Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Terje Skåland

Advokat / Partner
portrettbilde_terje_skaaland_ny3-min
Imøtekommende og løsningsorientert

Telefon: 23 28 28 00
Mobil:     92 41 54 88
E-post: terje@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
  • Arbeidsrett
  • Forretningsjuss
  • Arv
  • Fast eiendom


Yrkeserfaring:

2023-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokat/partner
Individuell og kollektiv arbeidsrett, forretningsjuss, kontraktsrett, selskapsrett, pengekravsrett, arv og skifte samt prosedyre.
2011-2023 Advokatfirmaet Nicolaisen
Daglig leder/advokat/partner
Daglig ledelse av firmaet. Individuell og kollektiv
arbeidsrett, forretningsjuss. Kontraktsrett,
selskapsrett, pengekravsrett, arv og skifte samt
prosedyre.
2007-2011 Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokat/partner
Individuell og kollektiv arbeidsrett, kontraktsrett,
selskapsrett, pengekravsrett, entreprise, prosedyre.
2005-2007 NHO Transport
Advokat/forhandlerRådgivning og prosess for
medlemsbedrifter, individuelle og kollektive
forhandlinger. Utvikling og forhandling av tariffavtaler.
2002-2005 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
Advokatfullmektig/advokat
Individuell og kollektiv arbeidsrett, kontraktsrett,
selskapsrett, forsikrings og erstatningsrett,
entreprise, forbruker-rett.
1998-2002 Politihøgskolen
Div stillinger
Seksjonsleder juridisk seksjon- faglig og
administrativt ansvar for juridisk undervisning,
herunder personalansvar.
Politiavdelingssjef personalavdelingen- operativt personalarbeid
Høgskolelektor- undervisning i juridiske fag.
1989-1998 Oslo Politidistrikt
Politibetjent/politifullmektig
Operativt politiarbeid


Verv:

2006-d.d. Diverse styremedlems og styrelederverv.

 

Utdannelse:

2003 Advokatbevilling
1991-1997 Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet
Cand. jur.
1989 Politiskolen
Politiutdanning
1984-1986 Luftforsvaret
Befalsutdanning med tjenestegjøring
Militærpolitiet


Kurs:

2018 Hvitvasking
2018 Svalbards jurisdiksjon
2018 Arbeidsrett
2017 Konkursrett
2017 Aldersdiskriminering og erstatning
2017 Ny eierseksjonlov
2017 Varsling og klager ved personalkonflikter
2017 Arbeidsrett
2015 Arbeidsrett
2014 Konkursrett
2013 Konkursrett
2012 Interessekonflikter og habilitet
2011 Familie- og arverett
2011 Konkursrett
2010 Gransking
2010 Konkursrett
2010 Arbeidsrett
2009 Konkursrett
2009 Permittering
2009 Eierskifteforsikring
2009 Arbeidsrett
2008 Nedbemanning
2008 Bonus og feriepenger
2008 Forsikring
2007 Hvitvasking
2007 Advokatetikk
2007 Daglig leders stillingsvern
2007 Arbeidsrett
2007 Korrupsjon
2007 Corporate Governance
2006 Arbeidsrett
2005 Personskadeerstatning
2005 Personkonflikter og trakassering
2003 Tvangsfullbyrdelse
2003 Arbeidsrett
2003 Styreansvar


Foredrag - forelesninger:

2018 Foreleser NMBU
Foreleser – JUS 103- Forretningsjus


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 
Terje Skåland har betydelig erfaring og kompetanse innenfor fagområdene arbeidsrett og forretningsjus, og han har også arbeidet mye med insolvens, arv og skifte samt fast eiendom. Terje har praktisert som advokat siden 2002 og er i dag daglig leder og partner i advokatfirmaet. Terje har tidligere arbeidet i en årrekke i Politiet og Politihøgskolen, Han har også vært forhandler og advokat i NHO Transport.

I tillegg til advokatjobben er Terje engasjert som foreleser ved NMBU og som sensor ved Politihøgskolens etter- og videreutdanning.

Terje er positiv og løsningsorientert i møte med klienter og motparter. Han er opptatt av å skape merverdi for våre klienter, og det kjennetegner hans arbeid og rådgivning.

Terje har omfattende prosedyreerfaring og har prosedert en rekke rettsaker både for tingrett og lagmannsrett. Han har også prosedert for Høyesterett.

Terje er fra Moi i Rogaland, og bor i dag i Oslo. Han har et bredt interessefelt som spenner fra god mat og drikke, via reiser og friluftsliv til bil, båt og motorsykkel,

Terje har også stor interesse for, og kunnskap om, boligmarkedet på Østlandet.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Medarbeidere
Del på:
facebook
in