Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Få en advokat som er dyktig
og engasjert i din sak

Advokatfirmaet Nicolaisen vektlegger kvalitet – gjennom god service og gode løsninger.  Hos oss får du en advokat som er både dyktig og engasjert. Når du velger en advokat er det viktig at din advokat har gode kvalifikasjoner innenfor sine respektive spesialområder og fagfelt – noe som er avgjørende for å oppnå gode resultater. Vi søker raske løsninger som er til det beste for våre klienter – både av hensyn til tidsforløp og kostnader.

Kontakt oss >
Rådgivning Advokat Nicolaisen
Nedbemanning- betydningen av ansiennitet, kompetanse og faglig dyktighet
Advokater Advokatfirmaet Nicolaisen

Våre advokater

Hos Advokatfirmaet Nicolaisen treffer du engasjerte, målrettede advokater med høy kompetanse.

Advokat som er tilgjengelig der du bor

Advokatfirmaet Nicolaisen ønsker å være lett tilgjengelig. Vi har fem avdelingskontorer for deg som behøver bistand og hjelp fra en advokat – i Oslo, Lillestrøm, Romerike, Råholt, Asker og Bærum.

Bred kompetanse

Advokatfirmaet Nicolaisen har bred kompetanse og solid erfaring. Vi tilbyr juridisk bistand innenfor en rekke fagområder. Er du usikker på hvilket fagområde eller advokat du bør velge, kan du fylle inn vårt kontaktskjema og gi oss en kort beskrivelse av hva din sak handler om. Da vil vi kunne vurdere hvilken advokat som har best kompetanse og erfaring til å hjelpe deg og vi setter deg i kontakt med vedkommende.
Vi tilbyr juridisk bistand innenfor en rekke fagområder.
Kontakt oss gjerne dersom du har behov for spisskompetanse eller juridiske råd.
advokat Nicolaisen

Om å bruke advokat

Din advokat gir juridiske råd, forhandler på vegne av deg og om nødvendig fører saker for retten.  Advokatens jobb handler ofte om å vurdere en sak som klienten kommer med og gi råd om hvordan saken kan følges opp.  Dersom advokaten har privatpersoner som klienter, kan sakene gjelde for eksempel spørsmål om arv, skilsmisse eller nabokonflikt.  En advokat som jobber med forretningsjus og har bedrifter og store selskaper som kunder, blir blant annet brukt som rådgivere i forhandlinger og når det skrives avtaler.
En advokat kan forebygge konflikter
Det beste man kan gjøre er å forebygge konfliktene før de oppstår. Det er i mange tilfeller en billigere og bedre løsning å søke bistand fra advokat allerede før inngåelse av avtaler, utarbeidelse av standardbetingelser, generelle avtaler eller lignende. Det å ha en fast advokat som kjenner utgangspunktet, problemstillingen og virksomheten kan være svært nyttig i tilfeller som dette.
En advokat kan blant annet hjelpe deg med:
  • gi rettslige råd om hva som er lov og ikke lov
  • føre forhandlinger med en motpart
  • kontraktsrett (utforme juridiske dokumenter, som for eksempel testament, ektepakt, kontrakter, o.l.)
  • representere klienter i sivile rettssaker
  • forsvare tiltalte i straffesaker
  • bistå ofrene i straffesaker (bistandsadvokat)
  • Konkurs
Advokat rådgivning Advokat Nicolaisen
En advokat kan spare deg for tid og kostnader
En viktig faktor for å begrense kostnadene ved bruk av advokat, er å være bevisst og tydelig på hva ens mål er. Det er også vesentlig at man har forberedt fremstillingen av saken, gjerne gjennom utarbeidelse av et kronologisk notat som beskriver saksgangen og der alle relevante vedlegg er med. På den måten blir gjerne mye tid og kostnader spart. Det er også viktig å gi en fremstilling av hele saken for en advokat. Da vil man lettere unngå at det oppstår ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt.
advokat bistand Advokat Nicolaisen

Benytt deg av advokatens kompetanse

Under finner du alle våre fagområder. Er du usikker på hvilket spesialfelt du bør velge eller hvilken advokat du bør henvende deg til, anbefaler vi at du fyller ut skjema for kontakt. Da finner vi best egnet advokat og spesialist på fagområdet som kreves – og vil ta kontakt med deg.
Hva er forlik?
Forlik eller forliksavtale brukes som juridisk betegnelse på en oppnådd enighet i en rettstvist mellom parter.
Forlik kan inngås i et rettsmøte som et rettsforlik og har da rettslige virkninger omtrent som en rettskraftig dom. Dette vil si at tvisten rettsforliket omfatter er endelig avgjort, og bare kan endres rettslig gjennom en gjenopptakelse.
De aller fleste tvistesaker i Norge avgjøres ved forlik. Ofte blir utfallet av forlik det samme som ved en dom i rettsak, men prosessen er ofte mindre tidkrevende og kostnadsbesparende enn ved bevisføring og forberedelser fremfor en rettsak.
Når man tar alle faktorer i betraktning, blir resultatet nesten alltid at partene samlet sett vil tjene mer på å inngå forlik enn å få saken avgjort ved dom.


Definisjon av advokat: 
Advokat (tidligere kalt sakfører) er en tittel på en jurist som yter rettslige tjenester til bl.a. offentlige myndigheter og institusjoner, foreninger og andre sammenslutninger, bedrifter og andre foretak, samt til privatpersoner. Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Advokat
Del på:
facebook
in