Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Nye Boligsalgsregler fra 1. januar 2022

Nye boligsalgsregler Advokatfirmaet Nicolaisen
portrettbilde_christian_halvorsen-min
Skrevet av Christian HalvorsenSenioradvokat 
95 83 70 17 | E-post | Linkedin
Christian Halvorsen

Avhendingsloven gjelder de aller fleste omsetninger av bolig, men ikke salg av nyoppført bolig som reguleres av Bustadoppføringsloven. Loven stiller strengere krav til både selger og kjøper av boligeiendommer som skal sikre trygghet i boligomsetningen.

Det stilles strengere krav til dokumentasjon av eiendommer gjennom nye krav til tilstandsrapporter.


Boligselgere får et større dokumentasjonsansvar enn de har hatt frem til nå. Boligselgere kan ikke lenger fraskrive seg ansvar for eventuelle feil og mangler, siden «selges som den er»-forbeholdet forsvinner i ny lov.

Kjøpers undersøkelsesplikt blir også skjerpet. Det blir vanskeligere å komme etter et par år og klage på mangler i boligen du har kjøpt, dersom du ikke har satt deg godt nok inn i fremlagt dokumentasjon i forkant av kjøpet.


Avhendingsloven – Lovens hovedpunkter:

  • Forbehold om boligens tilstand (som den er) kan ikke benyttes overfor forbrukerkjøper
  • Egenandel på 10 000 ved mangler – med mindre boligen er solgt som ny
  • Arealavvik - bare mangel ved innendørs areal avvik
  • Kjøper har undersøkelsesplikt for alle forhold som går tydelig frem av rapporter, salgsdokument
  • Tilstandsrapport skal utarbeides med krav til takstens innhold, hvor i boligen og hvordan undersøkelser skal skje og skal beskrives i eget takstdokument.
  • Boligen skal generelt vurderes etter tilstand, alder og type bolig.
  • Husk at du kan klage til Finansklagenemnda – eierskifte ved kjøp av brukt bolig og til Boligtvistnemnda ved kjøp av nyoppført bolig.

Ny forskrift ved boligsalg/tryggere bolighandel.

F.o.m. 1.januar 2022 må boligselgere opplyse om boligens tilstand i en tilstandsrapport på en mer grundig måte enn tidligere. Hvis ikke alt en kjenner til opplyses om tilstand på boligen som skal selges, kan selger bli økonomisk ansvarlig for utbedring av feil og mangler ved boligen.


Benytt ekspertisen, engasjer en takstingeniør i god tid før salgsprosessen starter.

Jeg anbefaler alle boligselgere å sette seg godt i de nye reglene, det vil de være godt tjent med. Utarbeid en kort oversikt over tilstanden for boligen din, fremskaff byggetegninger (gjerne godkjente byggetegninger) og eventuelle andre tegninger dersom det er gjort endringer på boligen.

I tillegg vil det være smart å finne frem dokumentasjon på eventuelle oppgraderinger som er utført. Dette er informasjon som taksingeniren vil etterspørre når befaring/inspeksjon av boligen skal gjennomføres før selve salgsprosessen starter.
Ta kontakt med oss

Ring oss 64 83 00 00

Kontakt oss
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat
Christian Halvorsen

Christian Halvorsen

Christian Halvorsen
Senioradvokat
Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen

Andreas Engen Nilsen
Advokat / Partner
Sjur Ringstad

Sjur Ringstad

Sjur Ringstad
Advokat / Partner
John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Partner
Lars Baklund

Lars Baklund

Lars Baklund
Advokat / Partner
Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen
Senioradvokat
Del på:
facebook
in