Logo-liggende-2
search
menubar
Priser og vilkår | Advokat Nicolaisen

Priser og vilkår

Priser og vilkår


Advokatfirmaet Nicolaisen følger de retningslinjer som er fastsatt av Den Norske Advokatforening. 
 
Våre priser  fastsettes normalt med utgangspunkt i medgått tid. Oppdragets resultat, omfang, vanskelighetsgrad, betydning og utfall og spesialkompetanse kan også bli tillagt vekt.

Våre veiledende timepriser er knyttet til våre ulike stillingskategorier, som igjen er bestemt ut fra erfaring og fartstid som jurist og advokat m.v.


Veiledende timepriser:

Stillingpr time eks mvapr time inkl mva
Advokatfullmektigkr. 1700kr. 2125
Advokatfullmektig med advokatbevillingkr. 2000kr. 2500
Advokatkr. 2200kr. 2750
Senioradvokatkr. 2500kr. 3125
Partnerkr. 3000kr. 3750
For advokatfullmektiger med samme kompetanse innen vedkommende oppdragstype som det vi generelt krever av en ansvarlig advokat kan det benyttes samme sats som for ansvarlig advokat.


Om å bruke advokat

Heldigvis blir de aller fleste konflikter løst uten at advokater blir innblandet. Bakgrunnen for at man kvier seg for å gå til advokat når en tvist oppstår, henger gjerne sammen med følgende momenter:
  • Redsel for at konflikten skal bli satt på spissen.
  • Ønske om å løse konflikten selv
  • Redsel for kostnadene ved bruk av advokat.

Det beste man kan gjøre er å forebygge konfliktene før de oppstår. Det er i mange tilfeller en svært billig og god løsning å søke bistand allerede før inngåelse av avtaler, utarbeidelse av standardbetingelser og generelle avtaler mv. En fast advokatforbindelse som kjenner virksomheten er meget nyttig i denne forbindelse.

Det vanlige er at advokaten utarbeider avtaler. Større bedriftsklienter med litt erfaring vil i noen tilfeller kunne være i stand til selv å lage utkastet, og da vil kostnadene med en gjennomgang av advokat i de aller fleste tilfeller bli mer begrenset. Svært ofte er det uansett nyttig å få en utenforstående til å se på avtalen med juridiske øyne for å hindre senere konflikter.

Når konflikten først oppstår er det gjerne helt nødvendig å sjekke det juridiske ståstedet, da står man på tryggere grunn. Videre kan vi bistå med å utarbeide brev mv slik at man i en tidlig fase om ønskelig selv kan fronte motparten uten at noen advokat er synlig.

En viktig faktor for å begrense kostnadene ved advokatbruk er å vite hva man vil. Videre er det nyttig at man har forberedt fremstillingen av saken, gjerne gjennom utarbeidelse av et kronologisk notat som beskriver saksgangen og med de relevante vedlegg. På den måten blir gjerne mye tid spart. Det er også viktig å gi en fremstilling av hele saken for advokaten – i motsatt fall kan det lett oppstå overraskelser senere.