Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører? | Advokat Nicolaisen

Hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?

Hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?


Ved skilsmisse er det en rekke juridiske spørsmål som skal besvares. Ofte er det spørsmål om hvem som eier hva, og hvem som skal ha med seg hvilke verdier ut av ekteskapet. Når ektefellene ikke klarer å bli enige, må noen ganger advokater involveres for å forsøke å løse situasjonen. Dersom dette heller ikke lykkes vil eventuelt domstolene avgjøre saken.

Det er også noen som i fellesskap oppsøker en felles advokat for å be om et forslag til løsning. Dette kan ha sine fordeler, men krever også at ektefellene til en viss grad kan samarbeide og se fordelen med en rask løsning.

Det kan være en fordel å kjenne til noen grunnleggende ting og begreper, og vi skal derfor forsøke å si litt om dette her.

Klikk deg frem til det du vil vite mer om innen deling av verdier ved opphør av ekteskap:

Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in

Våre advokater innen familierett - hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?

logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00

Eierforhold er ikke avgjørende for delingen

Ved skilsmisse er det viktig å være klar over hva ektefellene eier og hvem som eier hva. Samtidig er det viktig å være klar over at eiendomsforholdet ikke nødvendigvis gjenspeiler hvordan fordelingen av verdier blir.
  • Sameie er når to eller flere eier noe sammen
  • Særeie betegner en situasjon hvor tingen eies av kun en person.
Bilde av advokater fra Nicolaisen Advokater som sitter rundt møtebord med klient

Ved skilsmisse er det viktig å være klar over hva ektefellene eier og hvem som eier hva.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss
Dette er alminnelige formuerettslige begreper som ikke kun gjelder for ekteskapet, men mellom alle mennesker som kan eie noe sammen. Det er disse begrepene som regulerer delingsforholdet mellom samboere. Hvilke og hvordan eiendeler skal deles ved opphør av ekteskapet reguleres av ekteskapsloven og i stor grad av disse begrepene:

Felleseie: De ting/verdier som skal deles likt.
Som hovedregel er dette de midlene som ektefellene eier ved ekteskapets inngåelse eller anskaffes (erverves) under ekteskapet.

Særeie: Midler som skal holdes utenfor deling. Det er i utgangspunktet tre grunnlag for særeie.
  1. at det er bestemt ved avtale mellom ektefellene jf. ekteskapsloven § 48
  2. at det er en gave og gavegiver har bestemt den skal være særeie
  3. at det er en verdi fra en arvelater

Hovedregel er likedeling, men med flere unntak

Utgangspunktet ved skilsmisse er at felleseie skal deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld jf. § 58 (1). Samtidig er rettsbildet mer komplekst enn som så og har en rekke unntak som gjør at selv om en gjenstand er felleseie, må den ikke nødvendigvis deles. Svært viktig unntak er i ekteskapsloven §§ 59 og 61.

Ekteskapsloven § 59 (1) regulerer midler som kan skjevdeles, m.a.o. holdes utenom deling selv om de er felleseie. Dette er midler som klart kan føres tilbake til ektefellens formue fra før ekteskapet ble inngått (dersom man f. eks. eide en leilighet eller båt fra før), arv og gave fra andre enn ektefellen.

Dersom skjevdeling vil medføre et åpenbart urimelig resultat vil skjevdelingskravet kunne falle bort, jf § 59 (2). Dersom sterke grunner taler for det, vil man også kunne holde andre verdier utenfor deling enn de som nevnes i ekteskapsloven § 59 (1) jf. § 59 (3).
Andre viktige unntak følger av ekteskapsloven § 61 som omfatter særskilte unntak fra deling og som blant annet omfatter viktige unntak som trygdeordninger, pensjonsordninger, verdien av erstatning og andre eiendeler og rettigheter som ikke kan overdras eller er av personlig karakter.
Familierett Lasse Groven Egeberg
Hvordan reguleres eierforholdet dersom den ene parten står for det meste av inntektene, mens den andre har vært hjemmeværende med barn i mange år.

Lasse Groven Egeberg // Advokat
95 18 42 51 / lasse@advonico.no

Som beskrevet ovenfor, så kan det oppstå mange spørsmål:

 
  • Hva er midler som klart kan føres tilbake til formue fra før ekteskapets inngåelse?
  • Hva er egentlig åpenbart urimelig?
  • Hvordan vet vi om noe er felleseie eller særeie?Her er det ikke noe standard svar og det må ofte vurderes konkret i hver enkelt sak.

Hos Advokatfirmaet Nicolaisen har vi et stort team med svært dyktige og erfarne advokater som har kompetanse til å bistå deg og de spørsmålene du måtte ha i forbindelse med skilsmisse og deling av verdier.
Relaterte artikler innen Familierett
Barnevern
Barnevern
samboerkontrakt
samboerkontrakt
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
Skilsmisse
Skilsmisse
familierett - deling av verdier ved opphør av samboerskap
familierett - deling av verdier ved opphør av samboerskap
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse