyr at det skal noe mer til før domstolene velger å overprøve en arbeidsgivers skjønnsmessige vurdering.

 

Bistand fra advokat ved oppsigelse i prøvetid

Er du usikker på om du har en sak vedrørende oppsigelse i prøvetid? Vil det lønne seg å engasjere en advokat? Alle skal ha muligheten til å ivareta sine rettigheter og interesser, og vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig å få råd i forbindelse med juridiske problemstillinger rundt oppsigelse i prøvetid.

Vi tilbyr bistand fra advokat – både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi kan gi deg en uforpliktende vurdering av saken din, slike at vi sammen kan avgjøre om du har en god sak før du eventuelt velger å benytte deg av advokat. Vi garanterer alltid en oppriktig vurdering. Dersom saken din vedrørende oppsigelse i prøvetid ikke har nytte av advokatbistand, så er vi tydelige på det.

Kontakt oss angående oppsigelse i prøvetid.
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Daglig leder / Advokat / Partner
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokat
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Partner
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Kristoffer Østrem

Kristoffer Østrem

Kristoffer Østrem
Advokatfullmektig
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Storgata 11 A, 3 etg,
2050 Jessheim

Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00

Er det dyrt å benytte seg av advokat?

Det er greit å sjekke om du har rett på fri rettshjelp, eller om du har muligheten til å få dekket advokat-utgiftene. Du kan føle deg trygg når du velger oss som din advokat-forbindelse.

Vi har lang erfaring med saker som omhandler oppsigelse i prøvetid. Heldigvis løses mange av disse utenfor rettssystemet. I enkelte tilfeller er det derimot nødvendig med rettslig behandling av sakene, og en advokat gir deg trygg bistand underveis.

Har du spørsmål i forbindelse med oppsigelse i prøvetid, er det et klokt valg å kontakte en av våre erfarne advokater.

 

Den ansatte har krav på å få mulighet til å tilpasse seg arbeidet

Svært få nyansatte kan forventes å fungere optimalt fra første dag. Det krever tid for at den ansatte skal fungere i en ny stilling, og for at den ansatte skal kunne vise hva man er god for.

I en vurdering av om oppsigelse i prøvetid er berettiget, skal det derfor tas god høyde for behovet en nyansatt har – for en akseptert tilpasnings- og opplærings-periode.

Dersom en arbeidstaker ikke mottar nødvendig opplæring og oppfølgning for å etablere seg i arbeidssituasjonen, vil en oppsigelse i prøvetid – begrunnet med manglende tilpasning eller faglig udyktighet – kunne defineres som ugyldig.

Det finnes flere eksempler på at en oppsigelse i prøvetid er kjent ugyldig, fordi arbeidsgiver ikke har tatt hensyn til at den ansatte ikke har mottatt nødvendig opplæring og oppfølgning i stillingen sin.

 

Prøvetid må avtales skriftlig

Dersom en arbeidsavtale med bestemmelser om prøvetid skal defineres som gyldig, er det et krav at partene skriftlig har avtalt prøvetid – før arbeidstakeren tiltrer stillingen sin. Vår anbefaling er derfor at arbeidsgivere påser at en arbeidsavtale inneholder bestemmelsen om muligheten til å foreta oppsigelse i prøvetid. 

 

Arbeidsavtalen bør således inneholde:

 1. Lengden på prøvetiden
 2. Oppsigelsesfrist i prøvetiden
 3. Eventuell adgang til å forlenge prøvetiden, i tilfeller der arbeidstakeren er fraværende i perioden.


Oppsummert om oppsigelse i prøvetid:

 • Terskelen for oppsigelse i prøvetid er lavere i denne perioden.
 • Arbeidsgiver må likevel foreta en vurdering med hensyn til arbeidstakers forutsetninger for å gjøre en tilfredsstillende jobb.
 • Arbeidstaker må gis reelle muligheter til å lykkes i stillingen.
 • Saksbehandlingen skal være dokumentert og korrekt.
 • Oppsigelsesbrevet må oppfylle arbeidsmiljølovens krav til innhold i dette.
 • Oppsigelsesfristene er kortere i en prøvetid, og løper fra datoen for mottatt oppsigelse.
 • Arbeidstaker kan gå til rettssystemet dersom denne mener at oppsigelse i prøvetid er gjort på usaklig grunnlag.
 • Arbeidstaker har ikke krav på stå i stillingen sin, under en eventuell pågående sak om tvist ved oppsigelse i prøvetid.

Har du spørsmål eller trenger juridisk bistand angående oppsigelse i prøvetid?
Ikke nøl – kontakt oss angående oppsigelse i prøvetid.