Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Hos Advokatfirmaet Nicolaisen treffer du engasjerte, målrettede advokater med høy kompetanse.

Vi har lang erfaring med juridisk bistand innenfor en rekke fagområder.
Fremtidsfullmakt
Det kan oppstå en del juridiske problemer når man blir eldre og ikke lenger kan ta vare på seg selv. Med en fremtidsfullmakt er man føre var, forteller vår senioradvokat Jane Kongtorp Lier.

Les mer
Fremtidsfullmakt Jane Lier Advokat Nicolaisen
oppsigelse

Oppsigelse

Oppsigelser må være saklig begrunnet, og avgjøres på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering. En advokat vil bistå med trygg juridisk rådgivning rundt stillingsvern og avskjedsprosesser.

Les mer om oppsigelse
Oppsigelse – trygg juridisk rådgivning. Advokat Nicolaisen
oppsigelse
Advokater Advokatfirmaet Nicolaisen

Våre advokater

Hos Advokatfirmaet Nicolaisen treffer du engasjerte, målrettede advokater med høy kompetanse.

Om oss

Advokatfirmaet Nicolaisen består av mennesker med et stort engasjement. Vi har fem avdelingskontorer – i Oslo, Skedsmo, Ullensaker, Bærum og Råholt.

Bred kompetanse

Advokatfirmaet Nicolaisen har bred kompetanse og solid erfaring. Vi tilbyr juridisk bistand innenfor en rekke fagområder.
Vi tilbyr juridisk bistand innenfor en rekke fagområder.
Kontakt oss gjerne dersom du har behov for spisskompetanse eller juridiske råd.
Aktuelt
Ny arvelov trer i kraft fra 1. januar 2021 – dette er endringene du må være klar over
Ny arvelov trer i kraft fra 1. januar 2021 – dette er endringene du må være klar over
Stortinget vedtok 15. mai 2019 ny arve- og skiftelov. Den nye loven innebærer en del endringer fra någjeldende lov. Denne artikkelen er ment å oppsummere de viktigste endringene.

Les mer
Ny arvelov trer i kraft fra 1. januar 2021 – dette er endringene du må være klar over

Fersk dom fra Høyesterett – rekkevidden av kontraktshjelperansvaret

En fersk dom fra Høyesterett tydeliggjør at hvorvidt kontraktshjelperansvaret gjør seg gjeldende, beror på en konkret vurdering – hvert tilfelle må vurderes for seg.

Les mer
Fersk dom fra Høyesterett – rekkevidden av kontraktshjelperansvaret
Fersk dom fra Høyesterett – rekkevidden av kontraktshjelperansvaret
Permittering Advokat Nicolaisen
Koronaviruset – Endringer i gjeldende regelverk for permittering
I normale tider er utgangspunktet for permitteringsvarsel 14 dager. Unntaket fra dette kan gjøres der hvor behovet for permittering skyldes uforutsette hendelser. I slike tilfeller er det tilstrekkelig med 2-dagers varsel.

Les mer
Koronaviruset – Endringer i gjeldende regelverk for permittering
Høyesterett avsa nylig en viktig og avklarende dom på entrepriserettens område. 
Det overordnede spørsmålet i saken var hvilke krav som skal stilles for at det skal foreligge en kvalifisert innsigelse mot underentreprenørens sluttoppstilling.

Les mer
Enterprise kontraktsrett Advokat Nicolaisen
Høyesterett avklarer – krav til innsigelser til sluttoppgjør
Er du rammet av NAV-skandalen? Advokat Nicolaisen
Er du rammet av NAV-skandalen?
 
NAV har uttalt at alle som siden 2012 har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger, og mistet retten til disse kun fordi de har oppholdt seg i EU/EØS-land, kan ha krav på kompensasjon dersom de har hatt et økonomisk tap.

Les mer
Er du rammet av NAV-skandalen?
Nedbemanning- ansiennitet er ikke en hovedregel! 
 I en fersk dom fra Høyesterett (publisert 28 . februar 2019) var det sentrale spørsmålet hvilken betydning eller vekt arbeidsgiver må tillegge ansiennitet i en nedbemanningsprosess.
Nedbemmaning og ansiennitet
 
Råderett over festetomt Advokat Nicolaisen
Nedbemanning- betydningen av ansiennitet, kompetanse og faglig dyktighet
Vedlikehold av vei Advokat Nicolaisen
Forbrukertilsynet ut mot markedsføring av leasingavtaler
 
Forbrukertilsynet konkluderer med at 10 av 13 aktører bryter loven og frykter at forbrukerne ikke får tilstrekkelig prisinformasjon før de inngår leasingavtaler.

Råd for leasing avtaler
Forbrukertilsynet ut mot markedsføring av leasingavtaler
En advokat kan forebygge konflikter
Det beste man kan gjøre er å forebygge konfliktene før de oppstår. Det er i mange tilfeller en billigere og bedre løsning å søke bistand fra advokat allerede før inngåelse av avtaler, utarbeidelse av standardbetingelser, generelle avtaler eller lignende. Det å ha en fast advokat som kjenner utgangspunktet, problemstillingen og virksomheten kan være svært nyttig i tilfeller som dette.
advokat Nicolaisen
Om å bruke advokat
Heldigvis blir de aller fleste konflikter løst uten at en advokat er involvert. Grunnen til at man kvier seg for å gå til advokat når en tvist oppstår, henger gjerne sammen med ett av følgende momenter:
  • Redsel for at en advokat skal sette konflikten på spissen.
  • Ønske om å løse konflikten selv.
  • Redsel for kostnadene ved bruk av advokat.
En advokat kan være en trygg bidragsyter
Det mest vanlige er at en advokat utarbeider avtaler. Større bedriftsklienter med noe erfaring, vil i enkelte tilfeller være i stand til å lage et utkast selv – og vil medføre at kostnadene med en gjennomgang av advokat i de aller fleste tilfeller vil bli redusert. Svært ofte er det uansett nyttig å få en utenforstående advokat til å se på avtalen med juridiske øyne – for å hindre eventuelle senere konflikter.
Advokat rådgivning Advokat Nicolaisen
advokat bistand Advokat Nicolaisen
Benytt deg av advokatens kompetanse
Dersom konflikter først oppstår, er det gjerne helt nødvendig å sjekke det juridiske ståstedet – og da står man på tryggere grunn med en advokat på laget. En advokat fra Advokatfirmaet Nicolaisen kan bistå med å utarbeide juridiske formaliteter i skriftlig form – slik at man, om ønskelig og i en tidlig fase, selv kan fronte motparten, uten at noen advokat er til stede.
En advokat kan spare deg for tid og kostnader
En viktig faktor for å begrense kostnadene ved bruk av advokat, er å være bevisst og tydelig på hva ens mål er. Det er også vesentlig at man har forberedt fremstillingen av saken, gjerne gjennom utarbeidelse av et kronologisk notat som beskriver saksgangen og der alle relevante vedlegg er med. På den måten blir gjerne mye tid og kostnader spart. Det er også viktig å gi en fremstilling av hele saken for en advokat. Da vil man lettere unngå at det oppstår ubehagelige overraskelser på et senere tidspunkt.
Eksempler på saker der bistand fra advokat er aktuelt:

Bistand vedrørende oppløsning av sameie – fast eiendom.

Pålegg om oppheving av tidligere gitte utslippstillatelser

Festers råderett over festetomt til bolig- eller hytteformål.

Drift og vedlikehold av privat vei med flere brukere – veiloven, kostnadsfordeling og rettslig avklaring.

Private vann- og avløpsanlegg (VA anlegg) på hytter og fritidseiendommer.

Regler om nabogrense, med 4 meters krav til bygg og nabosamtykke.

Hvilken advokat kan gi deg den riktige juridiske bistanden?

Bruk av advokat og juridisk bistand innen arbeidsrett – for bedrifter.

Bruk av advokat og juridisk bistand innen arbeidsrett – for private.

Vi hjelper deg uansett med å finne riktig advokat – som kan bistå med juridisk bistand for akkurat ditt behov.

Del på:
facebook
in