Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Ta grep nå for å unngå arveavgift 2021
 

Arveavgift Advokat Nicolaisen
portrettbilde_jane_lier-min
Skrevet av Jane Kongtorp LierSenioradvokat 
98 60 70 60 | E-post | Linkedin
Jane Kongtorp Lier

Arvinger har etter regjeringsskiftet høsten 2013, og den påfølgende avskaffelsen av arveavgift fra 1. januar 2014, mottatt arven sin, uten å måtte betale noen arveavgift for dette. Dersom det blir et nytt regjeringsskifte etter stortingsvalget i 2021, er det mye som tyder på at arveavgift igjen vil bli innført.
 
Dersom arveavgift gjeninnføres, vil dette innebære at arvinger må betale en viss prosentandel av arven, i arveavgift. Arveavgift kan fort utgjøre 10 % av arven. Det er derfor klart at gjeninnføring av arveavgift 2021 vil få store økonomiske konsekvenser, for mange som mottar arv.

Hvis arveavgift 2021 innføres etter valget, vil dette kunne ha tilbakevirkende kraft for hele året. I så tilfelle er 2020 det siste året, på minst en fireårs periode, hvor arvinger ikke pålegges arveavgift.

 


Hvem bør ta grep i forbindelse med arveavgift?

Dersom du er i en situasjon, der det ikke er noen grunn til å avvente et arveoppgjør til etter at du har gått bort ved døden, kan det ofte anbefales at du foretar arverettslige grep i forbindelse med arvevgift, mens du ennå er i live.

Dette innebærer for eksempel at du gir forskudd på arv til dine arvinger, og på denne måte unngår arveavgift. Du kan også tilgodese dine arvinger gjennom å gi gaver. I begge disse eksemplene er det ofte nyttig å rådføre seg med en advokat, for å sette opp gavebrev, testamenter og lignende.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe om arveavgift – og om du bør foreta grep i forbindelse med arv.
Telefon 64 83 00 00.
 

Hva om det blir gjeninnført arveavgift 2021?

Høsten 2021 er det som nevnt nytt stortingsvalg, og hvem som da vil danne regjering er foreløpig høyst usikkert. Det er dessuten ikke endelig klarlagt hvilke partier som eventuelt vil gå inn for å gjeninnføre en eller annen form for arveavgift 2021. Flere av partiene på venstresiden i norsk politikk er for arveavgift 2021, mens andre partier ikke ønsker å gjeninnføre noen form for arveavgift.
Det er dessuten usikkert om hvert enkelt parti kommer til å holde fast ved standpunktet sitt vedrørende arveavgift fremover mot valget.

En gjeninnføring av arveavgift 2021 vil uansett være dårlig nytt for veldig mange familier med helt ordinære formuer og boliger.
 

Vil en gjeninnført lov om arveavgift 2021 ha tilbakevirkende kraft?

Dersom en ny regjering fra høsten 2021 går for å innføre arveavgift igjen, vil dette i så fall ikke kunne skje over natten.
Sannsynligvis vil en arveavgift ikke gjeninnføres på aller enkleste vis, som ved at man bare "gjenåpner" den gamle loven om arveavgift (denne ble tross alt laget så langt tilbake som i 1964). Mest sannsynlig vil man utforme en ny lov om arveavgift. Denne type lovarbeid er ikke gjort på dagen. Hvor lang tid man vil bruke på en eventuell ny arveavgift 2021, er derfor svært vanskelig å forutsi.

Hva vil skje dersom man klarer å utforme en lov om arveavgift som trer i kraft fra høsten 2021? Kan en arveavgift 2021 i så fall gis tilbakevirkende kraft – slik at den gjelder for hele kalenderåret? Alle spørsmålene om en eventuell tilbakevirkende kraft for arveavgift diskuteres for tiden mye blant advokater. Det er derimot flere ting som taler imot nettopp en tilbakevirkende kraft for arveavgift 2021.
 

Hva taler for og imot en tilbakevirkende kraft for arveavgift 2021?

Det står i grunnlovens § 97 at "Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft". Ifølge lovdata er bestemmelsen gitt som et vern for den enkelte mot myndighetenes beslutninger. Denne paragrafen i grunnloven har faktisk vært benyttet i flere høyesterettsdommer, og har satt en stopper for ulike typer skattlegging med tilbakevirkende kraft.

På den annen side – en langvarig rettspraksis har tidligere godtatt at satsene for alminnelig inntekts- og formuesskatt som fastsettes mot slutten av et inntektsår, faktisk har fungert med tilbakevirkende kraft for det gjeldende kalenderåret.

Så da gjenstår fortsatt et stort, åpent og ubesvart spørsmål: Vil dette også gjelde en arveavgift 2021?

Det kan uansett være hensiktsmessig allerede nå – uavhengig av om arveavgift 2021 blir innført – å undersøke om det finnes gode løsninger for overføringer til neste generasjon. Dette gjelder spesielt for overføring av midler i familieselskaper eller private holding-selskaper, der det gjerne ligger store verdier. Det kan også gjelde arveavgift for verdifulle eiendommer, eksempelvis hytter på fjell eller ved sjø, som fort kan bli verdsatt høyt ved en eventuell innføring av ny arveavgift 2021.

Kontakt oss hvis du lurer på noe om arveavgift.
Ta kontakt med oss

Ring oss 64 83 00 00

Kontakt oss om arveavgift 2021
Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier

Jane Kongtorp Lier
Senioradvokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Senioradvokat
Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen
Senioradvokat
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat
Mia Bratlund

Mia Bratlund

Mia Bratlund
Senioradvokat
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Kristoffer Berg

Kristoffer Berg

Kristoffer Berg
Advokat
Birgitte Nilsen Notø

Birgitte Nilsen Notø

Birgitte Nilsen Notø
Advokatfullmektig
Kristoffer Østrem

Kristoffer Østrem

Kristoffer Østrem
Advokatfullmektig
Karoline Nævdal

Karoline Nævdal

Karoline Nævdal
Advokatfullmektig
Del på:
facebook
in