Umar Ajaz

Advokatfullmektig
umar-ajaz-4456
Effektiv, tilgjengelig og løsningsorientert

Telefon: 64 83 11 03
Mobil:     476 41 230
E-post: umar@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
  • Kontraktsrett | Pengekrav
  • Arbeidsrett | Pensjon
  • Fast eiendom | Entreprenør- og håndverkersaker | Plan- og bygningsrett
  • Selskapsrett | Transaksjoner
  • Stiftelser | Foreninger
  • Virksomhetsstyring | Etterlevelse | Antikorrupsjon | Antihvitvask | Varsling | Gransking | Krisehåndtering
  • Tvisteløsning | Forhandlinger


Yrkeserfaring:

2019-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokatfullmektig
2009-2019 Generaladvokatembetet               Administrasjonssjef/krigsadvokatfullmektig


Verv:

2010-d.d. Norsk militærjuridisk forening
Styremedlem/kasserer
 
2018-2020 Langsiden sameie
Styreleder
 
2009-2013 Konfliktrådet Østfold og Follo
Megler
 

 

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Summer Course in EU Law, King's College London


Språk:

Norsk / Urdu / Punjabi Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 
Umar Ajaz er ansatt som advokatfullmektig. Han jobber med rådgivning og tvisteløsning innen et bredt spekter av offentlig- og privatrettslige problemstillinger. Han bistår gjerne ved kommersielle forhandlinger. Før han ble ansatt i vårt firma, jobbet han bl.a. som administrasjonssjef og krigsadvokatfullmektig hos Generaladvokatembetet. Ajaz har også erfaring fra ulike typer verv.

Fra studiet har Umar spesialisering innen petroleumsrett, finansmarkedsrett, børs- og verdipapirrett og aksjeselskapsrett (fordypning). Han skrev masteroppgave om lisenstransaksjoner i relasjon til petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Umar er oppvokst i Moss, og er bosatt i Lørenskog.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Del på: