Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Bilkjøp – Hvilke rettigheter har du?

Viktig å vite når du kjøper bil
portrettbilde_christian_halvorsen-min
Skrevet av Christian HalvorsenSenioradvokat 
95 83 70 17 | E-post | Linkedin
Christian Halvorsen
Kjøp av bil er for mange en av de største investeringene vi gjør, og det er viktig å kjenne de juridiske rettighetene sine ved kjøp og salg av bil. 

Bil og kostnader knyttet til bil topper statistikken hos Forbrukerrådet, og det er særlig bruktbil det klages på. Hvilke rettigheter og plikter har du som forbruker om du ønsker å reklamere på en feil eller mangler?  Dette avhenger blant annet av om du har kjøpt bilen av en privatperson eller en næringsdrivende, og om du har garanti.  


Forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og garanti 

Kjøp og salg av bil reguleres enten av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. 

Skjer salg av bil mellom privatpersoner, er det kjøpsloven som regulerer partenes rettigheter og plikter, mens salg mellom privatperson og næringsdrivende reguleres av forbrukerkjøpsloven. 

Ved kjøp av ny bil gis forbrukeren en garanti. Garantien er ofte 5 år/100 000 km avhengig av hva som inntrer først, og det er vilkårene i garantien som nærmere bestemmer rettighetene og pliktene dine. Ved kjøp av bruktbil varierer lengden på garantien mye, og desto eldre bilen er desto dårligere er garantien. På eldre bilder gis det ofte ikke garanti.


Du kan reklamere på en mangel

Etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven kan du som forbruker reklamere på en mangel. Det foreligger en mangel hvis bilen ikke samsvarer med det som er avtalt. Hvis forholdet det reklames på ikke er regulert i avtalen, må det vurderes om bilen er i samsvar med det som det kan forventes av bilen - tatt bilens alder, kilometerstand, bruk, pris osv. i betraktning. Jo nyere bilen er, jo mer vil man kunne forvente.  Normal slitasje, forhold man kjente eller måtte kjenne til og forhold som skyldes kjøper, vil som hovedregel ikke anses som mangler etter loven. Det er derfor viktig at fagfolk undersøker bilen nøye, eventuelt ta en NAF-test og naturligvis prøvekjøre bilen. Det kan også være nyttig å sjekke bilens verkstedhistorikk.

Dersom du oppdager mangler ved bilen blir det spørsmål om det er mangel etter loven, og det er viktig at du reklamerer skriftlig til selger. Det er krav til kjøper med hensyn til når reklamasjonen skal fremsettes, gjerne omtalt som "reklamasjonsfrist".

Det er et krav at reklamasjonen må skje innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det er dette som gjerne omtales som den relative reklamasjonsfristen. 


Rimelig tid 

Hva som utgjør "rimelig tid" beror på en konkret vurdering, og det følger av forbrukerkjøpsloven at fristen for å reklamere aldri kan være kortere enn to måneder fra det tidspunktet kjøperen oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den. 


2 og 5 års reklamasjonsrett   

I tillegg til at du må reklamere innen rimelig tid er den absolutte reklamasjonsfristen etter kjøpsloven 2 år og etter forbrukerkjøpsloven 5 år. Dette omtales som den absolutte reklamasjonsfristen. Dette innebærer at du som forbruker som hovedregelen ikke kan klage til en bilforhandler / næringsdrivende på en mangel som viser seg senere enn 5 år etter at du overtok bilen.

Det anbefales at reklamasjonen gjøres skriftlig slik at man slipper diskusjon om det er reklamert i rett tid.

Har du kjøpt bilen med garanti, kan det være at mangelen omfattes av garantien. Om den ikke gjør det, vil du kunne reklamere etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, avhengig av hvilken lov som gjør seg gjeldende.


Hva kan du kreve? 

Retting og omlevering
Du har krav på at selgeren retter mangelen for egen regning, og dette er en plikt selger har dersom det ikke fører til urimelig kostnad eller ulempe. Dersom mangelen er vesentlig, kan du kreve omlevering. Omlevering er også noe selger kan velge. 

Retting er også en rett som selger har, slik at du ikke uten grunn kan motsette deg dette. Selgere kan som utgangspunkt foreta to rettingsforsøk av samme mangel, og i noen tilfeller flere forsøk om særlige grunner tilsier det. 

Prisavslag 
Dersom mangelen ikke rettes og det ikke foretas omlevering, kan du kreve prisavslag. Dersom bilens verdi med mangelen gir en reduksjon på bilens verdi på f.eks. 15 %, er det dette du kan kreve i prisavslag. 

Erstatning 
Du kan kreve erstatning for tap du har hatt som følge av mangelen. 

Heve kjøpet 
Dersom mangelen eller manglene samlet sett utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, vil du kunne kreve å heve kjøpet. Å heve kjøpet innebærer i korte trekk at du tilbakeleverer bilen og får tilbake pengene.

Forsikringsdekning
Mange er ikke klar over at forsikringen omfatter dekning av advokatkostnader. Normalt må du betale en egenandel og forsikringen gjør seg gjeldende fra det tidspunktet det foreligger en tvist mellom partene. En tvist foreligger når den du reklamerer til avviser kravet ditt.
Christian Halvorsen Advokat
Christian Halvorsen
Senioradvokat
christian.halvorsen@advonico.no
Ta kontakt med oss

Ring oss 64 83 00 00

Kontakt oss
Christian Halvorsen

Christian Halvorsen

Christian Halvorsen
Senioradvokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Senioradvokat
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat
Eirik Moseng

Eirik Moseng

Eirik Moseng
Advokatfullmektig
Del på:
facebook
in