Logo-liggende-2
search
menubar

Terje Skåland har nylig gjennomført Meklingsakademiet og er sertifisert advokatmekler

Advokatfirmaet Nicolaisen privatøkonomi og institusjon

Terje Skåland har nylig gjennomført Meklingsakademiet i regi av Advokatforeningen og JUS, og er etter dette sertifisert advokatmekler. Mekling er en kostnadseffektiv mekanisme for løsning av tvister, med sikte om et resultat som begge parter ser seg tjent med.

En mekling vil svært ofte gi raskere, rimeligere og bedre løsninger til det beste for partene Mange av de sakene som blir brakt inn for domstolene burde og kunne vært løst utenfor retten. En måte å få løst tvisten utenfor retten er ved hjelp av en mekler i en utenrettslig mekling. Mekling som tvisteløsning vil trolig bli brukt mer og mer i tiden som kommer. Både private parter og i næringslivet er advokatmekling ofte svært egent til å få slutt på en konflikt. Som et fullservice advokatfirma er vi derfor svært glade for at vi i Advokatfirmaet Nicolaisen nå kan tilby advokatmekling med bistand av en sertifisert mekler.

Terje vil primært påta seg å mekle i saker knyttet til arbeidsrett, fast eiendom og private tvister.
Kontakt oss
Del på:
facebook
in