Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Oppsigelse | Advokat Nicolaisen

Oppsigelse under permittering


Oppsigelse under permittering kan enten være aktuelt ved at den ansatte selv sier opp, eller at det er bedriften som sier opp den ansatte. Avhengig av situasjonen, vil det uansett være noen egne regler man bør ha kjennskap til.
 
portrettbilde_elin_b_myrset-min
Skrevet av Elin Brattbakk MyrsetDaglig leder / Advokat / Partner 
91 31 00 45 | E-post | Linkedin
Elin Brattbakk Myrset
Ring Advokat Nicolaisen
Ring oss 64 83 00 00
Send epost Advokat Nicolaisen
firmapost@advonico.no
firmapost@advonico.no
I disse vanskelige tider, med bl.a. koronakrise, er mange arbeidstakere fortsatt permittert, samtidig som en rekke virksomheter sliter med å overleve gjennom krisen. I denne typen situasjoner kan det for mange arbeidsgivere være aktuelt å si opp sine permitterte. På samme tid kan det for mange ansatte være aktuelt å se seg om etter ny jobb.

I den sammenhengen er det verdt å merke seg at det eksisterer noen særregler når bedrifter går til oppsigelse av ansatte som er permitterte uten lønn.

Et vesentlig fakta er at – ved permitteringer – et arbeidsforholdet består under permitteringsperioden. Dersom et arbeidsforhold skal avsluttes, må det således leveres en formell oppsigelse.


Når arbeidsgiver benytter seg av oppsigelse under permittering

I tilfeller der bedrifter ser at eventuelle kriser vil føre til vedvarende, permanent mangel på arbeid, kan disse finne det aktuelt med oppsigelse under permittering. I disse tilfellene stiller ting seg ulikt med tanke på både oppsigelsestiden og lønnsplikten.

Enhver arbeidsgiver som som går til skrittet om å nedbemanne, er forpliktet til å følge de alminnelige, gjeldende regler for oppsigelse under permittering. Dette gjelder også for bedrifter som har en situasjon der hele eller deler av arbeidsstokken er permittert.

Når det er bedriften som går til oppsigelse av den ansatte, vil det være den avtalte perioden eller den lovbestemte oppsigelsestiden som er gjeldende. Det medfører at arbeidsgiver må betale lønn til den ansatte under oppsigelsestiden, og arbeidstakeren er forpliktet til å jobbe i perioden under forutsetning av at arbeidsgiver har arbeid å tilby. Selv om arbeidsgiver ikke kan tilby dette, har likevel den ansatte krav på å motta lønn i oppsigelsestiden.

I denne situasjonen er det viktig å poengtere at arbeidsgivers lønnsplikt trer i kraft allerede den dagen den ansatte mottar sin oppsigelse.
 

Utvelgelsesprosess ved oppsigelse under permittering

I tilfeller der en arbeidsgiver sier opp en ansatt på bakgrunn av varig manglende arbeid, må dette gjennomføres etter reglene i arbeidsmiljøloven, kapittel 15.

Dette krever blant annet at utvelgelsen av hvilken person som skal sies opp, må begrunnes på et saklig grunnlag – og at arbeidsgiver må gjøre vurderinger på om det finnes alternativt, passende arbeid til den som står i ferd med å bli oppsagt.

I tillegg er arbeidsgiver pålagt å kalle inn til et drøftingsmøte. Den ansatte som blir oppsagt skal også motta et formelt oppsigelsesbrev – og har alltid krav på å få en sluttattest ved sin avgang.

Dersom en bedrift må gå til masseoppsigelser, d.v.s. at en arbeidsgiver må si opp flere enn 10 arbeidstakere i løpet av 30 dager, finnes det egne regler vedrørende informasjon og drøfting i arbeidsmiljøloven.
 

Oppsigelsestiden kan bli kortere

Når en medarbeider selv går til oppsigelse under permittering, er det verdt å nevne at oppsigelsestiden kan bli vesentlig kortere enn hva som er normalt.

En ansatt som er permittert uten lønn har rett til å si opp med 14 dagers varsel. Tiden regnes fra den datoen arbeidsgiver mottar den ansattes oppsigelse under permittering. Dette er gjeldende – uansett om den ansatte er helt eller delvis permittert fra stillingen sin.

Kravet for å kunne benytte seg av 14 dagers oppsigelsestid, er at oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver på et tidspunkt der denne ikke lønner den ansatte. Dersom den ansatte leverer oppsigelse i varslings-perioden, under lønnsplikt-dagene eller dersom den ansatte velger dette selv, så gjelder normal oppsigelsestid.


Konkrete råd ved permittering, samt oppsigelse under permittering


For arbeidstakere:

Sjekk om bedriften er bundet av tariffavtale som kan regulere permittering.
Er du i tvil om grunnlaget eller utvelgelsen, snakk med tillitsvalgte.
Hvis du sier opp selv bør du være klar over at du har kortere oppsigelsestid når du er permittert uten lønn.
 

For arbeidsgivere:

Husk varslingstid og melding til NAV.
Husk at mange forhold kan være regulert i Hovedavtalen – dersom bedriften er bundet av denne.

Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å avgjøre uenigheter om permitteringer. Eventuelle uenigheter vil være en sak for domstolene. Dersom du mottar oppsigelse under permittering, kan det være smart å søke råd hos en advokat. Det kan gjøre prosessen enklere og smidigere.

Kontakt oss angående oppsigelse under permittering.
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Daglig leder / Advokat / Partner
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokat
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Partner
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Kristoffer Østrem

Kristoffer Østrem

Kristoffer Østrem
Advokatfullmektig