Logo-liggende-2
search
menubar

Altfor mange går glipp av rettigheter!

Advokatfirmaet Nicolaisen privatøkonomi og institusjon

ALTFOR MANGE GÅR GLIPP AV RETTIGHETER!
Uttaler Ragnar Wiik – som har skiftet beite fra Forbruker Europa tilbake til advokatbransjen i advokatfirmaet Nicolaisen på Lillestrøm.


Generelt benytter nordmenn altfor sjelden advokat i forhold til mange naboland i EU, hvor terskelen er lavere for å oppsøke advokat, sier Wiik.

Derfor er det synd at veldig få er klar over at de kan finansiere sin advokatbistand gjennom rettshjelpsdekningen de har i sine forsikringer, typisk hjem eller innboforsikring.

Det ligger kr. 100.000,- å venter på å bli benyttet i dine ulike forsikringer når du er havnet i en tvist, sier Wiik. Pengene kan benyttes på advokathjelp og teknisk bistand, med fratrekk av egenandel.

I advokatfirmaet Nicolaisen har vi eksperter som hjelper deg til å finne en løsning på din sak uten at saken havner i retten, avslutter Wiik.
Kontakt oss
Del på:
facebook
in