Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Trygderett | Advokat Nicolaisen

Trygderett


Trygderett er et område innenfor juss som omhandler rettigheter og plikter knyttet til ulike stønader fra NAV med hjemmel i folketrygdloventrygdeytelser. Trygderett omfatter blant annet rett til ytelser som  dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, uføretrygd og alderspensjon. Trygderetten er et viktig felt for mange mennesker, da trygdestønaderytelser ofte utgjør en vesentlig del av inntekten deres.
 
portrettbilde_jane_lier-min
Skrevet av Jane Kongtorp LierSenioradvokat 
98 60 70 60 | E-post | Linkedin
Jane Kongtorp Lier
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva trygderett innebærer, hvilke ytelser som omfattes av denne rettigheten og hva som må til for å få innvilget en trygdeytelse. Samt hvordan våre erfarne trygderett advokater kan bistå deg i alle typer saker som gjelder retten til trygdeytelser. Vi kan gi deg veiledning og råd om alle aspekter av trygderetten, inkludert dokumentasjon av saken din på en best mulig måte, og hvordan du kan klage på et vedtak og anke saken til Trygderetten.


Hvilke ytelser omfattes av trygderetten?

Trygderetten omfatter mange ulike typer trygdeytelser, inkludert foreldrepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger, uføretrygd og alderspensjon. Hver type trygdeytelse har sine egne krav og vilkår som må oppfylles for å få innvilget en slik stønadytelse. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i vilkårene og kravene for den aktuelle stønaden ytelsen du søker om.


Hva må til for å få innvilget en trygdeytelse?

For å få innvilget en trygdeytelse, må du som regel oppfylle visse krav og vilkår. Kravene varierer avhengig av hvilken type trygdeytelse det er snakk om, men noen av de vanligste kravene er:
  •  Du må være bosatt i Norge og ha oppholdstillatelse
  •  Du må være medlem av folketrygden
  •  Du må ha vært yrkesaktiv i en viss periode før du ble syk eller arbeidsledig
  •  Du må dokumentere at du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade
  •  Du må dokumentere at du oppfyller kravene for alderspensjon når du når pensjonsalderen

Det er viktig å merke seg at kravene og vilkårene for de ulike trygdeytelsene kan endres over tid. Derfor kan det være lurt å holde seg oppdatert på eventuelle endringer i regelverket.

 

Les mer om trygderett

Hva skjer hvis søknaden min blir avslått?

Hva er Trygderetten?

Hvilke typer trygdeytelser omfattes av trygderetten?

Hva må til for å få innvilget en trygdeytelse?

Hva skjer hvis jeg får avslag på en trygdeytelse?

Hva skjer hvis jeg får krav om tilbakebetaling av en mottatt stønad?

Hva skjer hvis søknaden min blir avslått?

Hva slags dokumentasjon trenger jeg for å klage på et vedtak?

Hva kan en advokat hjelpe meg med når jeg klager på et vedtak?

Våre trygderetts advokater kan bistå deg

Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis samtale

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Kristoffer Østrem

Kristoffer Østrem

Kristoffer Østrem
Advokatfullmektig
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat
Mia Bratlund

Mia Bratlund

Mia Bratlund
Senioradvokat