Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Deling av verdier ved opphør av samboerskap  | Advokat Nicolaisen

Deling av verdier ved opphør av samboerskap

Deling av verdier ved opphør av samboerskap


Av ulike årsaker velger mange å leve i ugift samliv, altså i samboerforhold. Etter mange års samliv sklir partenes økonomi ofte inn i hverandre, og man tenker ikke stort over hva som er ditt eller mitt. Ved samlivsbrudd oppstår det ofte konflikter om hvem som skal ha med seg hvilke verdier ut av samboerforholdet.
 
portrettbilde_terje_skaaland_ny3-min
Skrevet av Terje SkålandAdvokat / Partner 
92 41 54 88 | E-post | Linkedin
Terje Skåland
Ved uenighet oppstår ofte behovet for juridisk bistand. En grunnleggende forståelse av rettsbildet vil kunne være til god hjelp når man skal i møte med en advokat, og man blir kanskje mer bevisst på hvilke spørsmål som skal stilles og hvilke problemstillinger som er aktuelle i gjeldende situasjon.

Vi har i dag ingen lov for samboere, og det er viktig å være klar over at ekteskapsloven ikke gjelder her.


 
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss for en uforpliktende samtale 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Del på:
facebook
in
Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Partner
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat
Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen
Senioradvokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Senioradvokat
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Kristoffer Berg

Kristoffer Berg

Kristoffer Berg
Advokatfullmektig
Mia Bratlund

Mia Bratlund

Mia Bratlund
Senioradvokat
Donya Alizadeh

Donya Alizadeh

Donya Alizadeh
Advokatfullmektig
Ingrid Bjerke

Ingrid Bjerke

Ingrid Bjerke
Advokatfullmektig
logo-icon%20footer

Kontaktinformasjon

Olavsgaard – Lillestrøm
Hvamstubben 17 2013 Skjetten
Telefon: 64 83 00 00
Telefaks: 63 84 34 64
Bekkestua – Bærum
Bærumsveien 205-207 
Telefon: 67 15 00 00
Jessheim – Ullensaker
Gotaasgarden,  Gotaasallèen 9 
Telefon: 63 99 00 00
Solli Plass – Oslo
Henrik Ibsens gate 90 3. etg. 
Telefon: 23 28 28 00
Råholt
Flaenbakken 2, 2070 Råholt
Telefon: 63 99 00 00

Hovedregler for eiendomsforholdet

Hvorvidt verdier skal deles ved opphør av et samboerskap reguleres i stor grad av alminnelige formuerettslige regler. I praksis er spørsmålet gjerne om verdien er i sameie eller eneeie. Sameie er verdier som to eller flere eier sammen, mens eneeie er verdier som kun eies av en part/person.
 
Deling av verdier ved opphør av samboerskap  | Advokat Nicolaisen
Eier man noe sammen, skal det deles. Eier man noe alene, trenger det ikke deles. Hovedprinsippet for oppgjør ved avsluttet samboerskap er i stor grad at hver tar sitt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss

Hva avgjør eierforholdet?

Samboere står fritt til å avtale hvem som eier hvilke verdier. Det er her meget fordelaktig med skriftlig avtale (samboeravtale) av bevismessige årsaker, men dette er ikke et krav. Det er de reelle eierforholdene som avgjør. Dersom man kjøper en verdi sammen, er utgangspunktet at verdien blir i sameie. Sameie kan også bli bestemt av en giver eller en arvelater. Etter mange års samliv kan det også tenkes at samboernes økonomi er så sammenfiltret at det ikke lar seg fastslå hvem som eier hva, og det oppstår da et sameie.
Vi anbefaler absolutt at samboere oppretter en samboeravtale, slik at i det minste eierskapet til de større og mer verdifulle tingene avklares. Da slipper man at det oppstår krangel om dette.

 
Advokat Jane Kongtorp Lier
En kjent problemstilling - hvordan reguleres eierforholdet dersom den ene parten står for det meste av inntektene, mens den andre har vært hjemmeværende med barn i mange år.

Jane Kongtorp Lier // Senioradvokat
98 60 70 60
/  jane@advonico.no

Hva skjer når alle verdiene står i den enes navn? Er den andre helt uten rettigheter?

Selv om en eiendel står i kun den ene sitt navn, typisk en bolig, trenger ikke dette være avgjørende for eiendomsforholdet. Dersom man har skutt inn større beløp til kjøpesummen, vil dette kunne tilsi et eierinnskudd.

En tidligere og mer vanlig problemstilling – men som fremdeles er aktuell – er hvordan eierforholdet reguleres dersom den ene parten står for det meste av inntektene, mens den andre har vært hjemmeværende med barn i mange år uten betydelige registrerte verdier. Man står ikke dermed uten rettigheter. Sameie kan oppstå selv om den ene parten står for det meste av finansieringen. Dersom man har bidratt eller muliggjort anskaffelsene av verdien (typisk bolig som gjerne er den største verdien i et samboerforhold) og dette har vært et fellesprosjekt for samboerne, vil dette kunne gi grunnlag for sameie. Hvorvidt dette er tilfelle vil være en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor det ofte vil være behov for juridisk bistand.

Hos Advokat Nicolaisen har vi et stort team med svært dyktige og erfarne advokater som har kompetanse til å bistå deg vedrørende deling av verdier i forbindelse med opphør av samboerskap.
Relaterte artikler innen Familierett
Barnevern
Barnevern
samboerkontrakt
samboerkontrakt
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
Skilsmisse
Skilsmisse
familierett - hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?
familierett - hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse