Ta grep nå for å unngå arveavgift
 

Arveavgift Advokat Nicolaisen
Tekst: Ann-Kristin Sveberg Mikkelsen

Arvinger har etter regjeringsskiftet høsten 2013, og den påfølgende avskaffelsen av arveavgiften fra 1. januar 2014, mottatt arven sin, uten å måtte betale noen avgift for dette. Dersom det blir et nytt regjeringsskifte etter stortingsvalget i 2021, er det mye som tyder på at arveavgiften igjen vil bli innført.
 
Dersom arveavgiften gjeninnføres, vil dette innebære at arvinger må betale en viss prosentandel av arven, i arveavgift. Arveavgiften kan fort utgjøre 10% av arven. Det er derfor klart at gjeninnføring av arveavgiften vil få store økonomiske konsekvenser, for mange som mottar arv.

Hvis arveavgiften innføres etter valget i 2021, vil dette kunne ha tilbakevirkende kraft for hele 2021. I så tilfelle er 2020 det siste året, på minst en fireårs periode, hvor arvinger ikke pålegges arveavgift.

 

Fri rettshjelp Advokatfirmaet Nicolaisen
Kontakt oss for råd og veiledning angående arveavgift

Ann-Kristin Sveberg Mikkelsen // Advokatfullmektig
ann-kristin@advonico.no  /  928 38 939

 


Hvem bør ta grep?

Dersom du er i en situasjon, der det ikke er noen grunn til å avvente et arveoppgjør til etter at du har gått bort ved døden, kan det ofte anbefales at du foretar arverettslige grep, mens du ennå er i live.

Dette innebærer for eksempel at du gir forskudd på arv til dine arvinger, og på denne måte unngår arveavgiften. Du kan også tilgodese dine arvinger gjennom å gi gaver. I begge disse eksemplene er det ofte nyttig å rådføre seg med en advokat, for å sette opp gavebrev, testamenter og lignende.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på om du bør foreta grep i forbindelse med arv. Telefon 64 83 00 00.

 
Ann-Kristin Sveberg Mikkelsen advokatfullmektig
Ann-Kristin Sveberg Mikkelsen
Advokatfullmektig
ann-kristin@advonico.no
Kontakt oss
Del på: