Umar Ajaz

Advokatfullmektig

Fagområder:
  • Kontraktsrett | Pengekrav
  • Arbeidsrett
  • Fast eiendom | Entreprenør- og håndverkersaker | Plan- og bygningsrett
  • Selskapsrett | Transaksjoner | Aksjonærforhold
  • Finansregulatorisk
  • Stiftelser | Foreninger
  • Virksomhetsstyring | Etterlevelse | Antikorrupsjon | Antihvitvask | Varsling | Gransking | Krisehåndtering | Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll
  • Tvisteløsning | Prosedyre


Yrkeserfaring:

2019-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokatfullmektig
2009-2019 Generaladvokatembetet               Administrasjonssjef/krigsadvokatfullmektig


Verv:

2010-d.d. Norsk militærjuridisk forening
Styremedlem/kasserer
 
2018-2020 Langsiden sameie
Styreleder
 
2009-2013 Konfliktrådet Østfold og Follo
Megler
 

 

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Summer Course in EU Law, King's College London


Språk:

Norsk / Urdu / Punjabi Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 
Umar Ajaz jobber med rådgivning, tvisteløsning og prosjektledelse innen flere fagområder. Han bidrar som diskusjonspartner, rådgiver og problemløser for firmaets klienter.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Del på: