Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Ole-Sverre Midling-Hansen

Senioradvokat
Ole-Sverre%207292
Erfaren, faglig sterk, profesjonell

Telefon: 64 83 00 00
Mobil:     413 76 179
E-post: ole.sverre@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
 • Prosedyre og tvisteløsning
 • Fast eiendoms rettsforhold (tingsrett)
 • Tomtefeste
 • Jordskifte – skjønnssaker
 • Arverett
 • Familierett
 • Kontraktsrett – kontraktstvister
 • Håndverker-/boligtvister
 • Landbruksjuss
 • Arbeidstvister
 • Erstatningsrett (ikke personskade)
 • Pengekrav


Yrkeserfaring:

2023-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Senioradvokat
2017-2023 Egen advokatpraksis
Bistått bredt innenfor privatretten til privatpersoner og næringsdrivende.
Fast eiendom, tomtefeste, arverett, kontraktsrett, håndverker/entreprisetvister, familierett, erstatningsrett m.m.
2015–2017 Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond, avdeling for tomtefeste
Seniorrådgiver/advokat
2011-2015 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
Advokat- arbeidet med bredt med privatretten, herunder bl.a. eiendomsrett, familie- og arverett, tvister og prosedyre
2009-2011 Advokat Ole Christian Høie
Advokatfullmektig
2009 Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech
Advokatfullmektig

 

Utdannelse:

2011 Advokatbevilling etter endt periode som advokatfullmektig
2008 Master Of Laws, University of Auckland
2003-2007  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2002-2003  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo


Språk:

Norsk Flytende
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 
Ole-Sverre Midling-Hansen har lang og betydelig erfaring med privatretten, etter å ha drevet egen advokatpraksis fra 2017-2023 og før det som ansatt advokat i advokatfirmaer og offentlig virksomhet. Han bistår med prosedyre og tvisteløsning, og går jevnlig i retten hvert år. Ole-Sverre har prosedert en rekke saker for tingrett, lagmannsrett og jordskifteretten, innenfor ulike rettsområder fra privatretten. Han bestreber seg i denne sammenheng på å ha god dialog og kommunikasjon med klient, og jobber hele tiden for å oppnå et best mulig resultat. Det gis ærlige tilbakemeldinger til klient.
 
Ole-Sverre har kompetanse med fast eiendom, herunder generell tingsrett, jordskifte og tomtefeste, hevd, servitutter, nabotvister og sameierett. Han har bl.a. arbeidet som advokat med ansvar for tomtefeste hos en av landet største grunneier, og har bistått med saker omkring bl.a. festeavgift i næringsforhold, innløsning og lengde på festekontrakt, og tvister om grenser og adkomst. Ole-Sverre har også svært god kompetanse på arverett, som han har arbeidet med siden ca. 2010, og hvor han håndterer tvister (f.eks. om utdeling fra uskiftet bo, gyldighet av testament og kognitive svikt), opprettelse av dokumenter (testamenter, avtaler om arv etc.) og hvert år bistår med å skifte dødsboer. Ole-Sverre har ellers svært bred og omfattende erfaring med ulike rettsområder, slik som kontraktsrett, håndverker-/boligtvister, familierett (økonomisk oppgjør ved endt samliv), pengekrav, erstatningskrav (ikke personskade) og arbeidstvister. Ole-Sverre bistår også med landbruksrelaterte spørsmål, og han har personlig og praktisk erfaring med drift med gårdsbruk.
 
Ole-Sverre er og bosatt i Nes på Romerike og driver på fritiden mye med idrett, både som engasjert forelder og for egen del. Det går mye i ski, sykkel og turer i skog og mark. Han setter stor pris på tid med familien, samt en god bok eller film/serie.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Medarbeidere
Del på:
facebook
in