Ulrik Motzfeldt

Advokat
portrettbilde_ulrik_motzfeldt-min
Engasjert, jovial og dyktig

Telefon: 64 83 11 18
Mobil:     91 36 62 37
E-post: ulrik@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
  • Arverett
  • Familierett
  • Barnefordeling
  • Eiendomsrett
  • Kontraktsrett
  • Forvaltningsrett
  • Foreningsrett
  • Strafferett
  • Personvern og injurier


Yrkeserfaring:

2012-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
Advokat, med prinsipalansvar
2010-2012 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
Advokatfullmektig
2007-2010 Oslo kommune, Næringsetaten
Førstekonsulent, senere fagkonsulent, i bevillingsseksjon
2006-2007 Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett
Vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppe
for konstitusjonelle studier

 

Utdannelse:

2012 Advokatbevilling
2001-2007 Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet
Cand. jur.


Kurs:

2018 Hvitvasking
2017 Argumentasjon og prosedyreteknikk
2017 Ny eierseksjonslov – de viktigste
endringene
2016 Praktisk strafferett - Forsvareroppgaver
og rolle
2016 Praktisk bistandsadvokatarbeid
2016 Oppdatert kunnskap, ny praksis
i foreldretvister
2014 Generasjonsskifte etter bortfall av
arveavgiften
2014 Individuell og kollektiv arbeidsrett
2014 Offentlige anskaffelser
2014 Medie- og markedsrett
2014 Kompensasjonsrett
2014 Økonomiforståelse
2012 Barnefordelingssaker med påstander/
mistanke om vold og overgrep
2012 Ektefellers og samboeres formuesforhold
2012 Selskapsrett


Foredrag - forelesninger:

2015 Landsforbundet for utviklingshemmede
og pårørende, LUPE

"Arv og testasjon med henblikk på umyndige"


Publikasjoner:

2007 Spesialoppgave:
"Ytringsfrihet og privatlivets fred
- sett i lys av endringen av grunnloven § 100"
https://www.duo.uio.no/handle/10852/21323


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 
Ulrik Motzfeldt har jobbet hos oss siden 2010, først som advokatfullmektig og siden 2012 som advokat. Han har en bred erfaringsbakgrunn innen mange ulike rettsområder. Hans faglige nysgjerrighet gjør at han lett tilegner seg ny kunnskap innen fagfeltene.

De fagområdene han jobber mest med er familierett (arv, testamenter, ektepakter, skilsmisseoppgjør, samboeravtaler og -brudd m.m., barnevern samt barnefordeling), eiendomsrett, kontraktsrett, forvaltningsrett. Ulrik bistår også gjerne innen straffesaker, foreningsrett, samt saker knyttet til personvern, privatlivets fred, ærekrenkelser og injurier.

Med sin bakgrunn fra Næringsetaten i Oslo kommune, hvor han behandlet søknader om skjenke- og serveringsbevillinger , har han en særlig kompetanse innenfor alkoholloven og serveringsloven.

Det siste året av studiet var Ulrik ansatt som vitenskapelig assistent ved Universitet i Oslo, hvor hanskrev oppgaven"Ytringsfrihet og privatlivets fred - sett i lys av endringen av grunnloven § 100" https://www.duo.uio.no/handle/10852/21323

Ulrik er i sin væremåte jovial og imøtekommende, og han ønsker en god og tett dialog med deg som klient for å best mulig sette seg inn i din sak. Han jobber analytisk og engasjert, med et øye for detaljer, for å kunne gi deg best mulig råd og oppfølging. For Ulrik er det viktig at du opplever å ha en forberedt og dyktig advokat på din side.

Ulrik har vokst opp ulike steder i landet, men har nå slått seg ned med familie på Høybråten. På fritiden brygger han øl hjemme, gjerne sammen med venner, og følger med på fotball, hvor det i tillegg til Vålerenga gjerne er tysk fotball litt nedover i ligasystemet som engasjerer.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Del på: