Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Priser og vilkår | Advokat Nicolaisen

Priser og vilkår


Advokatfirmaet Nicolaisen følger de retningslinjer som er fastsatt av Den Norske Advokatforening. 
 
Våre priser  fastsettes normalt med utgangspunkt i medgått tid. Oppdragets resultat, omfang, vanskelighetsgrad, betydning og utfall og spesialkompetanse kan også bli tillagt vekt.

Våre veiledende timepriser er knyttet til våre ulike stillingskategorier, som igjen er bestemt ut fra erfaring og fartstid som jurist og advokat m.v.


Veiledende timepriser:

Stillingpr time eks mvapr time inkl mva
Advokatfullmektigkr. 1900kr. 2375
Advokatfullmektig med advokatbevillingkr. 2300kr. 2875
Advokatkr. 2600kr. 3250
Senioradvokatkr. 2900kr. 3625
Partnerkr. 3400kr. 4250
For advokatfullmektiger med samme kompetanse innen vedkommende oppdragstype som det vi generelt krever av en ansvarlig advokat kan det benyttes samme sats som for ansvarlig advokat.


Om å bruke advokat

Heldigvis blir de aller fleste konflikter løst uten at advokater blir innblandet. Bakgrunnen for at man kvier seg for å gå til advokat når en tvist oppstår, henger gjerne sammen med følgende momenter:
  • Redsel for at konflikten skal bli satt på spissen.
  • Ønske om å løse konflikten selv
  • Redsel for kostnadene ved bruk av advokat.

Det beste man kan gjøre er å forebygge konfliktene før de oppstår. Det er i mange tilfeller en svært billig og god løsning å søke bistand allerede før inngåelse av avtaler, utarbeidelse av standardbetingelser og generelle avtaler mv. En fast advokatforbindelse som kjenner virksomheten er meget nyttig i denne forbindelse.

Det vanlige er at advokaten utarbeider avtaler. Større bedriftsklienter med litt erfaring vil i noen tilfeller kunne være i stand til selv å lage utkastet, og da vil kostnadene med en gjennomgang av advokat i de aller fleste tilfeller bli mer begrenset. Svært ofte er det uansett nyttig å få en utenforstående til å se på avtalen med juridiske øyne for å hindre senere konflikter.

Når konflikten først oppstår er det gjerne helt nødvendig å sjekke det juridiske ståstedet, da står man på tryggere grunn. Videre kan vi bistå med å utarbeide brev mv slik at man i en tidlig fase om ønskelig selv kan fronte motparten uten at noen advokat er synlig.

En viktig faktor for å begrense kostnadene ved advokatbruk er å vite hva man vil. Videre er det nyttig at man har forberedt fremstillingen av saken, gjerne gjennom utarbeidelse av et kronologisk notat som beskriver saksgangen og med de relevante vedlegg. På den måten blir gjerne mye tid spart. Det er også viktig å gi en fremstilling av hele saken for advokaten – i motsatt fall kan det lett oppstå overraskelser senere.

Rettshjelpforsikring for privatpersoner

Mange opplever at de betaler mere enn nok for sine forsikringer. Det er derfor viktig å kjenne til fordelene du har i dine forsikringer når det er litt krevende tider.
Har du havnet i en konflikt med andre privatpersoner, ditt borettslag/sameie eller næringsdrivende, ved kjøp av bolig, håndverkertjenester, nabokrangler og kjøp av bil mm. ?

Da har vi gode nyheter til deg som står i en tvist og ikke vet veien videre!
For de aller fleste økonomiske tvister du står i som privatperson, så har du dekning for utgifter til rettshjelp og teknisk sakkyndig under en av dine forsikringsavtaler.

Rettshjelpsdekningen finnes under følgende forsikringsavtaler:
  • Hus/villa/hytte
  • Borettslag/sameie
  • Innbo
  • Kjøretøy
  • Båt
  • Fagforening
  • Reise
Rettshjelpsdekningen gjelder normalt kostnader oppad begrenset til kr. 100.000,-, med fratrekk av fast egenandel på 4000,-. I tillegg kommer egenandel på 20 % av de påløpte kostnadene til advokathjelp eller annen rettshjelp. Noen selskap begrenser dekningen til din økonomiske interesse i saken.

Arveoppgjør, skilsmissesaker, barnefordeling, samværsrett, yrke/erverv/arbeidsrettslige tvister, straffesaker og klage på offentlige forvaltningsvedtak dekkes normalt ikke av rettshjelsdekningen.

Mange saker vil kunne løse seg gjennom din rettshjelpsdekning og via våre advokattjenester når du trenger det!

Vi bistår deg med å søke rettshjelpsdekning hos ditt forsikringsselskap.