Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar
Prosedyre og rettsforhandlinger | Advokat Nicolaisen

Prosedyre og rettsforhandlinger


Advokatfirmaet Nicolaisen tilbyr juridisk bistand innen prosess, prosedyre og rettsforhandlinger. Våre advokater har solid og bred erfaring på alle felt og områder.
 
portrettbilde_john_a_dalby_ny3-min
Skrevet av John Arne DalbyAdvokat / Partner 
92 83 81 13 | E-post | Linkedin
John Arne Dalby

Megling

Rettslig prosess

Forliksråd

Tingrett

Lagmannsrett

Høyesterett

Jordskifteretten

Skjønnsprosess

Alternative tvisteløsninger - nemder m.m

Hva er fordelene med å benytte seg av nemnder?

Ulemper

Nyttige lenker


Boligtvistnemnda: 
- Saker mellom forbruker og entreprenør om kjøp eller oppføring av ny bolig 
- www.boligtvistnemnda.no  

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon: 
- Saker vedr. salg av elektroniske kommunikasjonstjenester (innholdstjenester, telefoni, bredbånd mv.)  
- www.brukerklagenemnda.no

Elklagenemnda: 
- Klage på feil hos strømleverandør eller netteier, eks. strømregning. 
- www.elklage.no

Finansklagenemnda: 
- Består av fem nemnder og sekretariat: Bank, Inkasso (tidl. Inkassoklagenemnda), Skadeforsikring, personforsikring og eierskifteforsikring. 
- www.finkn.no 

Forbruker Europa: 
- Klage på feil eller mangel på en vare eller tjeneste, som du har kjøpt av næringsdrivende i Europa. 
- forbrukereuropa.no/slik-klager-du

Håndverkerklagenemnda: 
- Tvist mellom forbruker og håndverker når håndverker har utført arbeid på forbrukerens eiendom – kun saker etter håndverkertjenesteloven. 
- Håndverker må være medlem av en av de større foreningene, se oversikt hjemmeside. 
- www.handverkerklagenemnda.no

Norsk Reiselivsforum (Transportklagenemnda og pakkereisenemnda):
- Behandler klager på buss, tog, t-bane / trikk, fly, pakkereiser og båt.  
- reiselivsforum.no

Parkering: 
- www.parkeringsklagenemnda.no

Pasientklagenemnda:
- Behandler saker om; pasientskadeerstatning, behandlingsreiser, behandling i utlandet og helsestønad. 
- helseklage.no

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester:
- Tvister mellom kjøper og eiendomsmegler /advokat vedr. megler/ advokaters plikter etter eiendomsmeglingsloven
- Behandler ikke tvister mellom kjøper og selger
- www.eiendomsmeglingsnemnda.no

Reklamasjonsnemnda for takstmenn: 
- www.takstklagenemnd.no
 
 
*****
I tillegg til nevnte nemnder har vi ytterligere noen domstolslignende organer det kan klages til. Disse skiller seg fra nemndene ved at avgjørelsene er bindende for partene. 
 
Forbrukerombudet / Markedsrådet: 
- Behandler klager fra forbrukere og næringsdrivende for brudd på markedsføringsloven mv.  (markedsføring og urimelig vilkår i standardkontrakter).
- Forbrukerombudet kan fatte forbudsvedtak med tvangsmulkt eller bringe saken inn for Markedsrådet. 

Markedsrådet: Domstolslignende forvaltningsorgan 
Avgjørelser i Markedsrådet er bindende og kan ankes av den næringsdrivende inn for tingretten. Forbrukerrådet har ikke ankeadgang. Svært sjelden næringsdrivende velger å anke. - Det kan tilkjennes saksomkostninger  
- Les mer: www.forbrukerombudet.no
- www.markedsradet.no 

Forbrukerrådet / Forbrukerklageutvalget (tidl. Forbrukertvistutvalget): 
- Avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverktjenester, angrerett mv. 
- Domstolslignende forvaltningsorgan 
- Det er en forutsetning at Forbrukerrådet har forsøkt å mekle mellom partene. 
- Merk: Ny forbrukerklagelov av 1. mars 2017 med tilhørende forskrift. Loven gjelder for saker mottatt etter 1. mars 2017. Nytt av loven: Behandle prinsipielle saker utenfor utvalgets virkeområde, og som heller ikke hører inn under andre klageorgan. Dette kan være saker som berører mange forbrukere «gruppesøksmål» / behov for rettslig avklaring, eks. Tesla-saken, hvor flere forbrukere klaget inn Tesla pga. feilopplysning om bilens effekt og akselerasjon. - Fatter forvaltningsvedtak som ikke kan påklages, men kan bringes inn for de alminnelige domstoler innen en måned etter vedtak fattet.Sak behandlet av utvalget kan dermed ikke behandles av Forliksrådet.  

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser:
- www.kofa.no

KFIR - klagenemnda for industrielle rettigheter: 
- Uavhengig domstolslignende organ. 
- Etter klage overprøver KFIR Patentstyrets avgjørelser innenfor patent, varemerke-, og designrettigheter, samt at KFIR avgjør i forhold til foretaksnavn mv. 
- Avgjørelse kan ankes inn for tingretten innen 2 mnd. 
John Arne Dalby

John Arne Dalby

John Arne Dalby
Advokat / Partner
Terje Skåland

Terje Skåland

Terje Skåland
Advokat / Partner
Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset

Elin Brattbakk Myrset
Daglig leder / Advokat / Partner
Aurora Wulvik

Aurora Wulvik

Aurora Wulvik
Senioradvokat
Kristian Bredesen

Kristian Bredesen

Kristian Bredesen
Advokat
Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog

Rune Smestad Lindskog
Senioradvokat
Mia Bratlund

Mia Bratlund

Mia Bratlund
Senioradvokat
Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen

Geir Krydsby Kristiansen
Senioradvokat
Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen

Ole-Sverre Midling-Hansen
Senioradvokat
Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes

Hans Christian Aarnes
Senioradvokat